نویسنده : باقی سمند ر

چهار شنبه ششم میزان 1384

28 سپتامبر 2005

 

 

                                 { برداشت های من }                                 

   بعد از انتخابات ولسی جرگه وولایتی جرگه های افغانستا ن

   { قسمت دوم }   

 

 

برای دیدن صفحه انتخابات پارلمانی افغانستان  اینجا را کلیک کنید

 

                              درنخستین بخش این نبشته ناتراش و ناخراش در آستانه انتخابات ولسی جرگه وولایتی جرگه ها  نوشته بودم که :

« دیریست که مسابقه تبلیغی و تهیجی  برای انتخابات ولسی جرگه وولایتی جرگه هارا در افغانستان براه انداخته اندو بازارش هر روزه گرمتر میگردد تا که مردم.... بسوی صندوق های رای کشانده شوند

و مطابق اشاره ها و تلقین های قبلی و پیشین به هر صندوقی که برای مردم گفته شده و ووعید ها داده  داده اند ، برگ رای و نظر خویش را بیاندازند و تا پایان دوره رسمی کار پارلمان عمومی وولایتی از خود سلب اعتماد نموده و اعتماد خود را برای وکلای خود بسپارند تا این وکلا مطابق اشاره های بالایئ ها در سطح کشور ومنطقه و دنیا هرچه برایشان دیکته شد ، انجام بدهند و گاهی هم برای گرمی بازار سخن از مطالبات رنگارنگ مردم را در میان بکشانند و یا در تنور تشنج هیزم بریزندو...[.»

همچنان من کوشیدم تا گامی  عقب  به نود نه سال پیش بگذارم  واز روی مرام جمعیت مشروطه خواهان نشان دهم که یکی از خواسته های ده گانه مشروطه خواهان اول عبارت از :

   تاسیس مجلس شورای ملی از راه انتخابات آزاد مردم

   تحصیل استقلال سیاسی و آزادی افغانستان و گسترش روابط سیاسی و اقتصادی با دنیای خارج

   تامین اصول مساوات و عدالت اجتماعی

   بسط مبانی مدنیت جدید از صنعت و حرفت و ساختن شوارع و بلاد و امنیه و منابع آب وبرق و غیر ه

بودوهمچنان  با اقتباس از روی اسناد لویه جرگه زمان امان الله  شاه که در1928 در پغمان دایر گردیده بود، دیدیم که در جلسه اول لویه جرگه تصویب شده بود که:

« شورای دولت به شورای ملی که توسط ملت آزادانه انتخاب شود عوض گردد  شورای ملی باید با لویه جرگه هم آهنگی داشته باشد.»  همچنان در ماده 39 قانون اساسی دوران  شاه امان الله  خواندیم که]:

بموجب این ماده یک شورای دولت در پایتخت پادشاهی و شورای محلی در حکومت ها وولایات تشکیل میگردد و به حیث ارگانهای مشورتی فعالیت خواهند کرد.

عضویت در شوراهای دولت و شوراهای محلی انتخابی و انتصابی خواهد بود.»

     خواننده های ارجناک  !

      از طرح تاسیس مجلس شورای ملی تا شوراهای محلی وولایات در حدود یک سده گذشت و افغانستان ومردم کشور ما هزار ها افت وخیز و حوادث خونبار وجنایت بار را که توام با استبداد رنگارنگ فردی وجمعی بوده است ، در طی سده ای بیست با گوشت و پوست خود تجربه کردند ولی آموختن از تجارب را یا فراموش نموده ایم یا اینکه  استعداد و توانائی آموختن از تجارب گذشته خود را نداریم و هر چند بار دردایره معیوبه بند میمانیم و باز از آغاز و صفر شروع مینما ییم یا ما را ناگذیر میسازند تا از صفر شروع کنیم.  اینکه که باز از صفر و زیر صفر برای ما  انتخابات را شروع کرده اند، من ناگذیر ام تا از خبر انتخابات را تا آغاز پروسه انتخابات را به شکل اجمالی مورد دقت قرار دهم و با ناتونائی ای که دامنگیر من است ، خواهم کوشید شما را با ارقام و اعداد هم درد سر بدهم و در پاپان راه آینده را اگر بتوانم برای خودم روشن سازم. اینک میکوشیم با خواندن یک خبر و اعلامیه مطبوعاتی منتشره 28 سنبله 1384 که از جانب دفتر مشترک تنظیم انتخابات بیرون داده شده است، درجریان انتخابات سپری شده قرار گیریم. در اعلامیه میخوانیم که :

                            وصول اوراق رای جریان دارد

 «وصول ملیونها اوراق رای و مواد رای گیری بعد از انتخابات روز یکشنبه ولسی جرگه { مجلس عوام شورای ملی} و شوراهای ولایتی در سراسر افغانستان به صورت بسیار خوب جریان دارد.

لاری های صندوق های مملو از اوراق رای نشانی شده و مواد حساس را به مراکز ولایتی شمارش آراء شام روز یک شنبه یعنی ساعاتی پس از ختم رای گیری آغاز نمودند.

تخمین اولیه به اساس گزارش 35% محلات رای گیری نشان میدهد که در حدود شش ملیون افغان آرای شان را در اولین انتخابات قانونی افغانستان  بعد از سه دهه به صندوق های رای ریختند. به اساس این تخمین ، چنین دریافت میگردد  که اشتراک رای دهندگان کمی بیشتر از 50% بوده است. ارقام نهائی اشتراک رای دهندگان الی وصول گزارش ختم رای گیری بقیه محلات رای گیری در روز های آینده واضح  نخواهد شد

{ اعلامیه مطبوعاتی 28 سنبله 1384 از دفتز مشترک تنظیم انتخابا ت}

 پیش از اینکه عدم شرکت نیم مردم ایراکه برای انتخابات ثبت نام نموده بودند ولی شرکت نکردند ، مورد ارزیابی قرار دهم ، یک گام دیگر به عقب میگذارم تا چگونگی طرح و برگذاری انتخابات را یکبار دیگر با رایه اسناد ومدارک از نظر بگذرانیم.

 روز پنجشنبه 29 ژوئیه سال 2004  یا به عبارت دیگر یکسال و اندی پبش از امروز بود که رادیو بی بی سی  چنین خبری را بساعت 17.03 وقت گرینویچ پخش نمود :

     هشدار   کمیته پارلمان بریتانیا  در باره افغانستان

یک کمیته پارلمانی بریتانیا هشدار داده است در صورتی که نیروهای بین المللی و تجهیزات بیشتری به افغانستان اعزام نشود، این کشور ممکن است از داخل فرو بپاشد.

کمیته روابط خارجی پارلمان گفته است جامعه بین المللی نتوانسته است امنیت کافی برای دولت انتقالی افغانستان به ریاست حامد کرزی ، در حرکت بسوی انتخا بات فراهم آورد .

این گذارش در حالی منتشر شده است که سازمان پزشکان بدون مرز ، از سازمانهای معتبر در زمینه امداد رسانی در جهان ، اعلام کرده است به فعالیت خود در کشور افغانستان پایان میدهد »

 دیدیم که گویا برای جلوگیری از فروپاشی افغا نستان از داخل و انتخابات ریاست جمهوری ، نیروهای بین المللی و تجهیزات بیشتری به افغانستان سرازیر ساختند و انتخابات مطابق میل شان براه انداخته شدو به حامد کرزی و رژیم اش از یکسو و قوای ناتو و بین المللی از سوی دیگر مشروعیت ای را سرهم بندی نمودند.  تا این بخش سناریو نویسان خود را موفق میدانند و گامی دیگری که برای مشروع جلوه دان قوای ناتو ، پایگاه سازی و روابط منطقوی و بین المللی  لازم مینمود تابرداشته میشد،انتخابات پارلمانی و شوراهای ولایتی در هجدهم سپتامبر 2005 بود ، که اینک این گام هم مطابق سنا ریو ی از پیش تهییه شده برداشته شد ولی به نتایج که قرار بود ، برسند ، نرسیدند. برای ارزیابی بیشتر این انتخابات نگاهی به خبری می اندازیم که بی بی سی در 16 سپتامبر 2005 بساعت 12.18 گرینویچ بروز جمعه پخش نموده است.  در خبر میخوانیم که :

« انتخابات افغانستان : پایان موافقتنامه بن در افغانستان

بابرگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای پارلمانی افغانستان در هجدهم سپتامبر ، آخرین مرحله  از توافقات بن به اجرا میرسد.

این نخستین پارلمان در افغانستان پس از سه دهه خواهد بود  که با هزینه حدود صدو پنجاه ونه ملیون دلار تشکیل میشود.

این مبلغ ، اساسا در عرصه های مختلف مربوط به انتخابات پارلمانی از جمله تامین امنیت انتخابات ، آگاه ساختن رای دهندگان و نظارت بر روند انتخابات به مصرف میرسد.

مساله بودجه انتخابات اخیر در جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد به بحث و بر رسی گرفته شد،  در آن جلسه ژان آرنو فرستاده ویژه دبیر کل کل سازمان ملل متحد برای افغانستان ، با اشاره به نگرانی های ناشی از کمبود بودجه انتخابات ، از جامعه جهانی خواستار کمک های مالی فوری شد.

اکنون مقامات انتخاباتی افغانستان میگویند که مشکل کسر بودجه انتخابات حل شده است. کشورهای چون ایالات متحده آمریکا ، کانادا، ژاپن ، و اکثر کشورهای عضو اتحادیه اروپا در تامین هزینه برگزاری انتخابات پارلمانی افغانستان نقش داشته اند.

«دستاورد بزرگ»

سازمان ملل متحد اجرای آخرین مرحله از توافقات بن یعنی برگزاری انتخابات پارلمانی افغانستان را یک دستاورد بزرگ تلقی می کند.»

اینک توجه شمارا به ارقامی جلب مینمایم که در صفحه معلوماتی انتخابات در یک نگاه  منتشر شده بود. با هم میخوانیم که :

_ 12،5 ملیون رای دهنده ثبت نام شده .

_ دو انتخابات طور همزمان در 34 ولایت برای ولسی جرگه { مجلس عوام شورای ملی} و شوراهای ولایتی.

_ مجموعا به تعداد 5766 تن کاندید .

_ 2753 تن کاندید برای احراز 249 کرسی ولسی جرگه رقابت می نمایند .

_ 3013 تن کاندید برای احراز 420 کرسی شورای ولایتی رقابت مینمایند .

_ 12 فیصد کاندیدان ولسی جرگه را زنان تشکیل میدهد .

_ 8،1 فیصد کاندان شورای ولایتی زنان میباشند.

_ 68 کرسی ولسی جرگه برای زنان اختصاص یافته است .

_ بین 3 و 8 کرسی ولسی جرگه هر شورای ولایتی برای زنان اختصاص یافته است .

_ 10 کرسی ولسی جرگه برای کوچی ها اختصاص یافته است .

_ 69 ورق جداگانه رای { 34 ورق رای مختلف شورای ولایتی ، 34 ورق رای مختلف ولسی جرگه و یک ورق رای کوچی }

_ تعداد صفحات ورق رای یک الی هفت صفحه میباشد که وابسته به تعداد کاندیدان هرولایت میباشد.

_ براساس سیستم رای واحد غیر قابل انتقال ، کاندان منحیث افراد در انتخابات شرکت مینمایند و احزاب سیاسی در ورق رای ذکر نگردیده اند.

_ اسم ، عکس و سمبول انفرادی کاندیدان در ورق رای ظاهر میگردد.

_ تقریبا در 6300 مرکز رای گیری که شامل 26250 محل رای گیری میباشد با 160000 کارکن داخلی فعالیت خواهد نمود.

_ 1247 مرکب، 300 راس اسپ، 24 راس شتر،1200 عراده لاری ، 9 چرخ هلیکوپتر ، 39 بال طیاره باربری  اوراق رای و سایر مواد انتخابات را در سراسر افغانستان انتقال میدهد.

_ به تعداد چهل ملیون ورق رای در کشور اطریش و انگلستان به چاپ رسیده و توسط 15 طیاره انتونوف در 124 پرواز و 8 پرواز طیاره جمبوجت به افغانستان انتقال یافته است.

_ آخرین انتخابات شورای ملی در سال 1348 برگزار گردیده است.

_ به تعداد 46 تن کاندید بخاطر عدم تکمیل معیارهای شایستگی رد صلاحیت گردیدند.

_ 286 تن کاندید بشمول 51 زن از کاندیداتوری خود داوطلبانه انصراف نمودند.

_ 140000 تن بوتل رنگ حاوی 7000 لیتر رنگ پاک ناشدنی جهت رنگ نمودن انگشتان رای دهندگان  فراهم گردیده است.

_ اوراق رای در 32 مرکز شمارش ولایتی شمار میگردد. در هر ولایت یک مرکز شمارش خواهد بود. اوراق رای ولایت کنر و نورستان در ولایت ننگرهار شمار خواهد شد.

_ بیشتر از 30000 نیروی پلیس ملی افغان که توسط 10000 نیروی اردوی ملی افغان حمایت میگردد، امنیت مراکز شمارش آراء را تامین مینمایند.

_ بیشتر از 30000 نیروی خارجی { 12000 نیروی حافظ صلح تحت رهبری ناتو و 20000 قوای ائتلاف } امنیت را تامین مینمایند.

_ ولایت ارزگان با داشتن 19 کاندید در ولسی جرگه پایین ترین تعداد کاندیدان را دارا میباشد.

_ ولایت کابل  با داشتن 390 کاندید در ولسی جرگه بزرگترین تعداد کاندیدان را دارا میباشند.

_ حد اقل 4700 مشاهد داخلی و 500 مشاهد و ناظر خارجی و 80000 نماینده کاندیدان پروسه رای گیری و شمارش آرارا مشاهده مینمایند.

_ 8000 کارمند انتخابات بشمول 500 تن کارمند بین المللی برای انتخابات 1384 استخدام گردیده اند.»

( برای  داشتن  معلومات بیشتر به   www.jemb.org/dari/election-glance.html

مراجعه نمایید.}}

 ازخود میپرسم که چرا افغانستان را به این حال گرفتار نمودندکه هفتاد هزار نفر تا دندان مسلح صرف برای تامین امنیت انتخابات  برگماشته شده بود و نتیجه انتخابات هم آنکه نیم مردم در انتخابات شرکت ننمودند ، حا لانکه در لویه جرگه دوران شاه امان الله اصلا پای قوای خارجی در افغانستان نبود و در انتخابات دوره 12 و 13 شورا ی زمان ظاهر شاه هم این ساز وبرگ وجود نداشت. آیا این ها دایه های مهربانتر از مادر اند ؟ با فروپاشی شوروی و پاکت وارشا و کومیکان بزرگترین هدف  ناتو و گردانند گانش برآورده شد ولی اینک  درافغانستان  که قوای شوروی خارج شده و قوای ناتو و متحدین مستقر است ، آیا این شوراهای ولایتی و ولسی جرگه خواهند توانست ، گامی بسوی استقلال سیاسی ، فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی افغانستان بگذارند ؟  شما را اندکی بیشتر به خواندن جزئیات ای آشنا میسازم .  افرادی که میخواستند در انتخابات چند روز پیش سهم بگیرند  در هشت بخش  افغانستا ن ثبت نام نموده بودند که تعداد شان  دوازده ملیون و شش صدو دوازده هزار و شش صدو پنجاه ویک  نفر میشد.

_ کل و مجموع افراد ی که ثبت شده بودند : 12612651 نفر

_  مرد ها :                                         7357774 نفر یا 58.3%

_   زن ها :                                         5254709  نفریا 49.7 %

_    مردمی که در شهر ها زنده گی دارند   :              2257776 نفر یا 17.9 %

_  مردم روستائی یا دهات        :                     10354875  نفر یا 82.1 %

  { گزارش 12 سپتامبر 2005}

 

در بالا نوشتم که برای ثبت نام افراد مجموع افغانستان را به هشت بخش تقسیم نموده و ثبت نام را ادامه دادند. اینک نگاهی جداگانه می اندازیم.

یک : شمال شرق افغانستان –  شامل بدخشان و تخار   1646624 نفر

دو   : شمال افغانستا ن   _ شامل قندوز ، بغلان، بلخ، سمنگان، جوزجان، سرپل و فاریاب

                                                                      1603698 نفر

سه  :  غرب                _ شامل بادغیس ، غور، هرات ،فراه

                                                                      1539710 نفر

چهار:  جنوب                  _ شامل  نیمروز ، هلمند ، قندهار، زابل و ارزگان

                                                                        1732283  نفر

پنج  : جنوب شرق             _ شامل  پکتیا ، خوست، پکتیکا، غزنی

                                                                        1795907 نفر

شش : شرق                      _  شامل  ننگرهار ، کنر، نورستان ، لغمان

                                                                        1462924 نفر

هفت:  مرکز                     _ مرکز  شامل پنجشیر، کاپیسا، پروان، کابل ، لوگر، وردک

                                                                         2279993 نفر

هشت:   ارتفاعات مرکزی     _ شامل بامیان ودایکندی و بخشهای از غزنی، وردک و غور

                                                                         550565 نفر

     مجموعا ثبت نام در هشت بخش                    12612651  نفر 

  ثبت نام افراد در  ولایات قرار زیر است: در 12 سپتامبر 2005

  یک: بدخشان                                                                         414009 نفر  

  دو : تخار                                                                            428494 نفر

   سه : قندوز                                                                          409 305 نفر

    چهار : بلخ                                                                         607890 نفر

 پنج  : جوزجان                                                                       220571  نفر

  شش    : فاریاب                                                                     413124 نفر

   هفت    : بادغیس                                                                    236923  نفر

    هشت   : هرات                                                                    830856 نفر

    نه        :  بغلان                                                                  394869 نفر

    ده       :  سمنگان                                                                 168206  نفر

    یازده    : سر پل                                                                   193907  نفر

     دوازده  :  نورستان                                                                128569  نفر

     سیزده  : کنر                                                                      280555 نفر

   چهارده    : ننگرهار                                                                 817209 نفر

     پانزده  _ لغمان                                                                    236563  نفر

     شانزده_  کاپیسا                                                                    206275 نفر

      هفده   _  پنجشیر                                                                 144830 نفر

      هجد ه_  پروان                                                                    249669  نفر

     نزده _  کابل                                                                       206540 نفر

    بیست  _  لوگر                                                                     201042  نفر

    بیست ویک _ پکتیا                                                                  400226  نفر

   بیست و دو _ خوست                                                                 339285 نفر

   بیست وسه    _   بامیان                                                             178979 نفر

بیست وچهار     _   غور                                                              325897 نفر

بیست وپنج _  فراه                                                                      195017 نفر

بیست وشش  _ وردک                                                                  247539  نفر

 بیست وهفت  _  دایکوندی                                                             268859 نفر

 بیست وهشت _  غزنی                                                                 749647 نفر

 بیست ونه _     زابل                                                                   102764 نفر

 سی          _ اورزگان                                                               10764 نفر

  سی ویک  _    پکتیکا                                                                501740 نفر

  سی ودو   _ قندهار                                                                   745307 نفر

سی وسه   _  هلمند                                                                      529067  نفر

سی وچهار _  نیمروز                                                                   85590 نفر

     { afghanistan  Vote  Registration    Data  Center    Report    }    

  خواننده های ارجناک !

  من عجالتا از رو نویسی گزارش مفصل افراد ثبت نام شده  در این بخش جلو گیری مینمایم و صرف

یک بار دگر یاد آور میگردم که از زمره دوازده ملیون ششصد و دوازده هزار وشش صد و پنجاه ویک نفر     12612651 نفر به گفته اعلامیه مطبوعاتی 28 سنبله 1384  چنین است که :

« در حدود 6 ملیون افغان آرای شان را در اولین انتخابات قانونی افغانستان بعد از سه دهه به صندوق های رای ریختند.  به اساس این تخمین ، چنین دریافت میگردد که اشتراک رای دهندگان کمی بیشتر از پنجاه فیصد بوده است »

 سوال اینجاست  که در محاسبه این مرکر با تاسف که شش ملیون رای از دوازده ملیون و ششصد و دوازده هزار و پنجاه ویک نفر مساوی به کمی بیشتر از پنجاه فیصد میگردد. حالانکه در واقعیت کمتر از پنجاه فیصد میشود.

 « پیتر آربن مسئول اجرائی ستاد انتخابات افغانستان روز سه شنبه { 20 سپتامبر } به خبر نگاران گفت که کار شمارش آرا از اولین دقایق بامداد سه شنبه در ولایات هرات ، قندوز و بامیان آغاز شده  .. اوگفت  در نظر است شمارش آرای انتخابات افغانستان در 32 مرکز تا شانزده روز آینده و تا پیش از فرارسیدن ماه رمضان تکمیل شود.  او افزود « توقع میرود نخستین نتایج شمارش آرا در سراسر افغانستان روز پنجشنبه { 22 سپتامبر } اعلام شود» اوگفت « به صورت قطع بیش از پنج هزار نامزد انتخابات افغانستان به پارلمان و شوراهای ولایتی این کشور راه نخواهند یافت و من امیدوارم این نتایج در فضای سالمی اعلام شود و اعتراضی در پی نداشته باشد » { بی بی سی 20 سپتامبر}

  بازهم نگاهی به چند ی پیش از انتخابا ت

 در دومین گزارش مشترک کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان و دفتر نمایندگی سازمان ملل متحددر این کشور { یوناما } میخوانیم که :

« باوجود شکایت علیه 208 نامزد به انتخابات پارلمانی و شوراهای ولایتی به اتهام داشتن اسلحه  تنها نام 17 نامزد از فهرست عمومی نامزد ها حذف شده اند که دلایل آن از سوی کمیسیون رسیدگی به شکایات ، عدم ارایه اسناد کافی و یا تکمیل نکردن شرایط قانون انتخابات خوانده شد.»

« خانم سیما سمر گفت که : تهدیدات عمده ای علیه نامزد های انتخابات پارلمانی و شوراهای ولایتی ظرف دو نیم ماه گذشته مطرح بوده ، بیشتر از جانب مخالفان دولت ، یعنی گروه طالبان و همفکران  آنها بوده است»

«  در حال حاضر در برخی از ولایات مانند زابل ، ارزگان ، بامیان و دایکندی ، رسانه های گروهی  به صورت فعال وجود ندا رند و در شماری از موارد ، برخی از افراد به خاطر استفاده از رسانه های گروهی مورد تهدید قرار گرفته اند. .. در ولایات تخار ، ولسوالی غوربند ولایت پروان وولایت قندهار

شماری از نامزد ها از سوی افراد مسلح مورد تهدید قرار گرفته اند. »

 تبعیض علیه نامزد های زن هم وجود داشته است. مطلب تکاندهنده ای در گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر و یوناما امده است که «  در بسیاری موارد مشاهده شده است که کارکنان عالیرتبه دولتی مانند والیان و فرماندهان امنیتی با استفاده از صلاحیت و امکانات دولتی ،  از نامزد هایی که به آنها ارتباط قومی ، سیاسی و حزبی دارند حمایت کرده و نامزد های رقیب آنها را تهدید میکنند.»   ژان آرنو چندی پیش از انتخابا ت پیشنهاد نمود که :

« ما از دولت و بخش عملیاتی دفتر مشترک تنظیم انتخابات می خواهیم تا در قسمت تامین امنیت نامزد ها به خصوص نامزد های زن و همچنین هماهنگ سازی برنامه امنیتی انتخابات پارلمانی بیشتر اقدام کنند.»

 ببینیم که دیده بان حقوق بشر چه مینوشت :

« بسیاری از افغانها نگران شرکت نامزد های در انتخابات هستند که به جنایات جنگی و نقض حقوق بشر متهم شده اند » « بسیاری از نامزد ها به خصوص زنان ، به دلیل شدت ارعاب از سخنرانی و حتی گاهی اوقات از سفر به خارج از مناطق شهری بزرگ هراس دارند. »

کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخابات در افغانستان  نامهای بیست و هشت نفر ار کاندیدها یا نامزد هارا از فهرست نهائی رای گیری پارلمانی و شوراهای ولایتی افغانستان را پیش از انتخابات حذف نمود و گفته میشد که بیست ویک نفر از انها با " گروهای مسلح غیر مسئول" ارتباط داشته اند. البته اینکه گروها ی مسلح مسئول کدام آنها اند ؟ دیده شد که کارکنان دولتی چگونه احساس مسئولیت مینمودند!

البته درحدود دوهزار شکایات علیه اقلا 45 نفر از نامزدها ی انتخابات رسیده بود که نمیدانم سرنوشت آن شکایات به کجا رسید.

وضعیت نامزدهای انتخاباتی و امنیت پیش از انتخابات چگونه بود ؟

وضع نامزد ها در ولایت هلمند :

« محمد ولی علی زی یک سخنگوی والی هلمند گفته بود که روز پنجشنبه 15 سپتامبر " مردان مسلح شب هنگام به در خانه عبدالهادی مراجعه کردند و اورا همانجا از پای در آوردند" 

بی بی سی گفت که : " تاکنون هفت تن از نامزدهای انتخابات  پارلمانی افغانستان کشته شده اند." لطف الله حکیمی سخنگوئ طالبان روز جمعه 16 سپتامبر به خبر گزاری رویتر  گفت که :

" خون کسانی که در انتخابات شرکت ورای خواهند داد ، به گردن خود شان خواهد بود."

خبری پیش از انتخابات حاکی بود که :

 «طالبان ماموران انتخاباتی افغانستان را کشتند

درولایت اروزگان هفت شهروند این کشور که برگه های اخذ رای را برای انتخابات پارلمانی حمل میکردند هدف حمله افراد مسلح قرار گرفتند و به ضرب گلوله مهاجمان کشته شدند.

به گفته مقامات محلی این حادثه روز سه شنبه 13 سپتامبر و هنگامی رخداد که افراد مسلح به اتوموبیل حامل این افراد در بخش گیزاب ولایت اروزگان واقع در مرکز افغانستان حمله کردند و سرنشینان آن را از پای در آوردند و اجساد آنان را در محل حمله به جای گذاشتند.

والی اروزگان افراد طالبان را مسئول این حمله معرفی و اقدام آنان را به شدت محکوم کرده است.

طالبان با انتخابات پارلمانی افغانستان مخالفت می ورزند ووعده داده اند مانع از شرکت مردم در رای گیری شوند.»

« درخلال شش ماه گذشته شورشیان مسلح مخالف دولت بر دامنه و شدت عملیات خود افزوده اند و در جریان این حملات ، حدود 1200 نفر جان خود را از دست داده اند.» { منبع خبر بی بی  سی 13 سپتامبر 2005}

 خبر دیگر حاکی بود که :

»« جسد یک شهروند بریتانیائی در فراه پیدا شد. مقامات بریتانیائی تایید کرده اند که جسد پیدا شده در ولایت فراه متعلق به دیوید ادیسون شهروند بریتانیائی است.» { 3 سپتامبر 2005 / بی بی سی}

خبر دیگر در همین روز حاکیست که :

»« مقامات پزشکی در افعانستان تایید کرده اند که اجساد دو فرد یافت شده در جنوب افغانستان مربوط به گردشگران ژاپنی است که اخیرا به منظور بازدید از پیکره های بودا در ولایت بامیان وارد افغانستان شده بودند.

    حسن حلیمی ، مسئول پزشکی قانونی { طب عدلی} در کابل میگوید مدارک طبی نشان داده است  که این اجساد متعلق به فوکو شو ، 44 ساله و و شینو سیگاو 30 ساله از شهروندان ژاپن است که هر دو آموزگاران یک مکتب بوده اند.  او گفت : " پس از 4 ساعت ازمایش دریافتیم که این اجساد متعلق به گردشگران ژاپنی است ."

 این دو جسد اخیرا" در یک دشت در فاصله هفت کیلو متری بزرگراه کابل _ قندهار یافت شده و به منظور تثبیت هویت به کابل منتثل شدند.

آقای حلیمی میگوید گلوله ها سر این دو شهروند ژاپنی را هدف قرار داده و به نظر میرسد این حادثه دست کم سه هفته قبل صورت گرفته باشد.» { شنبه 3 سپتامبر بی بی سی }

در خبر دیگر پیش از آغاز انتخابات   دردهم سپتامبر  زیر عنوان

»« موج تازه نا امنی »«

خواندیم که : «ژنرال عبدالرحیم وردک ، وزیر دفاع افغانستان از حمله افراد مسلح جان سالم بدر برده است.

ظاهر عظیمی ، یکی از سخنگویان وزارت دفاع افغانستان گفت د ر حالیکه ژنرال وردک  قصد داشت فرود گاه کابل را با هلی کوپتر ترک کند ، مردان مسلح به روی خود روی حامل او آتش گشودند.

سخنگوی وزارت دفاع افغانستان این حمله را تلاش برای سو قصد به جان وزیر دفاع خواند

در همین حال به نقل از منابع وزارت دفاع افغانستان گزارش شده است که 9 نفر در این رابطه دستگیر شده اند.

ژنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به بی بی سی گفت که بازداشت شده گان یونیفورم اعضای ارتش ملی افغانستان را به تن داشته اند.

در همین حال ، برادر یکی از فرماندهان افغان در ولسوالی چمن واقع در نزدیکی مرز پاکستان به ضرب گلوله به قتل رسیده است.

پادشاه خان که برادرش مسئول امور امنیتی مرزی در ولسوالی اسپین بولدک قندهار است، جمعه شب

هدف حمله مهاجمان ناشناس قرار گرفت.

از غرب افغانستان نیز گزارش میشود که مردان مسلح روز جمعه در نزدیکی شهر هرات به روی خود روی حامل یکی از کاندیدهای انتخابات آتی افغانستان آتش گشودند.

روز پنجشنبه 8 سیپتامبر اعلام شد که شش سرباز پولیس و دو تن از شبه نظامیان مخالف در یک در گیری در مرکز افغانستان کشته شدند.

پیش از آن نیز در ولایت هلمند در جنوب افغانستان، دست کم دو تن از شورشیان مخالف دولت  در حمله انتحاری خود شان کشتهخ شدند.

همچنین روز چهار شنبه هفت سپتامبر گزارش شد که یک زن نامزد در انتخابات پارلمانی افغانستان در ولایت ننگرهار از حمله افراد مسلح جان سالم بدر برد.

طالبان رژیم برکنار شده طالبان که با دولت افغانستان و نیروهای خارجی مستقر در این کشور می جنگند ، تعهد کرده اند که در روند برگزاری انتخابات اخلال ایجاد کنند. » { بی بی سی  10 سپتامبر}

در هشتم سپتامبر خواندیم که :

«شش سرباز پولیس در افغانستان کشته شدند.

مقامات میگویندکه این در گیری ، در پی حمله شورشیان مظنون به عضویت در گروه طالبان به یک ایستگاه بازرسی پلیس روی داد.

لطف الله مشعل سخنگوی وزارت داخله افغانستان گفته است که این در گیری روز چهار شنبه هفت سپتامبر در ولسوالی مقر ولایت  غزنی روی داد و یک ساعت ادامه داشت.

پیش از آن در ولایت هلمند در جنوب افغانستان دست کم دو تن از شورشیان مخالف دولت در حمله انتحاری خود شان کشته شدند.

این خشونت ها بخشی از تلاشهای مخالفان دولت افغانستان برای برهم زدن امنیت و ثبات کشور در استانه نتخابات پارلمانی هفدهم سپتامبر است »

« با نزدیک شدن روز رای گیری نا امنی ها در مناطق جنوب و جنوب شرق افغانستان در حال افزایش است»{ بی بی سی / 8 سپتامبر }

با داشتن نگرانی زیاد در 9 سپتامبر خواندیم که :

« فرید محمدی یک مقام کمیسیون رسید ه گی به شکایات از نامزدهای انتخابات افغانستان به باختر خبر گزاری این کشور گفته است که این کمیسیون در حال حاضر سرگرم بررسی هزار مورد شکایت رسیده از کابل و دیگر نقاط کشور است.پیشتر یک مقام مسئول در ستاد انتخابات افغانستان به بی بی سی گفته بود که قرار است در واپسین روز های باقی مانده تا رای گیری حدود بیست ویک تن از نامزد ها رد صلاحیت شوند.

آقای محمدی در این زمینه به باختر گفته است که کمیسیون آنها همچنان در مرحله رسیده گی به شکایات قرار دارد و هنوز تصمیمی در این زمینه گرفته نشده است.

بر اساس قانون انتخابات ، نامزدهایی که با گروه های مسلح ارتباط داشته باشند ، نمیتوانند در انتخابات شرکت کنند.

این در حالی است که به جز یازده تن رد صلاحیت شده ، تمامی کسانی که برای حضور در پارلمان و شوراهای ولایتی افغانستان نامزد شده بودند، از هفته ها قبل شروع به تبلیغات کرده اند، نام تمامی نامزد ها در برگه های رای گیری نوشته شده و کمتر از ده روز به انتخابات باقی مانده است.

باختر همچنان به نقل از سخنگوی ستاد انتخابات افغانستان گزارش داده است که تا کنون چهل و پنج هزار تن برای نظارت بر روند برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولایتی مجوز دریافت کرده اند.

سلطان احمد بهین سخنگوی ستاد انتخابات گفته است که 213 تن از این شمار ناظران بین المللی و  سایر ناظران نمایندگان نامزد ها ، سازمانهای اجتماعی ، نمایندگان احزاب سیاسی و مطبوعات هستند.

سازمان ملل متحد میگوید که انتخابات افغانستان همچنان با کسر بودجه مواجه است.

دفتر این سازمان در کابل اعلام کرده است که برای برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولایتی افغانستان به چهار ملیون و ششصد هزار دلار دیگر نیاز است.  ادریان ادوارد سخنگوی دفتر سازمان ملل در کابل  در عین حال تاکید کرده است که این کسر بودجه باعث تاخیر در برگزاری انتخابات نخواهد شد.

سازمان ملل متحد ماه گذشته اعلام کرده بود که انتخابات افغانستان نوزده ملیون دلار کمبود بودجه دارد.

هزینه برگزاری انتخابات افغانستان در هفدهم  جاری میلادی { 27 سنبله} از سوی جامعه جهانی و کشورجهانی وکشورهای کمک کننده تامین میشود.» { بی بی سی 9 سپتامبر 2005 }

برمیگردیم به روز انتخابات . ارزیابی حوادث  پیش از انتخابات را در بخشهای بعدی بازهم  در آینده ای نه چندان دور دنبال مینماییم.

ساعت پنج وسی و نه بامداد یکشنبه انتخابات {18 سپتامبر } بود که بی بی سی از کابل خبری را چنین منتشر ساخت:

« در ساعات اولیه بامداد روز رای گیری ، دو راکت به ساختمان دفتر کار سازمان ملل متحد در کابل برخورد کرد. در اثر این حمله راکتی یک نفر مجروح شد. »

« نظامیان فرانسوی  در افغانستان میگویند :

بامداد یکشنبه 18 سپتامبر در نتیجه انفجار یک بمب در جنوب افغانستان یک سرباز نیروهای ویژه فرانسوی کشته و یک سرباز دیگر شدیدا زخمی شده است.

این اولین بار  پس از فروپاشی رژیم طالبان در افغانستان است که یک سرباز فرانسوی در افغانستان کشته میشود. فرانسه هم اکنون حدود 800 سرباز در افغانستان دارد که در مناطق مختلف کشور به منظور کمک با تامین امنیت مستقر شده اند.»

« منابع پلیس افغان در ولایت خوست در جنوب شرق افغانستان می گویند ، ساعاتی قبل از رای دهی در این کشور یک واحد گشتی امنیتی در این ولایت مورد حمله شورشیان قرار گرفت.

به اساس اظهارات یک مقام پلیس در خوست ، در این رای گیری سه نفر از شورشیان مهاجم و دست کم دو نفر پلیس افغان کشته شدند.

گفته میشود دو پلیس دیگر نیز در این در گیری زخمی شدند.

« یک مقام پلیس در خوست که نخواست نامش فاش شود گفت که در این در گیری دو سرباز وابسته به نیروهای ائتلاف تحت فرمان امریکا و ارتش ملی افغانستان نیز مجروح شده اند،>>»

براساس گزارش های رسیده از جنوب افغانستان حین در گیری که در نتیجه حمله شورشیان به یک پاسگاه پلیس در ولایت هلمند آغاز شد نیز یک نفر از حمله کنندگان کشته شدند.

 ببرک میاخیل گزارشگر بی بی سی در شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار می گوید که به منزل یک تن از نامزد های شورا های ولایتی در ننگرهار حمله شده است »

{ بی بی سی 18 سپتامبر 2005 }

در پایان این بخش میتوان گفت که :

با تمام تلاش های ضد انتخابات ،  انتخاباتی که جز ای لاینفک حقوق ملی / دیموکراتیک  مردم افغانستان است، در حدود شش ملیون نفر در انتخابات شرکت نمودند و این خود نشان از تصمیم مردمیست که با انگیزه ها و خواستهای متفاوت در انتخابات شرکت نمودند و به طالبان و سایر دشمنان رنگارنگ انتخابات نشان دادند که خواستار راه حل سیاسی افغانستان اند . در جریان انتخابات  چهل ملیون ورق رای گیری چاپ شده بود که در حدود بیست وشش ملیون آن لازم بود و چهارده ملیون ورق و برگ ا ضافی چاپ شده بود. کارهای ضد دیموکراتیک  دیگری هم در جریان انتخابات از جانب کسانی رخداده است که خود را دیموکرات جلوه میدهند . ارزیابی این مطالب را با جزییات اش در بخش دیگر این نبشته واگزار میشوم. از توجه شما تشکر.

یار زنده و صحبت باقی.