بزرگداشت از زنده یاد داکترسید کبیری میری درآلمان

مجلس فاتحه و بزرگداشت از زنده یاد داکتر سید کبیری میری دانشمند ارجمند و روشنفکر متعهد افغان بعد از ظهر یکشنبه ۲۱ ماه جولای در شهر وپرتال آلمان با شرکت جمعی از همرزمان و دوستان آن مرحوم برگزار شد.

پس از مراسم فاتحه، رسول رحیم عضو هیئت تحریر سایت گفتمان دموکراسی برای افغانستان و یکی از همرزمان و دوستان بسیار نزدیک داکتر میری به اهمیت این همایش در سبُک گردانیدن اندوه از دست دادن شخصیت ارزشمندی چون داکتر میری اشارت نموده و لازمه گستره فراخ و انسانی اندیشانه افکار و مشرب او را روابط صمیمانه و صادقانه فراتر از یاران همفکر و همرزمش دانست. او دراین راستا از توجه و عنایت جناب نجیب پنجشیری سپاسگزاری نمود که با وجود مصروفیتهای سنگین کاری شان، در ایام بیماری و بستری بودن آقا صاحب در شفاخانه فرانسیسکوس شهر مونستر، روز دوبار از ایشان عیادت نموده و گزارش وضع صحی شان را در اختیار دوستان و توسط ایشان به خانواده مرحومی در افغانستان قرار می دادند. رسول رحیم همچنان از مهربانیهای فراموشی ناپذیر هموطنان گرامی ما جناب آقای نافع و همسر گرامی شان یاد نمود که در دشوار ترین لحظات زندگی در غربت شهر مونستر آلمان، نگذاشتند میری فقید احساس تنهائی نماید. وی همچنان از مهربانی و مشورتهای ارزشمند خانم اعظم دوست ایرانی داکتر مرحوم با قدر دانی یاد نمود که چه در حضر و چه در سفر نگران وضع صحی ایشان بود. او همچنان از لطف و غمگساری دایمی خانم مژگان دوست ایرانی دیگر داکتر میری تذکار و تمجید نمود.
پس از آن رسول رحیم با نگاهی کوتاه به زندگینامه شادروان داکتر سید کبیر میری، از تلاش درنگ نا پذیر آن مرحومی در تجدید تحصیلات عالی اکادمیک موصوف در آلمان و ارتقا تا درجه دکترا یاد کرده و بر سیاق اندیشه ورزی ایشان تاکید نمود که همان طرز تفکر خردگرای انتقادی و انسان محور است.او به فرآوردهای قلمی میری اشارت نمود که به وفور و تفصیل در جریده "فریاد" و سایت " گفتمان" انتشار یافته اند.
جناب داکتر عزیزالله حسان یکی از روشنفکران متقدم کشور و از دوستان شخصی داکترمیری در مورد پیشینه خانوادگی و گذشته مبارزاتی داکتر میری در دهه چهل خورشیدی روشنی انداخت. داکترحسان میری را منسوب به خانواده نیک نام و فداکاری دانست که در مبارزه علیه استبداد داخلی  و تهاجم بیگانه به کشور متقبل قربانیهای زیادی گردیده اند.داکتر حسان سابقه همرزمی و مبارزاتی داکتر میری را به آن حرکات روشنفکری رساند که پیش از تشکیل احزاب سیاسی در دهه چهل خورشیدی در دانشگاه کابل فعال بودند.
پس از آن داکتر سید موسی صمیمی عضوهیئت تحریر گفتمان، فراسوی علایق انسانی عام داکترمیری، به هویت خاص و فکری آن مرحوم اشارت نموده و با استناد به چندین نقل قول مستند از نوشته های منتشره شده ایشان به ژرفای افکار وی پرداخت. او به طور خاص به اهمیت جامعه شناختی سیاسی فرد خردمند در تشکیل جامعه شهروندی، ضرورت سکولاریسم به مثابه رکن اساسی یک نظام مبتنی بردموکراسی ، بی اثر گردیدن تلاشهای ابن سینا و فارابی برای ترویج عقلانیت در جامعه اسلامی، وامتناع فقها از تن دادن به انتقاد از اسلام سیاسی ازنگاه ابن الرشد اندلسی یاد نمود که داکتر میری در نوشته هایش بار بار بدان اشارت نموده است.
پس از ایشان، معراج امیری عضو دیگر هیئت تحریر گفتمان، برداشتهای عینی و تدریجی اش را از کبیر میری با حضار در میان گذاشت که در نیمه های دهه ۷۰ میلادی به آلمان آمده بود. او در فعالیتهای اتحادیه عمومی محصلان آن روز در آلمان، میری را انسانی فعال، صمیمی و در عین زمان کم گو و درعین زمان دارای اندوخته فکری تعریف نمود که نه تنها در فعالیتهای عملی اتحادیه  همیشه شرکت می نمود، بلکه روابط فعال و صمیمانه ای با جنبش فلسطین و فعالان سیاسی کشورهای افریقائی و امریکای لاتین داشت. امیری خاطر نشان نمود که داکتر میری افغانستان و کشورهای کمتر انکشاف یافته اسلامی را جزء عقب مانده ای از جهان مدرن و سرمایه داری می دانست که اسلام سیاسی به خصوص در بخش اقتصادی کدام بدیلی در برابر آن ندارد.او به وارد بودن داکتر میری با طرز تفکر اندیشمندان چپ افریقایی یاد نمود و آشنائی خودش را با آثار این نویسندگان از طریق داکتر میری دانست.
اسدالله الم مدیر مسئول سایت گفتمان دموکراسی برای افغانستان که در عین زمان از دوستان بسیار نزدیک آقا صاحب مرحوم می باشد، به سابقه آشنائی بیست ساله اش با داکتر سید کبیری میری  و آنهم به هنگامی اشارت نمود که خودش در بین فعالان سیاسی آن روز جوان شمرده می شد. او به احترام وشفقتی اشارت نمود که داکتر مرحوم به جوانان مبذول می داشتند. الم از تاکید شادروان داکتر میری به ضرورت تعمق جامعه روشنفکری افغانستان به مفاهیم دولت ملی، ملت و ملی یاد نموده و از مثالهای بسیار عملی ای سخن به میان آورد که داکتر میری از تفاوت هویتهای ملی و تباری بر زبان می رانده است. مدیر مسئول سایت گفتمان دموکراسی برای افغانستان از عطش اطفا ناپذیر داکتر فقید در علم اندوزی و به ویژه کتاب خوانی یاد نموده و او را در این راه اسوه خواند.
خانم سهیلا الکوزی از فعالان حقوق مدنی که در عین زمان به صورت خاص در نیمه دوم دهه 90 میلادی، که مصادف با سلطه رژیم زن ستیز طالبان بود و او با قبول مشکلات فراوان می کوشید از طریق ایجاد مکاتب دخترانه پنهانی نوباوگان دختر، از نعمت تعلیم و تربیت محروم نگردند، از تلاشهای جدی و صمیمانه مرحوم داکتر سید کبیر میری برای زمینه سازی فرصتهایی در مجامع فرهنگی شهر مونستر یاد نمود که برای  جلب حمایت از اشاعه تعلیم وتربیت دختران برگزار می نمود. خانم الکوزی با ستایش از مشورتهای داکتر میری در این زمینه یاد کرد.
در پایان محفل جناب مسعود قانع شاعر گرامی و فرزانه افغان در آلمان، با بیان نهایت نافذ و شیوا و تحلیل ژرف و عاطفی که از تاریخ آشنائی اش در آلمان با فعالیتها و منش داکتر سید کبیر میری به عمل آورد، بر معرفت حضار از وجوه ارزشمند مختلف شخصیت آن مرحوم افزود.
محفل با اظهار تسلیت دوستان مشترک زنده یاد داکتر سید کبیر میری به همدیگر و استدعای شادی روان و گرامی بودن خاطرات مرحومی پایان یافت.  

اخبار روز

04 سرطان 1403

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها