افزایش تلفات ملکی وحملات دهشت افگنانه اخیررا محکوم میکنیم! 

هشت دورمذاکرات میان ایالات متحده و طالبان تلفات افراد ملکی و حملات به اهداف ملکی را نه تنها کاهش نداد بلکه باعث افزایش آن گردید. کشتاری که اخیرأ طالبان درحوزه امنیتی ششم کابل براه انداختند،

            په اروپا کی دمیـشـته افغانانو د تولنو فدراسـیون  
                فدراسـیون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا 
Federation of Afghan Refugee Organizations in Europe        
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

افزایش تلفات ملکی وحملات دهشت افگنانه اخیررا محکوم میکنیم! 
۹/۸/۲۰۱۹  
هشت دورمذاکرات میان ایالات متحده و طالبان تلفات افراد ملکی و حملات به اهداف ملکی را نه تنها کاهش نداد بلکه باعث افزایش آن گردید. کشتاری که اخیرأ طالبان درحوزه امنیتی ششم کابل براه انداختند، ۴۵ غیرنظامی را  کشت و ۱۴۵ انسان غیرنظامی را  زخمی ساخت. کشتار یک روز قبل از آن در حوزهٔ یازدهم امنیتی که کسی مسؤلیت اش را نگرفت ۵ غیرنظامی را کشت و ۷ غیرنظامی دیگر را زخمی نمود. حملات کور و بی سنجش طرفین جنگ کنونی بخصوص طالبان و داعش تنها در ماه جولای سال جاری بیش از ۱۵۰۰ کشته و زخمی از میان غیرنظامیان برجا گذاشت. یوناما گزارش داده است که عامل قسمت اعظم این تلفات گروه های مسلح مخالف دولت بوده اند. 
حکومت و طالبان هردو ادعا میکنند که کمیته هائی را برای جلوگیری از تلفات ملکی ایجاد کرده اند و در عملیاتهای نظامی خویش به این موضوع توجه میکنند که جان و مال افراد ملکی صدمه نبیند. اما در عمل مردم شاهد بی مبالاتی طرفین جنگ در این رابطه اند. بطور مثال در عملیات ۷ اگست، طالبان با "افتخار"  اعلام کرده اند که هدف شان یک مرکز جلب وجذب نیروهای امنیتی بوده است. ممکن است این ادعا درست باشد. اما یقینأ طالبان قبل ازاجرای حمله انفجاری  ساحهٔ مورد نظر را بار ها از نزدیک مورد مطالعه و ارزیابی قرار داده و متوجه موجودیت تأسیسات ملکی بشمول خانه ها و دکانها و امکانات عبور و مرور افراد غیر نظامی بخصوص در اوقات پُرازدحام شده اند. با آن هم:
-    حمله را در ساعتی (هفت ونیم صبح) پلان کرده اند که ازدحام عبور ومرور مردم درجادهٔ نزدیک هدف قابل پیش بینی بود. 
-    قدرت انفجار را طوری عیار ساخته اند که نه تنها هدف، بلکه تأسیسات صد ها متر دورتر از هدف را هم نابود ساخته بتواند. 
آیا با این هم طالبان ادعا کرده میتوانند که میکوشند از تلفات ملکی جلو گیری کنند؟ البته چنین ادعائی برای هیچکس قابل پذیرش نخواهد بود. روش فوق الذکر شامل سایر عملیاتهای طالبان و داعش نیز میگردد. زیرا آنها در پی وارد ساختن حد اکثر تلفات اند و حاضر اند بخاطر نابودی احتمالی چند نظامی، ده ها و حتی صد ها فرد ملکی را نابود کنند. حوادث ذیل خود سخن میگویند: 
بتاریخ ۳۱ جولای در شاهراه قندهار-هرات در قسمتی که از فراه میگذرد یک بم کنارجاده باعث انفجار یک بس مسافر بری که عازم هرات بود شد. با این بم ۳۲ انسان جان خود را از دست دادند ویقینأ ۱۷ غیرنظامی دیگرنیز زخمی شدند. تعداد نا معلومی از اطفال شامل قربانیان این حادثه بوده اند. مسؤلیت این جنایت را هیچ گروهی نه پذیرفت. اما طالبان در منطقهٔ حادثه فعال اند و بکارگیری از بم های کنار جاده یکی از شیوه های نظامی شناخته شدهٔ آیشان محسوب میگردد. 
اواخر جولای طی حمله بر دفتر یک گروه سیاسی ۲۴ انسان ملکی کشته و ۵۰ غیر نظامی دیگر زخمی شدند. این حمله که حکومت آنرا به طالبان نسبت داد هم در یک منطقهٔ مسکونی و با قدرت انفجار بسیار بالا انفجار انجام گردید. خانه های فقیرانهٔ تعداد زیادی از هموطنان رنجبرما در تعمیر های همجوار این دفتر تخریب شد و شیشه های منازل تا یک کیلومتری محل حادثه شکسته و به باشندگان خسارات جانی و مالی وارد شد.  در همین آوان طالبان رسانه های صوتی و تصویری را تهدید به حملات خونبار نمود و به آنها هشدار دادند که اعلاناتی را که محتوی نقادانه نسبت به اعمال طالبان دارند، نشر نکنند. این نقض آزادی بیان ویک حرکت دیکتاتورمنشانه است. 
تهدید به حمله بر گردهمائی های انتخاباتی در اوایل اگست هم نشان میدهد که طرز دید طالبان نسبت به پروسه های اجتماعی و مدرن، برعکس ادعا های خوشبینانهٔ بعضی از سیاسیون که به زیارت شان رفته بودند، تغیر قابل ملاحظه نکرده است. ایشان هنوز هم به دیکته توأم با تهدید نسخه های مورد پسند خویش به دیگران (امر بالمعروف ...) ادامه میدهند. 
بتاریخ ۲۵ جولای سه انفجار در کابل رُخ داد. این حملات جان ۱۲ انسان ملکی را گرفت و ۲۱ فرد ملکی دیگر را زخمی ساخت. یکی از این انفجار ها هدف نظامی داشت اما تلفات ملکی زیاد بر جا گذاشت. مسؤلیت این حمله را طالبان بدوش گرفتند. دو حملهٔ دیگر مستقیمأ اهداف غیرنظامی را نشانه گرفته بودند. هیچ گروهی مسؤلیت این دو حمله را بدوش نگرفت. قرار تجربه، داعش به عجله مسؤلیت جنایات خود را بدوش می گیرد تا ابراز موجودیت کند. 
بتاریخ اول جولای در نزدیکی یکی از بنا های وزارت دفاع در منطقهٔ دیپلماتیک کابل در یک انفجار بزرگی که طالبان مسؤلیت آن را گرفتند،  ۶ فرد ملکی کشته شده و ۱۵۰ انسان غیرنظامی از جمله ۹ طفل زخمی شدند. 
البته نیرو های دولتی و پشتیبانان خارجی آنها نیز در برخی حملات هوائی خویش باعث ایجاد تلفات ملکی میشوند. حملهٔ هوائی که بتاریخ ۲۵ مارچ تحت نام حمله به طالبان،  در کندز از جانب طیارات امریکائی انجام شد، به مرک ۱۰ طفل و سه فرد ملکی بالغ که همه از یک خانواده بودند منجر گردید. آیا امریکائی ها نمیتوانند با مبذول داشتن دقت بیشتردر تعین هدف و نشانه گیری شان  جلو ریختاندن خون انسانهای را که در جنگ هیچ دخالتی ندارند بگیرند؟ البته که میتوانند. خون ما افغانها همان ارزشی را دارد که خون یک تبعه امریکا و اروپا دارد. این اصل را نباید در عملیاتهای نظامی فراموش کرد. 
در جهان امروز قوانین بین المللی برای حمایت از جان ومال افراد ملکی موجود اند که رعایت آن بر همه دولتها و گروه های مسلح غیر دولتی در گیر در جنگها واجب است. هرگاه از این قوانین توسط یک یا چند جانب درگیر در جنگ تخلف شود، باید چنین تخلفی با اعتراضات وسیع جهانی مواجه گردد. طی ۱۸ سال گذشته این تخلفات،  درپناه فرهنگ معافیت، در افغانستان چنان به کثرت انجام یافته که به جز سازمانهای بین المللی و داخلی حقوق بشر، برای همه بازیگران بین المللی و دولت افغانستان امر عادی جلوه میکند. طی هفته های اخیر، طالبان در چوکات عملیات بهاری "الفتح" به کشتار وسیع غیر نظامیان دست زده و داعش هم حتی الوسع کوشیده سهم قاتلانهٔ خود را در این زمینه ادا نماید. تلفات جانی افراد ملکی در نتیجهٔ عملیاتهای نیروهای نظامی دولتی و خارجی هم کماکان ادامه دارند. هرگاه تصاویر کشتار های غیر نظامیان در سرتاسر افغانستان در جریان چند هفتهٔ اخیر را پهلوی هم بگذاریم به تصویر وحشتناک یک مسلخ بزرگ انسانها روبرو میشویم. مسلخی که در زیر زنخ مؤسسهٔ ملل متحد و به اصطلاح "جامعهٔ جهانی" براه انداخته شده است ولی هیچ مرجع مسؤل به خود زحمت خاتمه دادن به کار این مسلخ، این تراژیدی ضد انسانی و این بربریت قرن ۲۱ را نمیدهد. 
کمیتهٔ حقوق بشر فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا (فارو) کشتار بی باکانهٔ افراد ملکی در افغانستان را بشدت تقبیح نموده و از طرفین جنگ میخواهد تا با رعایت قوانین بشردوستانهٔ جنگ از ارتکاب جرایم جنگی که جرایم علیه بشریت محسوب میشوند،  دست بردارند. 
(کمیتهٔ حقوق بشر فارو) 


 

اخبار روز

23 سرطان 1403

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها