خاطره یی از یک شب همدلی درتورنتو

 به سلسله ی تدویرمحافل همدلی وهمزبانی میان خانواده های جامعه ی افغانی، ایرانی، هندی و پاکستانی مقیم شهرتورنتوکه همه ساله ازطرف " انجمن آموزشی – فرهنگی افغان- کانادا" (اکسیو) درتورنتو صورت میگیرد،

 

اخبار روز

04 سرطان 1403

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها