خودسالاری (استقلال) دروغين

ااگر گزار (تاريخ) افغانستان خودسالاری (استقلالی) آزموده و يا به ياد داشته باشد، همانا خودسالاری در بيرون راندن روسيه از افغانستان است و بس!
 

اخبار روز

29 سرطان 1403

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها