محبوب الله کوشانی روشنفکر ارجمند کشور به ابدیت پیوست

با اندوه فراوان اطلاع یافتیم که جناب کوشانی روشنفکر نامدار کشور و رئیس حزب آزادگان افغانستان، سحرگاه یکشنبه ۲۵ اکتوبر۲۰۲۰ به عمر ۷۶ سالگی به علت بیماری قلبی  در شهر دویسبورگ جمهوری فدرالی آلمان چشم از جهان فروبست.

سفر بی برگشت آن مرحومی از آن جهت بسیار دردناک است که افغانستان عزیز سیاه ترین روزهای تاریخش را سپری می کند و روحیه مبارز، عدالت خواهانه و وحدت طلبانه مردم ما در پس دودهای سنگین زورگویی و نفاق افگنی نخبگان سیاسی از لحاظ  اجتماعی لا ابالی، پنهان شده است. تجربه شناخت و همرزمی ما با جناب کوشانی شهادت می دهد که دوستی بی ریا، وفاداری به قول و قرار شرافتمندانه برای آن فرزانه گرامی صرفاً تابع قید و بند های تشکیلاتی خاص نبود و صفای نیت و تعهد به آرمان های مشترک می توانست در دیدگاه گسترده ایشان مهر و محبت برادرانه را به وجود آورد.
ما این ضایعه بزرگ را به همسر ارجمند و دلاور و دختران  والا گهر، همه اعضای خانواده  محترم شان، حزب آزادگان افغانستان و  همه دوستان آن زنده یاد تسلیت گفته، برای همه استقامت و صبر جمیل آروز نمود و خود را در این مصیبت سهیم می دانیم.
رسول رحیم، موسی صمیمی، معراج امیری، اسد الم، باقی سمندر و رفیع نعیمی

اخبار روز

29 سرطان 1403

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها