پرخاشگری دینی در گستره امپراتوری اعراب

کتاب است که در این اواخر با همکاری "انتشارات شاهمامه، هالند" چاپ و نشر گردیده است. در این اثر نویسنده (سیدموسی صمیمی) ریشه های تاریخی و عقیدتی پرخاشگری دینی را با در نظر داشت عوامل تاثیرگذار معاصر – معضل جهانی شدن و حکومت های اقتدار گرای سکولار – بررسی میکند.  

 

اخبار روز

06 میزان 1402

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها