اعلاميهء جنبش آزادى

جنبش آزادى پس از امروز که نخستین موضع‌گیری خود را در مورد پروسه‌ی صلح به‌ راه انداخته است، متعهد به مبارزهء سیاسی پی‌گیر به خاطر مشارکت چشم‌گیر مردم در پروسهء صلح و جلوگیری از رقابت‌های بی‌هوده و تحکم طرف‌های در گیر بر سر صلح می‌باشد.

بسم الله الرحمن الرحيم

اعلاميهء جنبش آزادى

جنبش آزادى پس از امروز که نخستین موضع‌گیری خود را در مورد پروسه‌ی صلح به‌ راه انداخته است، متعهد به مبارزهء سیاسی پی‌گیر به خاطر مشارکت چشم‌گیر مردم در پروسهء صلح و جلوگیری از رقابت‌های بی‌هوده و تحکم طرف‌های در گیر بر سر صلح می‌باشد. ما طرفدار برقراری صلح سرتاسری در افغانستان استیم، ولی هیچ‌گاه حاضر به پذیرش استبداد زیر نام «صلح»، «حکومت موقت» و «امارت» و نه هم زير عنوان پر زرق و برق و فريبندهء «جمهوريت» نیستیم. حکومت، شماری از احزاب سیاسی، گروه‌های فرصت طلب و در کل اولیگارشی حاکم به دنبال تقسیم قدرت و ثروت ملی به نفع خویش‌اند و مردم ستم دیده‌ی این سرزمین را چونان خس‌ای نمی‌پندارند. اولیگارشی حاکم مثل همیشه از مردم افغانستان بخاطر تامین منافع گروهی و طبقاتی خودشان سوء استفاده می‌نمایند. مردم با عزت افغانستان با تجربه‌های تاریخی‌ای که از سر گذارنده‌اند، دیگر نباید فریب مکاره‌گی این زالوهای مملکت را بخورند. مردم خودشان باید برای تعیین سرنوشت خویش دست به کار شده و برای تامین صلح سرتاسری با در نظر داشت منافع ملی کشور و برای تشکیل یک دولت دیموکراتیک و ملی که همه‌ی گروه‌های مردمی خودشان را در آن ببينند، به مبارزهء سیاسی بپردازند. مردم نباید منتظر این باشند که کشورهای دیگر و سیاست‌مدارهای دو تابعیته‌ی تحت حمایت خارجی‌ها در مورد سرنوشت شان به میل خویش تصمیم بگیرند. کلید صلح و آینده‌ی روشن باید دست مردم افغانستان باشد. اکنون تمام گروه‌های پاک‌باز سیاسی مردمی که دغدغه‌ی آزادی، صلح و عدالت را دارند، باید در کنار هم قرار گرفته و براى آيندهء روشن صف واحد مبارزاتی را تشکیل دهند.

١:- طالبان باید بدانند که زمانه تغییر کرده است. طالبان خیال حاکمیت مطلقه بر مردم افغانستان را از سر بیرون کرده و بیایند، به عنوان یک گروه یا حزب سیاسی به رقابت مسالمت آمیز بپردازند. طالبان باید به مردم افغانستان رو بیاورند. کلید و دروازه‌ی صلح در افغانستان است، نه در خارج.

٢:- حکومت افغانستان نباید از صلح استفاده‌ی ابزاری نموده و نباید پروسه‌ی ملی صلح را در حلقه‌های کوچک سیاسی که منافع مشترک دارند محدود ميساخت. گروه سالاری در این مقطع حساس به ضرر مردم بوده و به مثابه‌ی خیانت به امروز و آینده‌ی کشور است. حکومت باید به صدا و نظر مردم و قربانیان جنگ در پیوند به پروسه‌ی صلح احترام گذاشته و زمینه‌ی سهم‌ گیری فعال مردم در پروسه‌ی صلح را فراهم نموده و از میان مردم و قربانیان جنگ نماینده‌های واقعی و منتخب را وارد هیات مذاکره کننده نمايد. جرگه‌های حکومتی در پیوند به صلح چیزی بیشتر از یک نمایش مسخره‌ نبوده‌است. با مردم باید در سطح وسیع و به صورت مستقل مشورت صورت گیرد. در حال حاضر نه حکومت به تنهایی از مردم نماینده گی کرده می تواند، نه شورای مصالحه و نه احزاب همسو با حکومت و طالبان. پس از این حکومت نباید به‌صورت خود سرانه و بى مشورت با مردم به طالبان باج‌دهد.

٣:- امریکا نباید با افغانستان به عنوان مستعمره‌ی خود برخورد کند. افغانستان از خود مردم دارد و این مردم اند که برای خودشان باید تصمیم بگیرند. تحمیل صلح و جنگ بر مردم افغانستان از سوی امریکا به معنی ضدیت مستقیم با مردم و به‌کار گیری منش استعماری از سوی امریکا است. ادامه‌ی دخالت در امور داخلی افغانستان توهین به تاریخ، فرهنگ، دین و مردم سرزمین ما است. مردم ما آنگونه كه شايستهء شان است، بايد به آزادى، صلح و عدالت برسند. انسانهاى اين سرزمين نه از انسانهاى كشور هاى ديگر كهتر اند و نه كمتر. ما همچنان به قدرت هاى دخيل در منطقه هشدار مى دهيم، در صورتيكه به فكر بازگشتاندن طالبان ويا هرگروه افراطى ديگر باشند، شايد در قدم اول مردم ما دوباره قربانى شوند؛ اما امريكا و ساير كشورهاى جهان نيز قربانى تكرار اشتباه خود شان خواهند شد.

کشور ما با درد و تاسف از جمله‌ی بدبخت‌ترین ممالک جهان شناخته می‌شود. مردم ما در درازای تاریخ تلاش‌های فراوان‌ای بخاطر رهایی از استبداد داخلی و خارجی و برای تامین عدالت اجتماعی و تحقق آزادی کرده‌اند. اما متاسفانه نتیجهء مطلوب برای تحقق وضعیت مطلوب در هیچ دوره‌ای به‌دست مردم نیامده‌است. افغانستان کشوری است، با هزاران مسله و تضاد اجتماعی حل ناشده.  «جنبش آزادی» با درک از وضعیت تاریخی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی کشور به میدان آمده‌است تا به سهم خویش در رهایی مردم افغانستان از گونه‌های گوناگون استبداد، متعهدانه در برابر طرف هایی که بر علیه مردم کمر سمت‌گری بسته‌اند، به‌ مبارزه‌ی پی‌گیر بپردازد. ما در گذشته به صورت مستقل تا حد توان در هرجایی‌که به بی عدالتی بر میخوردیم اعتراض کرده ایم. کسانی که با اعضای جنبش آزادی آشنایی دارند خوب می‌دانند که ما کیستیم، از کجا و چه‌گونه آغاز کردیم تا به اینجا رسیدیم. ما هنوز در اول راه استیم، به پیش می‌رویم تا آزادی، به پیش می‌رویم تا تحقق عدالت اجتماعی در افغانستان.

اخبار روز

30 سرطان 1403

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها