تبصره برپریشان فکری جو بایدن حین اظهاراتش در مورد افغانستان

 

شرق شناسان بریتانیانوی در قرن ۱۹ و اوایل قرن بیستم بر مبنای استراتیژی استعماری کشور شان در منطقهٔ ما، کوشیدند در کتابها و نقشه های شان تاریخ و جفرافیای منطقه را طبق امیال استعماری دستکاری نموده وتصویر انحرافی از تاریخ و فرهنگ منطقه را از خود بر جا بگذارند.

            په اروپا کی دمیـشـته افغانانو د تولنو فدراسـیون 
                فدراسـیون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا
Federation of Afghan Refugee Organizations in Europe       
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱۷ سپتمبر۲۰۱۹

تبصره برپریشان فکری جو بایدن حین اظهاراتش در مورد افغانستان

شرق شناسان بریتانیانوی در قرن ۱۹ و اوایل قرن بیستم بر مبنای استراتیژی استعماری کشور شان در منطقهٔ ما، کوشیدند در کتابها و نقشه های شان تاریخ و جفرافیای منطقه را طبق امیال استعماری دستکاری نموده وتصویر انحرافی از تاریخ و فرهنگ منطقه را از خود بر جا بگذارند. خوشبختانه در قرن حاضرمتون مذکور توسط بعضی محققین جوان در اروپا به ساحهٔ شک وتردید کشانیده شده ند. اما اظهارات اخیرجو بایدن در موردافغانستان  ارتباطی به آن متون نداشت. درآغازکمپاین  انتخابات مقدماتی امریکا که به سلسلهٔ آمادگی برای انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۰ امریکا برگزارمیگردد، دونالد ترمپ موضوع خروج قوا از افغانستان را با تأکید برمذاکرات با طالبان چاق ساخت. سپس اکثر کاندید های بیستگانهٔ حزب دیموکرات برای ریاست جمهوری کوشیدند در عالم بی اطلاعی از جنگ افغانستان این شعار را از او اقتباس کنند. در یک بحث تلویزونی میان جو بایدن و چند کاندید دیگر، بایدن  در جواب سوالی که از او در مورد درجهٔ مسؤلیت او درخروج سریع قوا ازعراق وتسلط داعش بر بخشی از عراق شده بود، آغاز نمود به صحبت در مورد افغانستان. مطابق به گزارش مؤرخ ۱۳ سپتمبر cbsnews.com بایدن گفت: " هدف از رفتن ما به افغانستان این نبود که علیه جنگجویان مخالف بجنگیم بلکه کشور را یک پارچه سازیم، اما این کشور یک پارچه نمیشود، سه کشوراست، پاکستان مالک این سه کشوراست، سه ولایت شرقی، اینها جزو اش نیستند، توسط حقانی اداره میشوند. میتوانم بیشترادامه بدهم اما نکتهٔ اساسی اینست... با داشتن یک پایگاه میتوانیم ایالات متحده را از اینکه قربانی تروربرخواسته از افغانستان شودنجات میدهیم. من اصرار میکنم که پاکستان به ما یک پایگاه هوائی میدهد که از آن علیه آنچه میدانیم عمل نموده و به آن برگردیم".
در رابطه به گفته های جو بایدن که تمامیت ارضی کشور ما را انکار میکند،  افغانها بسیار بجا عکس العمل شدید نشان دادند. اما متن فوق نشان میدهد که جو بایدن درجواب سوالی که در مورد عراق شده بود به افغانستان پرداخت و آنگاه با ادعای سه کشور بودن افغانستان، واضحأ افغانستان را با عراق به اشتباه گرفت وسپس از ادارهٔ سه ولایت شرقی افغانستان توسط پاکستان نام برد که بهیچ صورت واقعیت ندارد و انکار تمامیت ارضی کشوریست که دولت آن یکی از متحدین ایالات متحده میباشد. این پریشان فکری جو بایدن در محافل سیاسی ایالات متحده باعث ایجاد این تشویش شده است که آیا سلامت فکری آقای بایدن در حدی است که بتواند وظیفهٔ سترگ ریاست جمهوری ایالات متحده را بدوش گیرد؟ سیاست خارجی ساحه ئی است که آقای بایدن در آن تجربه کاری زیاد دارد. وقتی در این ساحه چنین لغزش هائی داشته باشد، در سایر ساحات چه اشتباهاتی را مرتکب خواهد شد. این تشویش را بطور مثال آژانس خبری فاکس www.vox.com بتاریخ ۱۳ سپتمبر۲۰۱۹ در مقاله " جوابهایش در مورد عراق و افغانستان مساعد بودن وضع فکری بایدن را برای پُست (ریاست جمهوری) تحت سوال قرار میدهد"، به تفصیل انعکاس داده است. 
جو بایدن که در زمان جورج بوش سناتوربود، بتاریخ ۷ جون ۲۰۰۷ به مجلس سنا طرح فیصلهٔ اختیاری(مشورتی) برای تبدیل عراق به کنفدراسیون سه کشورشیعه نشین، سنی نشین و کرد نشین را به مجلس سنای ایالات متحده پیشنهاد نمود و این طرح با ۷۵ رای مثبت در برابر۲۳ رای منفی از طرف سنا تصویب شد. اما به علت مخالفت شدید کشور های منطقه به عرصه عمل داخل شده نتوانست. این واقعیت، عطش سوزان جو بایدن را به اقدامات ماجراجویانه در مسایل بین المللی نشان میدهد.

اما راه حل پیشنهادی جو بایدن برای جنگ افغانستان بر مبنای سنجش قبلی طرح شده است. نزدیکی جو بایدن با لابییستهای پاکستانی و تمایل او به تکیه بر پاکستان یک واقعیت شناخته شده است. در دورانی که جو بایدن معاون رئیس جهمور اوباما بود سفری به افغانستان داشت. وی در جریان بحث به حامد کرزی گفته بود: " روابط ما با پاکستان برای ما به مراتب با ارزش تر از افغانستان است". وی در ادارهٔ اوباما با تحت فشار قرار دادن پاکستان مخالفت میکرد و بر اهمیت همکاری پاکستان برای ختم جنگ تأکید مینمود. در جو بایدن ذهنیت تکیه بر پاکستان حاکم است و به احتمال قوی تحت تأثیرلابیگران پاکستانی طرح وی برای افغانستان شکل گرفته است. راه حل پیشنهادی جوبایدن افغانستان را به قهقرا کشانیده وحق حاکمیت ملی افغانها بر سرزمین شان را به نفع پاکستان نادیده می گیرد.
فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا (فارو) علاقمند پرداختن به انتخابات ایالات متحده نیست. اما حمله بر افغانستان را توسط هرکسی که صورت گیرد، با اعتراض پاسخ میدهد. بنا به پیشنهاد محترم داکتر غروال که یکتن از شخصیتهای مستقل عضوفارو میباشد،  به هدف کاوش مزید طرح های ضد تمامیت ارضی و وحدت ملی افغانستان، هیأت  مدیرهٔ فاروامکان گنجانیدن این مطلب را درچوکات کنفرانس امسال فارو که بتاریخ ۱۹ اکتوبر۲۰۱۹ دررابطه با صدمین سالگرد استقلال ۱۹۱۹ در کشور هالند برگزار میگردد، مطالعه میکند. امید بتوانیم از این طریق سهمی درحساس شدن بیشتر نسل جوان در برابرتوطئه ها علیه تمامیت ارضی و حاکمیت ملی کشورادا کنیم.
هیأت مدیره فدراسیون سازمانهای
پناهندگان افغان در اروپا (فارو)

 

اخبار روز

06 میزان 1402

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها