داکترحمیرا نگهت دستگیرزاده رئیس انحمن شعرا و نویسندگان افغانستان ( انشأ ) به ابدیت پیوست  

بادریغ ودرد اطلاع گرفتیم که بانوی شعر نو افغانستان حمیرا نگهت دستگیرزاده ساعت ۵ صبح امروز ۴ سپتمبر۲۰۲۰ بعد از یک دورهٔ طولانی کسالت داعی اجل را در یک شفاخانه در هالند لبیک گفته به ابدیت پیوست.

په اروپا کی دمیـشـته افغانانو د تولنو فدراسـیون
فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا
                        

داکترحمیرا نگهت دستگیرزاده رئیس انحمن شعرا و نویسندگان افغانستان ( انشأ ) به ابدیت پیوست  
۴ سپتمبر ۲۰۲۰

بادریغ ودرد اطلاع گرفتیم که بانوی شعر نو افغانستان حمیرا نگهت دستگیرزاده ساعت ۵ صبح امروز ۴ سپتمبر۲۰۲۰ بعد از یک دورهٔ طولانی کسالت داعی اجل را در یک شفاخانه در هالند لبیک گفته به ابدیت پیوست. مرگ این شاعره گرامی که نامی و نشانی در سطح منطقه داشته و چندین مجموعهٔ شعری دارد برای افغانستان و منطقه یک ضایعهٔ ادبی است. مرگ بانو حمیرا دستگیرزاده دوستان شعرش را سوگوارساخته است اما او در اشعارش زنده خواهد ماند.

حمیرا نگهت دستگیرزاده به وطن خویش افغانستان عشق میورزید و اشعار زیادی در مورد درد و رنج هجرت و زندگی در محیط بیگانه دارد. وی نابسامانی های بیش از ۴۰ سال وطن ما را در اشعارش شاعرانه به تصویر کشیده است. حمیرا نگهت دستگیرزاده و شاعره فقید لیلا صراحت روشنی در جمع فرهنگیانی و دست اندرکاران شعر وادب  چون استاد لطیف ناظمی، محترم نورالله وٍثوق، محترم فاروق فارانی ، محترم مسعود قانع، محترم محمدشاه فرهود وسایر قلمبدستان مقیم اروپا که در جلسهٔ مؤسس فارو اشتراک فعال داشتند خوب درخشیدند و تا زنده بودند یاور وهمکار فارو باقی ماندند. نظریات ومشوره های داکترحمیرا نگهت  در بخش فرهنگی و دادخواهی برای حقوق زنان ممد فعالیتهای فارو در این زمینه ها بود. داکترحمیرا نگهت دستگیرزاده  و شوهرش محترم عمر عدیل در تقریباً همه  کنفرانسهای فارو حضور فعال داشتند. فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان در هالند (FAVON) داکتر حمیرا دستگیرزاده را در تشکیل انجمن شعرا و نویسندگان افغانستان (انشأ) یاری رسانید. به همت این بانوی با ابتکار و پُر تلاش انشأ یکی از فعالترین انجمن های فرهنگی افغانها در هالند محسوب میشد. مرگ داکتر حمیرا نگهت برای فارو، جامعهٔ افغانهای مقیم اروپا و در مجموع برای جامعهٔ ادبی سوگوارافغانستان یک ضایعهٔ بزرگ است. مراتب تسلیت فارو را بدین مناسبت به محترم عمر عدیل شوهر، هریوا عدیل دختر و هژیرعدیل پسر بانو نگهت  وهمه دوستداران شعر وادب تقدیم میکنیم. و در عین حال بدین باوریم که نام داکترحمیرا نگهت را اشعار و فعالیتهای ادبی اش  برای قرن ها در تاریخ ادبیات  معاصر زبان های افغانستان زنده نگهمیدارد. 

هیأت مدیرهٔ فارو

 

اخبار روز

30 سرطان 1403

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها