موضوع: پیشنهادات بنیاد حق در زمینه حقوق قربانیان جنگ در پروسه صلح افغانستان

خداوند متعال را سپاسگزارم که بعد از چهار دهه جنگ، تجاوز بیگانگان و خونریزی اکنون شما طرفین منازعه کنونی افغانستان مذاکراتی را به هدف پایان دادن به جنگ و نا امنی در کشور، در دوحه آغاز نموده و جلسات مقدماتی

به نام حق

هیأت مذاکره کنندهٔ جمهوری اسلامی افغانستان در مذاکرات بین الافغانی صلح در دوحه
هیأت مذاکره کنندهٔ تحریک اسلامی طالبان در مذاکرات بین الافغانی صلح در دوحه

موضوع: پیشنهادات بنیاد حق در زمینه حقوق قربانیان جنگ در پروسه صلح افغانستان
مؤرخ ۲۷ میزان ١٣٩٩ھـ ش مطابق ۱۸ اکتوبر ٢٠٢٠م

محترما السلام علیکم!
خداوند متعال را سپاسگزارم که بعد از چهار دهه جنگ، تجاوز بیگانگان و خونریزی اکنون شما طرفین منازعه کنونی افغانستان مذاکراتی را به هدف پایان دادن به جنگ و نا امنی در کشور، در دوحه آغاز نموده و جلسات مقدماتی در رابطه با تعیین طرزالعمل مذاکرات را به پیش میبرید. برداشتن این گام بزرگ را که میتواند به صلح و صفا در کشور ما منجر شود، برای تان مبارکباد میگویم. آرزو دارم تا شما بزودی آجندای مذاکرات را نهایی نموده، وارد مذاکره بر موارد اختلافی در زمینه افغانستان پس از توافقنامهٔ صلح شده با قدم های استوار بسوی صلح و امنیت مستدام که آرزوی دیرینهٔ مردم مصیبت کشیدهٔ افغانستان میباشد، به پیش بروید. 

محترما!
این تقاضا نامه را از نام بنیاد حقوق قربانیان افغانستان (بنیاد حق) عنوانی شما مینویسم. بنیاد حق در سال ۱۳۹۳ از جانب قربانیان جنگ های ۴۲ سال اخیر در کشور هالند تأسیس شد و هدف اساسی این نهاد بیطرف و غیر وابسته به گروه های سیاسی داخلی و خارجی اتحاد و کار مشترک قربانیان و بازماندگان شهداء برای تحقق عدالت و به محاکمهٔ عادلانه کشانیدن مسئولین تخلفاتی است که از کودتای بدفرجام ۷ ثور ۱۳۵۷ بدینسو از قوانین بشر دوستانهٔ جنگ، مندرجه در کنوانسیون های چهارگانه ۱۹۴۹ ژنیو و اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر ملل متحد (۱۹۴۸) صورت گرفته و باشندگان افغانستان را ازحقوق اولیهٔ انسانی شان محروم ساخته است. بطور فشرده در سطور ذیل قشر اجتماعی را که بنیاد حق را تتشکیل میدهد و برای تأمین مصالح آن کار میکند نام برده و سپس خواست های این قربانیان را یکایک به عرض شما میرسانم:

ما کی هستیم؟ 
ما مادران، پدران، ‌خواهران، برادران و فرزندان شهدای آزادیخواه و معتقد به استقلال و حاکمیت ملی این کشورهستیم. ما ورثه شهدایی هستیم که از زیر آوار بمباردمان های بدون تبعیض قشون سرخ و رژیم تحت حمایت شوروی سابق سربلند کرده ایم. ما وارثین ده‌ ها هزار زندانی اعدام شده در پولیگون پلچرخی و سراسر افغانستان هستیم که بدون اتهام و محاکمه قانونی توسط رژیم حزب منحل شده دموکراتیک خلق بازداشت و تیرباران شدند. ما قربانیان و خانواده های صد ها هزارانسان آزاد اندیشی هستیم که بخاطر مخالفت با روس ها و رژیم تحت الحمایه شان در زندان ها شکنجه شدند و آزار دیدند. ما خانواده‌ های شهدای جنگ های قدرت طلبی دهه هفتاد هستیم که طی آن اعضای خانواده ما شهید، خانه های ما تخریب و خونبهای مبارزات ملت ما علیه قشون اشغالگر سرخ به باد فنا داده شد. ما خانواده‌های قربانیان تخلفات از قوانین جنگ در جنگهای داخلی نیمهٔ دوم سالهای هفتاد هجری شمسی و اسیران تیرباران شده دشت لیلی و قلعه جنگی هستیم. ما اعضای خانواده قربانیان حملات انتحاری و ماین های کنار جاده یی ۱۹ سال پسین هستیم. ما صدای اسیران جنگی طرفین جنگ جاری هستیم. ما ورثه شهدای بمباردمان های نیرو های نظامی و استخباراتی کشور های امریکا / انگلیس و نیرو های ناتو هستیم که در آن  پیر وجوان ما به خاک و خون کشانیده شده اند.
بلی، ما وارثین همه قربانیان این خاک با عزت هستیم که طی ۴۲ سال اخیر شهید داده اند، زندانی شده اند و با دنیای از مصایب به فراموشی سپرده شده اند.

ما چی می خواهیم؟
موفقیت مذاکرات سیاسی
•    ما معتقد هستیم که با تعهد حکومت امریکا به خروج نیرو هایش از افغانستان ادامه جنگ که بیشترینه از مردم ملکی مظلوم افغانستان قربانی میگیرد، منبعد مردود میباشد. بناً طرفین منازعه باید به آتش بس بدون قید و شرط که اولین خواست ملت عذاب دیده افغانستان است تن بدهند و اختلافات شان را از طریق مذاکره و مفاهمه حل نمایند.
•    ما پیشنهاد میکنیم که طرفین مذاکره مسئولیت خطیر خود را در مقابل خدا و مردم در نظر گرفته و در شرایط کنونی که افغانستان با تهدید تبدیل شدن به میدان جنگ نیابتی قدرت های منطقه روبرو میباشد، برای خاتمه دادن جنگ ۴۲ سالهٔ افغانستان با انعطاف پذیری بیشتر مصالح علیای ملی را بر منافع کوچک شخصی و گروهی ترجیع بدهند.

تأمین صلح اجتماعی
تأمین و تداوم صلح اجتماعی در کشور مستلزم نکات ذیل است:
•    رسیدگی به همه موارد جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت که از ۷ ثور ۱۳۵۷ الی امروز از طرف همه جوانب ذیدخل در منازعات افغانستان صورت گرفته است، منحیث یک ماده شامل آجندای مذکرات صلح گردیده و میکانیزم عملی آن در موافقتنامهٔ صلح تسجیل گردد.
•    اعلام تعهد به مندرجات اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر(۱۹۴۸) مؤسسه ملل متحد.
•    اعلام تعهد به میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و کلتوری (۱۹۷۶) و رعایت حق مشارکت سیاسی همه اتباع افغانستان بدون درنظرداشت وابستگی قومی، زبانی، جنسیتی، مذهبی و سیاسی.
•    اعمار یک آبده یادبود و بزرگداشت از شهدای بی مزار و بی کفن کشور در پایتخت و مراکز ولایات کشور.

امیدوارم با توجه به خواست های قربانیان و بازماندگان شهداء که میلیون ها تن را در سراسر کشور در بر میگیرد، خویش را به تسهیل و تأمین صلح عادلانه و پایدار در کشور متعهد و ملزم بدانید. 

با عرض حرمت،
بنیاد حقوق قربانیان افغانستان (بنیاد حق)
 

اخبار روز

29 سرطان 1403

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها