واپسین روزهای زندگی محمد 2

تبوك: آخرين غزو
پس از مهاجرت به مدينه در سال 622 محمد ديگر آن واعظ صلح جويي كه اهالي مكه را بسوي آيين يكتاپرستي فرا مي خواند نبود. وي پس از رسيدن به مدينه به تعرضات پي در پي براي كشاندن بي باوران و شك گرايان بسوي راه الله دست يازيد

 

اخبار روز

04 سرطان 1403

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها