بررسی تئوری های توطئه درمورد کرونا ویروس بخش دوم 

ــ کرونا ویروس توسط چین بر ضد غرب ساخته نه شده است.

ویدیو ی به زبان فارسی، در فسبوک که تولید کننده آن معلوم نیست، نشر شده است.و متذکر میشود که کتابی که 40 سال پیش پشت پرده به نشر رسیده بود که ویروس کرونا را پیشگوئی میکند. در این ویدیو گفته می شود در کتاب پبیش بینی شده است که

: شیوع ویروس کرونا در سال 2020 در ووهان چین بروز می کند. در این ویدیو از ویروس صحبت میکند که توسط چین کشور با اهداف سلاح بیولوژیکی در آزمایش گاه ساخته شده و در سال 2020 از شهر ووهان منتشرمیشود.
این کتاب یک رومان تخیلی است، که نویسنده داستان ساختۀ ذهن خود را برای سرگرمی خوانندگانش نوشته است، اکثرا دور از واقعیتها وبر أساس فانتزی نویسنده تحریر شده است، نه براساس واقعیت عینی و مشهود. 
در سا ل 2014 "میشیل هول بیک" رومان نویس مشهور فرانسه که سالانه در آمد بیشتر از 5 ملیون
یورودارد، رومان بنام" تسلیم " را نویشت: "یک ریس جمهور مسلمان در فرانس در سال 2022 بقدرات خواهد رسید؟"
این رومان تخیلی وفانتسمتیک هیچ مشاجره و جر وبحثی را هم بوجود نه آورد. برعکس مؤلد ویدیو خیال پردازی نویسنده راکه آنهم در مورد شهر گورکی شوروی سابق ودر سال 1981 رومان نویس نامبرده است، مؤلد ویدیو به اوهان تبدیل کرده است.
آقای کیم از چین امروز در ویدیوی بگفته خودش " صغری و کبری و استدلال و استنتاج سر تا پا تخیلی کلیپ 5 دقیقه ای در باره کرونا" را ردکرده است. لینک آن این جا گذاشته شده است ، تا مورد  قضاوت قرار گیرد و بعد مواردی که که آقای کیم به آنها تماس نگرفته است مورد بر رسی قرارخواهند گرفت.

https://www.facebook.com/persian.cri.cn/videos/vb.683691358311390/585228948867007/?type=2&theater

در ویدیوی، گفته میشود که "سا ل 2002 خبر شیوع SARS و قدرت کشتارش دنیا را بوحشت انداخت ولی دستهای پشت پرده از انتشار این انگیزه اهدافی داشتند که خیلی خوب به آن دست یافتند، بعد ها مشخص شد که اصلا چنین ویروسی وجود خارجی نداشته و با مهندسیی جنیتیکی در آزمایش گاه برای اهداف خاصی تولید شده بود.".
ببینیم نویسندگان و ادیبان بین المللی در زمینۀSARS-cov1 چه مینوسند.به ویکیپد یا Wikipedia (دایرهَ المعارف دیجیتلی) مرا جعه مینمائیم:
"کروناویروس گاهی اوقات بنام (SARS-CoV-1) یاد میشود،این ویروس، کورونا ویروسی است که مسئول اپیدمی سندرم حاد تنفسی میشود. (SARS) از سال 2002 تا 2004. این عامل عفونی در استان گوانگدونگ چین در نوامبر 2002 ظاهر شده بود. از اول نوامبر 2002 تا 31 اگست 2003، این ویروس توانست 8،096 نفر را در سی کشور آلوده کند و باعث مرگ 774 نفر، عمدتا در چین، هنگ کا نگ، تایوان و آسیای جنوب شرقی شد" از دید تولید کنندۀ ویدیو، سارس اصلا وجود خارجی ندارد. حرفهای ویدیو خلاف معلومات «ویکی پیدیای جهانی» است.
به اساس ادعای  مؤلد وید یو، چین این ویروس را در لابراتوار ساخته است؛ برای از بین بردن مردم خود و جهان. واکسن آنرا نیز جور کرده بود که  فروش آن 15 ملیارد دالر در آمد خالص نیز برای شان داشت..
هر گاه به ویدیوی آقای کیم توجه نمائید، کیم این موضوع را رد مینماید میگوید در آن زمان نه من ونه والدینم واکسن نشدیم.و چنین واکسنی SARS در سال 2002 و 2003 وجود نداشته است.
در سال 2004 واکسن SARS را انستیتوت پاستور پاریس ساخته بود، نه در چین. در بالا از آن در شماره 4 یاد کردیم ، لیسانس (اجازۀ تولید) آن تحت شماره EP 1 694 829 B1" ثبت شده است. خوشبختانه ویروس در سال 2004 ازبین رفت، واکسن ساخت فرانسه به بازار عرضه نشد. لذا درآمد خالص 15 ملیارد دالر از فروش  واکسن دروغ محض و فانتزیی بیش نیست.
ویدیو ادامه میدهد :" رهبران چین ازتکنیک اقتصادی گمراه کننده ای بهره بردند تا هم از شر سرمایه داران اروپایی خلاص شوند وهم یان (Yuan) واحد پولی خود شان را نجات دهند، و چون خیلی خوب میدانستند که اراوپایی ها دنبال از پا افتادن چین هستند. سناریوی را بقدرت بسیار بلند طراحی کردند که نه تنها همه دنیا را گول زدند بلکه 200 ملیارد دالر را در دو روز به خزانۀ خود کمایی کنند. اما چه طور؟ قبل از شیوع ویروس کرونا اغلب مراکز تکنالوژی و کارخانه های مواد کیمیایی تحت مالکیت اروپا وامریکا بوده و نصف در آمد و سود خالص به جیب آنها میرفت، واین جریان باعث سقوط ارزش پول چین در مقابل دالر و یورو مشد. .....رئیس دولت چین گفت.  به رسم همکاری حاضر است تمام سهام شرکت های خارجی را که چین را ترک کرده اند یخرد، و این در حالیکه ارزش سهام این شر کت ها به پائین ترین حد ممکن خود رسیده بود.
در این جا اولا وضع اقتصادی چین را در سال 2019 مورد ارزیابی قرار میدهیم:
تولید ناخالص چین در سال 2019 بالغ به 14380 ملیارد دالر،  تثبیت شده، با رشد اقتصادی 6.1 %.
بلانس تجارت خارجی چین با اتحادیۀ اروپا: صادرات چین 394 ملیارد یورو و از اتحادیۀ اروپا 210  ملیارد یورو با چین میبشد. 185 ملیارد  یورو صادرات چین بیشتر از 28 کشور عضوی اتحادیه اروپا بود.
در سال 2019 کالاهای چینی به ارزش 418.5 میلیارد دالر از مرزهای ایالات متحده عبور کردند در حالیکه کالاهای آمریکا یی به ارزش 122.7 میلیارد دالر - براساس اعلام اداره گمرک چین- تعین شده است.
بنابراین، مازاد تجاری چین با ایالات متحده 295.8 میلیارد دالر بود، در مقابل 323 ملیارد دالر در سال قبل.
آمار وارقام بالا نشان میدهد که چین نسبت به رقبای آمریکایی و اروپایی اش از مازاد تجارتی بهتر برخوردار است. مازاد برابر 4080.8 ملیارد دالر. در نتیجه چین ازموقف بهتر اقتصادی برخوردار است، لذا ضرورت به نیرنگ و وحُقه بازی ندارد.(5)
ثانیا خرید شرکتهای تکنالوژیک در دوروز به ارزش 200 ملیارد دالر، کاملا بی اساس است، هیچ مؤسسۀ تولیدی غربی چنین خبری را تائید نکرده است، جز دروغ (fake news) بیش نیت.
از سی سال به این طرف یکتعداد شرکتهای صنعتی غربی در چین نسبت به ارزانی نیروی کار سرمایه گذاری کرده اند، ازین معامله هردوجانب سود میبرند، و ملیون ها چینایی در فابریکه های غربی کار میکنند و مزد میگیرند. این سرمایه گذاری های داخلی و خارجی سبب شد که 700 ملیون چینایی از طبقات پائین به طبقه متوسط ارتقا یابد. همه این سرمایه گذاری های خارجی بنفع چین است نه بضررآن.
ثالثاً از بیست سال باین طرف آمریکایی ها اصرار دارند که ارزش یان چینایی بیشتر از ارزش زمانی آن است، اما چین همیشه در خواست آنها را نپزیرفته است، زیرا ارزانی پولش بنفع فروش کلاهای آنهااست. از طرفی در ویدیو ادعا میشود که سرمایه گذاری های خارجی سبب سقوط پول چین میشد، درحالیکه عکس آن درست است. لذا دلایل اقتصادی در ویدیوی ذکرشده کاملا بی اساس است.
رابعاً در این ویدیو ادعا شده است که این ویروس در لابر اتوار ایجاد شده است.
در سایت " Nature medicinne"  در مورد  ساخت ویروس در لابراتوار چنین توضیح میدهد:
SARS-CoV-2هفتمین کرونا ویروس است که به عفونت انسان ها منجرمیشود .SARS-COV،MERS-COV و SARS-COV2 می توانند بیماری جدی ایجاد کنند، در حالی که HKU1 ،NL63،  OC43و 229E  باعلائم خفیف همراه هستند.(6) در اینجا، ما آنچه را می توان از مبدأ SARS-CoV-2 از تجزیه و تحلیل مقایسه وی داده های ژنومی استنباط می شود، بررسی می کنیم. ما یک چشم انداز در مورد ویژگی های قابل توجه ژنوم SARS-CoV-2 ارائه می دهیم ودر مورد سناریوهایی که آنها ممکن است اتفاق بیفتد بحث می کنیم. تجزیه و تحلیل های ما به روشنی نشان می دهد که SARS-CoV-2 آزمایشگاه یا ویروس عمداً دستکاری شده نیست (7)
برای ریچارد ابریت (Richard Ebright)، میکروبیولوژیست دانشگاه راتجرز در ایالات متحدۀ امریکا، باید فرضیه تصادف آزمایشگاهی در ووهان را بررسی کرد. اگر اپیدیمی از آزمایشگاه های ووهان حاصل شده، چه خواهد شد؟ به نظر می رسد ترس شدید از احساسات توطئه گرایانه مانع پیش برد سوال میشود. دانشمندان با نگرانی تئوریهای مختلف توطئه زده را که منتشر می شوند، تکذیب مینمایند که این ویروس توسط "دانشمندان دیوانه" به انسان منتقل نشده است. تجزیه و تحلیل ژنوم Sars-CoV-2 به طور مؤثر نشان می دهد که ویروس توسط مهندسی ژنتیک تولید نشده. ویروس جدید یک سلاح باکتریولوژیک نیست و چین آگاهانه باعث ایجاد این بیماری همه گیر نشده است 
انستیتوت ووهان توسط همکاری فرانسه، ایالات متحده آمریکا، کانادا و چین در سال 2017 افتیتا ح شده است. در مراسم افتتاح آن برنارد کزنوف(Bernard Kazneuve) صدر اعظم  وقت فرانسه اشتراک کرده بود.

آزمایشگاه انستیتوت ویروس شناسیP4 ووهان، متخصص برای مطالعه خطرناک ترین ویروس ها.

https://www.facebook.com/harfhaidell/videos/1116847772007196/

آیا این ویرو س در لابر اتوار ساخته شده است ؟ یا بصورت تصادفی، غیر عمدی و عدم رعایت مصونیت دقیق به بیرون سرایت کرده است.؟ این موضوع روز پنجشنبه شانزدهم اپریل به نوبه خود در محافل دیپلماتیک مطرح شد.  مایک پومپئو، وزیر امور خارجه آمریكا گفت: "ما در حال انجام تحقیقات كامل در مورد همه چیزهایی هستیم كه می توانیم در مورد شیوع انتشار این ویروس، که جهان را آلوده ساخته است." رئیس جمهور فرانسه، امانوئل ماکران، در مورد مدیریت ایپی دیمی در چین، در مصاحبه ای که در همان روز در روزنامه فایننشال تایمز منتشر شد ، گفت: "مواردی اتفاق افتاده است که ما نمی دانیم."(8)
به نقل از واشنگتن پست، سفارت ایالات متحده در پکن دو سال پیش به واشنگتن هشدار داد که باید به انستیتوت ویروس شناسی ووهان در تقویت اقدامات امنیتی خود کمک کند. انستیتوت ویروس شناسی ووهان که به دلیل تحقیقات در مورد ویروس های خفاش مشهور است ، شامل چندین آزمایشگاه از جمله یکی از امنیت بسیاربالا که به نام "P4" یاد میشود نیز برخوردار است، جایی که خطرناک ترین ویروس ها مورد مطالعه قرار می گیرد. محققان این موسسه - از جمله ویروس شناس "شی ژنگلیShi Zhengli" با نام مستعار "batwoman" – سال هاست نمونه هایی از خفاش ها را برای شناسایی ویروس های جدید دریافت می کنند. هدف هر دو مطالعه تکامل آنها در هنگام انتقال حیوان به حیوان و نیز شناسایی پیدایش جهش هایی است که برای انسان خطرناک است.

6 ـ تِز ویروس، سیاه Covid-19  را برای درهم شکستن اقتصاد چین ایجاد کرده است .

مساعی فعلی روسیه تلاشهای KGB را برای وانمود کردن، در طول جنگ سرد، به یاد می آورد که ایدز اختراع دانشمندان آمریکایی بود.فیلیپ ریکر(Philip Reeker) معاون وزیر امور خارجه  امریکا گفت: "هدف روسیه کاشتن تخم اختلاف و تضعیف نهادهای ایالات متحده و اتحاد هایش از داخل، ازجمله از طریق کمپین های زیرزمینی و هجومی است." (9).
مسکو از طریق سخنگوی امور خارجه این کشوراین عمل را تکذیب کرد. روسها در شبکه های اجتماعی نظریه هایرا  گسترش میدهند که ویروس توسط ایالات متحده ایجاد شده است تا "جنگ اقتصادی علیه چین را نجام دهد" ، این یک سلاح بیولوژیکی است که توسط سیا تنظیم شده است یا بخشی از. یک استراتژی غربی از "پیام های ضد چین".(10)
دیپلمات های آمریکایی که مسئول مبارزه با اطلاعات ضد روسی هستند می گویند که حساب های به نام افراد ساختگی، خطوط حمله روسیه، نه تنها به زبان انگلیسی بلکه فرانسه، اسپانیایی، ایتالیایی و آلمانی را به تصویر می کشد.
مقامات آمریکایی به خبرگزاری فرانسه  AFPگفته اند: هزاران حساب توییتر، فیس بوک و انستاگرام مرتبط با روسیه، اطلاعات غلط ضد آمریکایی در مورد کروناویروس جدید را که در چین ظاهر شده است، منتشر کردند.
آنها هزاران حساب درگیر برای مداخله در بحرانهای مختلف در سراسر جهان، از جنگ در سوریه گرفته تا اعتراضات در شیلی و فرانسه با "واسکت های زرد" را بررسی میکنند.  همچنان طبق گزارش تهیه شده برای مرکز جهانی نامزدی وزارت امور خارجه، سلول برای مبارزه با کمپین های ضد اطلاعاتی خارجی ، پیام های "تقریباً یکسان" را دربارۀ کروناویروس نیز منتشر می کنند
برخلاف سایر موضوعات که فعالیت معمولاً سه روز طول می کشد ، به گفته مقامات آمریکایی، این افراد  کاربرهای انترنتی به مدت یک ماه فعال هستند و این نشان از اهمیت دلبستگی این پرونده توسط روس ها است. یک مقام گفت: "این نمونه ای از آموزه روسی برای مقابله با اطلاعات است." تا زمانیکه تعداد جهانی موارد کرونا ویروس به اوج خود نرسیده است، بنابراین استراتژی روسیه با استفاده از محیط اطلاعات به بسیار ارزان اما بسیار مؤثراستفاده مینما یند تا بتواند اختلاف بین چین و ما ایجاد کنند یا برای دلایل اقتصادی " (11)
نتیجه: از آن جایکه تئؤری توطعه، پروژه مخفی است که توسط چندین نفر در برابر شخص دیگریا نهادی، برای هدف مشخص تهیه شده است. برای مغشوش ساختن افکار عامه، در شبکه های اجتماعی و برای غلبه بر حریف خود، گروپهای معینی از این نوع foke news استفاده مینمایند. باورمندان این نوع توطئه بر اساس مؤسسات آمارگیری جوانان، طبقات پائین جامعه، و تا حدی زیادی راست افراطی در جامعه غرب میباشند.
کوویدـ 19، ویروس طبعی است یا در لابر اتوار ایجاد شده است؟ تنها علم (ساینس) براساس شیوه علمی پژوهش وجستجوی حقیقت بر پایه واقعیت میتواند جواب گوید. هرگاه اشخاص با صلاحیت دارای تخصص بدون ثبوت بروش علمی در مورد ابراز نظر نمایند، این گونه نظریات منحیث باور آنها باقی خواهد ماند، عقیده و باور نمی تواند جای گزین علم شود، زیرا علم دانش تجربیست.
اکثریت سانتیست ها به این نظرند که کوویدـ 19 درا لابر اتوار ساخته نشده است. از یک طرف لابر اتوار P4 ووهان از بالاترین مصؤنیت برخوردار است، واز طرف دیگر، فرار ویروس از آزمایشگاه بصورت غیر عمدی و یا منشأ کرونا ویروس: "احتمال آلودگی یک کارمند آزمایشگاهی ووهان(Wuhan) موجود است." (12).
در کشور اوتورتیر و توتالیتر چین جستجو و تحقیق آزاد وجود ندارد، نتیجه از قبل معلوم است.
اکنون در سطح جهانی 150 واکسن کاندیدا برای کوویدـ 19 موجود است، 30 آن در مرحله آزمیش قرار دارند، بهترین آنها در آینده برای از بین بردن این ویروس معین  خواهد شد.

پایان

مؤخذ:  

Les Références 

5- https://www.ouest-france.fr/economie/chine-l-excedent-commercial-avec-les-usa-fondu-en-2019-6689020
6-  Corman, VM, Muth, D., Niemeyer, D. et Drosten, C. Adv. Virus Res. 100 , 163–188 (2018).
7- https://www.nature.com/articles/s41591-020-0820-9.pdf
8- -https://www.lemonde.fr/sciences/article/2020/04/17/le-sars-cov-2-est-il-sorti-d-un-laboratoire_6036926_1650684.html
9-https://www.nouvelobs.com/coronavirus-de-wuhan/20200222.OBS25170/coronavirus-les-etats-unis-accusent-la-russie-de-desinformation-sur-les-reseaux-sociaux.html
10  https://www.huffingtonpost.fr/entry/fake-news-coronavirus-etats-unis-russie_fr_5e514657c5b6a4525dbbc7cb
11- https://www.20minutes.fr/high-tech/2724895-20200223-coronavirus-rumeurs-fake-news-etats-unis-accusent-russie-desinformation-ligne
12- https://www.lepoint.fr/monde/origine-du-coronavirus-l-infection-d-un-employe-de-laboratoire-de-wuhan-est-plus-probable-18-04-2020-2371917_24.php


 
 

اخبار روز

30 سرطان 1403

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها