واپسین روزهای زندگی محمد 4

هالة الوردي
برگردان
حمید سیماب
مرگ ابراهیم، پسر نابیوسیده

پیغمبر در ماه رمضان سال ١٠ هجری (نوامبر – دسامبر ٦٣١) از تبوک برگشت. چند هفته پس از مواصلتش به مدینه پسر خود ابراهیم را که کمتر از دو سال داشت  و از بطن ماریۀ قبطیه زاده شده بود از دست داد.

 

اخبار روز

04 سرطان 1403

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها