بررسی تیؤری های توطئه درمورد کرونا ویروس

بخش اول
 
قبل ازادخال در اصل موضوع باید دانست توطئه چیست؛ از نگاه فرهنگ (واژه نامه) فرانسوی له روس (Larousse): "توطئه طرح مخفیانه بین چندین نفر با هم متحد، علیه یک فرد، یک نهاد، یک حزب، یک دولت، یک رژیم به کار می رود. توطئه علیه امنیت دولت را نیز افاده میکند"

بعبارت دیگر: نظریۀ توطئه این است که برنامه های جهانی توسط گروهی مخفی از افراد برنامه ریزی شده باشد که هدف آنها تسلط بر جهان است. این نظریه امکان تعیین مقصر ایده آل بدون اثبات را دارد، معمولاً آنانیکه که دایم در این موارد متهم می شوند: یعنی  یهودیان، فراماسون ها وغیره .
کروناویروس جدید که منجر به "پاندیمی" یا  ایپی دیمی همه گیر Covid-19 شد، ایجادگران تیوری توطئه را  در سطح جهانی بحرکت در آورد، این بیماری کشنده که بر کل سیاره زمین اثر گذا شته است،  به نحوی منجر به توجیه نظریه های توطئه می شود. این توطئه ِگرا ها از پخش نظریه های بدون ثبوت اهداف خاص خود را دنبال میکنند.
آیا مگراین آزمایشگاه ها بوده اند که کرونا ویروس جدید را ایجاد کرده اند؟ آیا آمریکایی ها ویروس را به چین آورده اند؟ آیا چینایی ها کوویدــ 19 را درلابراتوار ساخته اند؟ و یک عده تیوری های توطئه زدۀ دیگر که در ذیل به بیان هریکی ازآنها میپر دازیم:

1ــ آیا ظهور "5G" سبب وجود و گسترش Covid-19 گردیده است ؟

این نظریۀ جنون آمیز از ایالات متحده آمریکا آمده است؛ معاون رئیس پیشین انجمن داروهای ضد نفخ ، توماس کاون (Thomas Cowen)، درویدئویی ادعا می کند که کرونا ویروس درنتیجه قرار گرفتن انسان در برابر "میدان الکترومغناطیسی" جدید بوجود آمده است: او معتقد است که پاندیمی. تاریخی فعلی توسط تکنالوژی جدید ایجاد شده است. کرونا ویروس جدید ناشی از توسعۀ 5G، آخرین نسل شبکه های بی سیم  میباشد.
دانشمندان(سانتیفیک) این نظریه بی اسا س و نا درست را رد کرد ند، .به این دلایل که کره جنوبی و ایالات متحده آمریکا مدت ها قبل از چین (گهواره ویروس) این فناوری را در خاک خود توسعه داده بودند؛ امواج الکترومقناطیسی که زریعه 5G تولید میشود 3.5 GHZ است این مقدار به حد کم و پائین آن می باشد که برای فیزولوژی ا نسان مضر نیست.
جامعه علمی تِز توالی ژنتیکی Covid-19 را ترتیب داده است، از این رو ماهیت بیولوژیکی آن را نیز تأیید می کند. هیچ رابطه علمی و منطقی میان تکنالوژی 5G و کروناویروس وجود ندارد. زیرا 5G امواج الکترو مقناطسی تولید مینماید، در حا لیکه کوویدــ 19 دارای خاصیت موجی نیست. یعنی منطقاً با هم هیچگونه رابطه ای ندارند بقول شا عر :

مه قربانت شوم ای یار جانی     درختهای سرکوه را کی شانده؟

    سوزاندن آنتن های 5G در انگلستان به دلیل تئوری توطئه

در دوکشور انگلیس و هالند، که نسبت به کشور های دیگر اروپا لیبرالتر اند، عملیات جنایت کارانه و آتش زدن آنتنهای 5G صورت گرفته است.در بریتانیا، اعتقاد بر این است که Covid-19 از طریق امواج منتقل می شود، یعنی از طریق آنتن های 5G.
در بیرمنگام ، لیورپول ، ملینگ (مایرزاید) انگلستان طی یک هفته آنتن های تلفنی به آتش
کشیده شده است. اوپراتور Vodafone گزارش داد که حداقل چهار آنتن در هفته های چهارم و پنجم اپریل
آماج آتش سوزی قرار گرفته اند. آتش سوزی از بلفاست ، ایرلند شمالی نیز گزارش شده است.
این سه آتش سوزی، که شکی در مورد منشا جنایتکارانه آنها وجود ندارد، هنگامی رخ داد که یک نظریه توطئه ای بسیار رایج در سراسرانگلستان پخش شد که، ظاهرا  کوویدـ19 را به استقرار آنتن های 5G در آن کشور مرتبط میدانسته اند.
https://www.youtube.com/watch?v=c9zZo7z8SK8

به گزارش بی بی سی ، در لیورپول ، بیرمنگام ، مارک سایدی ... در انگلستان، آنتن ها در ماه اپریل آتش زده شدند. این افزایش خشونت در حالی رخ داد که جنون آمیزترین نظریه های توطئه در شبکه های اجتماعی به اوج خود رسید. این تِز توطئه از هر طریق سعی می کند بین علت استقرار 5G و کشته شدگان پاندیمی کرونا ویروس، رابطۀ علت و معلول برقرار کند.
هفته گذشته چندین حمله خرابکارانه و آتش سوزی در هلند گزارش شده است. از طرف مسئولان شعارهای برعلیه شبکه جدید 5G  نیز داده شده و شبکه موصوف را هدف قرار می دهد. تِز توطئه که انگلیس را به حرکت در آورده بود، توسط بخشی از هلندی ها نیز پذیرفته شده است.

    نادرستی  این تِز که : ویروسی وجود ندارد، 5G علت این همه مرگ ها است: 

از بررسی رادیکال ترین این بیانیه ها شروع کنیم؛ این پست فیس بوک (به زبان انگلیسی) توسط هزاران کاربر انترنتی به اشتراک گذاشته شده است ودر شبکه های اجتماعی در میان حامیان فرانسوی تئوری های توطئه با تحسین زیاد شنیده می شود. در این پیام همراه با عکسی از پوستر کوچک وجود دارد که ادعا می کند کروناویروس وجود ندارد، این تنها بهانه ای برای استقرار 5G می باشد که خود مسئول  این همه مرگ های ناشی از بیماری همه گیرمی باشد، زیرا این ابزار به دولت اجازه خواهد داد كه زریعه پوس (chip)فریکانس رادیو RFID (radio frequency identification) موجود در واكسن، بر جمعيت خود نظارت داشته باشد.
 

کرونا ویروس SARS-CoV-2 یقینا وجود دارد، مثل کو ویدــ19 بیماری ایجاد مینماید. ما حتی عکس هایی از ویروس گرفته شده تحت میکروسکوپ الکترونی داریم که توسط انستیتوت ملی بیماریهای عفونی آمریکا (NIAID) منتشر شده است. ما همچنین ژنوم آن - شناسنامه ژنتیکی آن را می شناسیم. در ماه جنوری، محققان چینی توالی کامل از نمونه های گرفته شده از بیماران در ووهان را رمزگشایی کردند. انستیتوت پاستور(پاریس) نیز چند هفته بعد این توالی را در فرانسه انجام داد.
واکسن برای این ویروس تا هنوز وجود ندارد. تحقیقات، بویژه در انستیتوت پاستور، که در آن اثربخشی یک کاندید واکسن روی حیوانات مورد آزمایش قرار می گیرد، در حال آزمایش است که پس از انجام آزمایشات کلینیکی بر روی انسان تجربه خواهد شد. به گفته مدیر علمی انستیتوت پاستور، کریستوپ دی انفرت (Christophe d'Enfert)، این کار را می توان "در نیمه اول سال 2021" انجام داد. اما واکسن تنها راه حل مورد بررسی نیست، آزمایشات کلینیکی، به ویژه در اروپا ، بر روی ادویه ها، به ویژه هیدروکسی کلروکین، نیز در حال اجرا است.(1).

    نظریه های بی اساس

این اقدامات در کشورهایی صورت گرفته است که در آنجا ها مخالفت با 5G در سال 2019  به شدت در حال گسترش بود، بسیاری از مردم از پیامدهای سلامتی این تکنالوژی مستقر شده، از همان زمان نگران بودند، که این خود زمینه ای برای عروج تئوری های توطئه شده است، که گاهی توسط ستارگان (show-biz stars) بریتانیایی نیز رسانه یی می شوند: که انگار 5G مسئول کورونا ویروس است، در حالی که هیچ یک از این نظریه ها مبنای علمی ندارند.
سازمان بهداشت جهانی تأیید میكند كه قرار گرفتن در معرض تکنالوژی بی سیم هیچ تاثیر منفی بر سلامتی انسان ند ارد 
آیا تبلیغات بر ضد تکنالوژی 5G در زیر پرده، نوعی جنگ نیابتی اقتضادی آمریکا بر ضد چین نیست؟  زیرا این آنتن های نصب شده در این دو کشور، تکنالوژی چینایی هستند.

2ــ چرا بیل گیتس موضوع چندین تئوری توطئه است ؟

ازدید مجنون ترین ذهنیت ها، یعنی میلیاردر 64 ساله (بیل گیتس): واکسن کووید ـ19 را در لابر اتوار ساخته انست، یا بدتر از آن، برای کنترل بشریت زریعه (chip) الکترونیکی زیر جلد افراد، کورونا ویروس راپدید آورده اند.
بیل گیتس در قلب تمام توطئه های کورونا ویروس قرار دارد. علت آن: یک تحلیل در 2015 براساس بیماری همه گیر ابولا (Ebola) را اظهار نموده بود که در آن میلیاردر موصوف خطرات یک بیماری همه گیر جهانی مشابه آنچه که ما در سال 2020 تجربه می کنیم، مطرح نموده بود. اما چرا این قدرسوی ظن درمورد بیل گیتس؟
برطبق یک مطالعه نیویورک تایمز که بر اساس ابزار آنالیز رسانه های اجتماعی Zignal Labs انجام شده است، بیل گیتس در تئوری های توطئه بین فبروری 2020 تا آپریل همین سال به 1.2 میلیون بار
اشاره شده است (1) به این ترتیب، این میزان 33٪ از دومین نظریه توطئه عا میانه (عام پسند) و به همان اندازه هذیان آور در مورد کرونا ویروس است، تخمین می زنند که شبکه  5Gبرای تقلیل جمعیت یا نفوس، ویروس کشنده طراحی شده است. در حالی که دانشمندان طبیب می دانند که این ویروس نمی تواند در آزمایشگاه تولید شود زیرا هیچ اثری از دستکاری ژنتیکی زریعه انسان روی ژنوم آن وجود ندارد، بگفته داکتر "دوست بله زی" وزیرسابق صحت عامه  فرانسه در BFM-TV، "ما، پدر، مادر و اقارب نزدیک این ویروس را می شناسیم، احتمال اینکه بر حسب تصادف غیر عمدی که ویروس از لابر اتوار خارج شده باشد موجود است. نه ساحت آن زریعه انسان در آزمایشگاه."
مصرف زیاد انترنت و شبکه های اچتماعی در زمان قرنتین تِز توطئه را اثر گذار تر میسازد، افرادیکه همیشه به انترنت وصل هستند، در معرض خطر اثرپذیری تیوری توطئه، شایعات و معلومات نادرست قرار میگیرند. مؤسسات آمارگیری در گذشته نشان داده اند که تبلیغات تجارتی در مید یا 50 % در ماه اول و 30% در ماه دوم بالای مشتریا ن در خرید اموال تاثیر دارد، لذا تبلیغات توطئه باوران تیوری کومپلو هم بالای شبکه های اجتماعی تاثیرخود را خواهد داشت.

    سخنرانی پیغمبر مابآنه PROFHETIC OF BILL GATE

بیل گیتس به همراه همسرش ملیندا، در  سال 2015 در کنفرانس TED اظهار داشت که اپیدمی به دلیل اقدام بنیادی او در سال 2000، بزرگترین ترس او برای بشریت، جنگ هسته ای نیست ، بلکه یک ایپی دیمی کنترل نشده جهانی است. این تحلیل ازویروس ابولا(Ebola)  بود  که در سال 2014 عمدتا قاره آفریقا را تحت تأثیر قرار داده بود. بیل گیتس سپس وضعیت بهداشتی این نوع مرض را در مقیاس جهانی پیش بینی کرد. " اگر چیزی بیش از 10 میلیون نفر را در دهه آینده بکشد، ویروس بسیار مسری خواهد بود "، او  قبل از اتمام سخن رانیش، چند دقیقه بعد گفت: "عدم پیشگیری می تواند  ارقامی را رقم بزند. اپید یمی بسیار ویرانگر از ابولا باشد".

https://www.youtube.com/watch?time_continue=93&v=6Af6b_wyiwI&feature=emb_title

در اوایل ماه مارچ سال جاری بیل گیتس گفت که 50 میلیون دلار برای یافتن درمانی برای بیماری کرونا ویروس اهدا کرده است. وی همچنین در توئیتی در اواسط ماه اپریل، خروج آمریکا از تمویل بودجوی سازمان بهداشت ملل متحد( WHO) را محکوم نمود و بدین ترتیب با دونالد ترامپ مخالفت خود را ابراز کرد.
طبق اظهار سایت فریوس(2) بیل گیتس، بنیانگذار مایکروسافت، دومین فرد ثروتمند جهان است که ثروت آن 97.4 میلیارد دالر است. وی 25 درصد از ثروت خود را از طریق سازمان خود ، بنیاد بیل و ملیندا گیتس، به موسیسا ت  بشر دوستا نه طور اعانه اهدا کرده است.

برای توطئه ِگرها ضد واکسن یا اعضای گروه توطئه QAnon ، دیگر لازم نیست : گفته میشود که میلیاردرمذکور خودش در پشت پردۀ کوویدـ19 برای پول بدست درآوردن، قرار دارد. بیل گیتس از اظهار نظر در مورد این نظریه ها خود داری کرد. مارک سوزمان، مدیر اجرایی "بنیاد بیل و ملیندا گیتس"، به نیویورک تایمز گفت که "متأسفم که افرادی هستند که چنین اطلاعات را پخش می کنند ، درحالیکه  همه ما به دنبال راه هایی برای همکاری و نجات جان انسان ها هستیم (3).
در سال 2010 جنبشی که توسط بیل گیتس و وارن بافت (Bill Gate et Warren Buffet) آغاز شد که شامل دادن اعانه حداقل 50 % از ثروت خود را، در طول زندگی یا پس از ناپدید شدن آنها میگردید تا برای حمایت از کارهای خیرو بشر دوستانه صرف گردد، که بعدا این رویه بیشتر مورد تقلید دیگران قرار گرفت، که تعداد آنها اکنون به 57 نفر رسیده است، این حرکت بنام "تعهد دادن" (The Giving Pledge) یاد میشود.
بیل گیتس از سال 2000 به اینطرف سالانه ملیون ها دالر را وقف امراض در افریقا کرده است.
بر اساس آژانس خبر گذاری فرانس پریس (AFP)  بنیانگذار توییتر، 1 میلیارد دالر را برای مبارزه با Covid-19 اهدا می کند، جک دورسی (Jack Dorsey)  روز سه شنبه 7 اپریل اعلام کرد که 1 میلیارد دلار یا 28 % از ثروت خود را به یک صندوق برای مبارزه با کرونا ویروس جدید اهدا خواهد کرد.
Bernard Arnault اولین سرمایه دار فرانسه و سوم در سطح جهانی، روز یکشنبه 12 مارچ گفت: گروپ لوکس LVMH، ژیل هیدروالکلی را "به مقادیر زیادی" در سه محل تولید فرانسوی خود که معمولاً به عطر و لوازم آرایشی (Dior ، Guerlain و Givenchy) مختص بوده است ، تولید می کند و آن را به بیمارستان ها رایگان می رساند. " با ملاحظۀ خطر کمبود مواد نامبرده در فرانسه، برنارد آرنو (رئیس گروپ) از شعبه عطر و لوازم آرایشی LVMH خواسته است ظرفیت های تولیدی خود  را برای تولید و ارائه مقادیر قابل توجهی ژیل هیدروالکلی افزایش دهد".(4)
آیا دادن هدیه به شفاخانه ها، کمک برای تهیه واکسن، یا کمک ادویه برای کشورهای فقیر افریقایی کار بد و جنایت است؟ یا پروپاگند انسانهای بخیل، موذی وعقده مند است! 
یک ادویه از زمان تحقیق الی عرضه به بازار 2 ملیارد دالر ضرورت دارد. هیچ چیزی در جهان غرب رایگان نیست، لازم و ضروریست شخصی و یا مؤسسه ای این مبالغ را بپردازد. بی جهت نیست که سرمایه داران به انستینوت های تحقیقاتی پول می پردازند.


3 ــ آیا ایالات متحده آمریکا Covid-19 را در اکتبر 2019 به چین آورد؟

پکن ایالات متحده را بدون کدام مدرک اثباتی متهم می کند که ویروس را به چین منتقل کرده است.
در 12 مارچ، رابرت ردفیلد (Robert Redfield)، رئیس مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها ، در مجلس نمایندگان مورد بازجویی قرار گرفت. وی ادعا می کند که به دلیل عدم انجام آزمایشات، برخی از متوفیان به دلیل ابتلا به Covid-19 آلوده نبوده اند. رسانه های چینی سپس تخمین زدند که این یک اعتراف از سوی مقامات آمریکایی است: مرگ و میرهای تشخیص داده نشده در ایالات متحده با Covid-19 مرتبط است و احتمالاً پیش از گسترش این بیماری همه گیر به چین رخ داده است، نظریه ای که توسط لیجیان ژائو(Lijian Zhao) سخنگوی وزارت امور خارجه چین ساخته شده است و به نوبه خود یک ویدئو را در شبکه های اجتماعی به اشتراک گذاشته است و از امریکا یی ها  خواسته است تا پاسخ دهند  وی میگوید که  کورونا ویروس جدید که در چین ظاهر شد ، ممکن است توسط ارتش آمریکا به چین  آورده  شده باشد، بدون اینکه این ادعا را اثبات کند. ژائو لیجیان این فرضیه را شامگاه پنجشنبه 12 مارچ مطرح کرد، او این تئوری توطئه باورانه را در انترنت به نشر رساند و مدعی شد، منبع ویروس کرونا که نخستین بار در دسامبر 2019 در شهر ووهان چین مشاهده شد، نخستین بار در سال 2015 توسط دانشمندان آمریکایی ساخته شده و سازمان سیا  CIA در انتشار آن دخالت داشته است.
در آغاز بحران، مدیر مرکز کنترل و پیشگیری از بیماریهای چین، اعلام کرد که : کورونا ویروس در یک بازار در شهر ووهان ظاهر شد. اما در هفته های اخیر، ژونگ نانشان (Zhong Nanshan)، متخصص تنفس چینی و کارکشته  در مبارزه با بیماری همه گیرSARS (2002-2003) "این احتمال را مطرح کرده است که ممکن است منبع ویروس مورد نظر Covid-19 چین نباشد. ... فرضیه ای که زریعه پکن به سرعت دلچسپ افتاد." مقامات سیاسی چین، نمیتوانند این ادعای خود را از دیدگاه ساینس ثابت سازند، که در عمل جز یک ادعا ی بیش نمی باشد.
 اما باید وضاحت داد که دانشمندان جامعه جهانی همه به یک نظر اند که : کورونا ویروس جدید به هیچ وجه در آزمایشگاه ایجاد نشده است.

4ــآیا کرونا ویروس توسط انستیتوت پاستور ایجاد شده است؟

دریک ویدئویی که در فیس بوک منتشر شده است، یک نفر درروبرو دوربین کمره ادعا می کند که بر اساس اسناد دست داشتۀ  معتبر Covid-19 توسط انستیتوت  پاستور فرانسوی ثبت و اختراع شده است.
این ادعا کاملا نادرست بوده و به دلایل بیجا متکی است: در واقع یک حق ثبت اختراع(patent)  را که در سال 2004 توسط مؤسسه پاستور ثبت شده است ارائه می دهد، اما این واکسن برای نوع دیگری از کروناویروس است. با تماس به آژانس AFP، الیویه شوارتز (Olivier Schwart,)، مدیر واحد ویروس و ایمنی موسسه پاستور، نشان می دهد که اختراع ثبت شده "EP1694829B1" معتبر است،. همچنین نشان می دهد که ویروس مربوط به این حق ثبت اختراع با ویروس مربوط به دسامبر گذشته کوویدــ19 در چین متفاوت است.
انستیتوت پاستور نسبت به این اطلاعات دروغین واکنش نشان داد. وی اظهار داشت که ثبت اختراع ثبت شده مربوط به SARS-Cov1 (مربوط SARS در 2002-2003) است، که بسیار متفاوت از SARS-Cov2 (مسئول Covid-19 در 2019-2020) است. این مؤسسه اظهار داشت كه "حق ثبت اختراع 2004، كشف ویروس و سپس اختراع استراتژی واكسین بر علیه آن را توصیف می كند ، و نه اختراع خود ویروس را." در سال 2004 ، این واکسن بر روی انسان آزمایش نشده بود زیرا اپیدمی گسترش نیافته بود.

پایان بخش اول


مو اخذ :

1 - http://www.slate.fr/story/189759/bill-gates-retrouve-tete-complots-coronavirus-covid-19

2 - https://www.forbes.fr/lifestyle/covid-19-pourquoi-bill-gates-reste-optimiste/?cn-reloaded=1

3 --https://www.sudouest.fr/2020/04/20/coronavirus-pourquoi-bill-gates-est-il-au-centre-de-nombreuses-theories-du-complot-7425687-10997.php
4 -https://www.lefigaro.fr/flash-eco/virus-lvmh-va-fabriquer-du-gel-hydroalcoolique-pour-le-donner-aux-hopitaux-20200315

اخبار روز

29 سرطان 1403

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها