دوستان گرانقدر وبسایت وزین گفتمان را درود!

انسان تا ابدیت زنده نمی ماند. ولی انسانهای انسان ساز اند که نام نامی شان فراتر از قرنها و حتی تا ابدیت در تاریخ زنده می ماند و همگام با زمان نفس می کشد. 

بدون شک، سفر ابدی مرد قلم و اندیشه جناب داکتر سید کبیر میری خانواده محترمش را متالم ساخت ولی این درد بزرگ را خانوادۀ فرهنگی اش چون مشعلداران سایت وزین گفتمان و کسان دیگری که ازین دریچه فروغ دانش و اندیشه را احساس میکنند نیز با سوگ و اندوه در سینه دارند. 
من به حیث ریزه خوارِ سفرۀ قلم و فرهنگ از نام هفته نامۀ " افق" در استرالیا نبود فزیکی این شخصیت والا مرتبت را به خانوادۀ بزرگ فرهنگیان راستین وطنم ضایعه میدانم. آنچه از ما میشود؛ استدعای شادی روح به آن مرحوم و عرض تسلیت به خانواده محترمش، به عزیزان وبسایت گفتمان و به همه دوستانش خواهد بود.
روحش شاد و یادش گرامی باد!
ضیا
مسئول هفته نامۀ " افق" سیدنی استرالیا

اخبار روز

04 سرطان 1403

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها