فراخوان برای اشتراک درکنفرانس انلاین  فارو

بدینوسیله شما را فرا میخوانیم تا با شرکت و حضورگرم خویش در کنفرانس آنلاین امسال فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا (فارو) برگرمی بحث ها در این کنفرانس بیافزائید .

   په اروپا کی دمیـشـته افغانانو د تولنو فدراسـیون  
               فدراسـیون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا 
Federation of Afghan Refugee Organizations in Europe        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فراخوان برای اشتراک درکنفرانس انلاین  فارو
عنوان کنفرانس:
مروری بر تحولات اخیر، ضرورت اتحاد وهمبستگی افغانهای مقیم اوپا
(به پیشواز بیست سالگی فارو)
شنبه هفتم نوامبر ۲۰۲۰ ازساعت ۱۳:۳۰بعد از ظهر
از طریق فضای مجازی آنلاین (Zoom.us)

دوست عزیز، هموطن گرامی
بدینوسیله شما را فرا میخوانیم تا با شرکت و حضورگرم خویش در کنفرانس آنلاین امسال فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا (فارو) برگرمی بحث ها در این کنفرانس بیافزائید .
فدراسیون سازمان های پناهندگان افغان در اروپا، در یک کنفرانس بین المللی سال ۲۰۰۰ در هالند تأسیس گردید، هرسال کنفرانسهای در رابطه با موضوعات مهم کشور و جامعه پناهندگان و افغانهای مقیم اروپا دایر مینماید، متاسفانه گسترش مرض کوید ۱۹ باعث شد تا امسال کنفرانس فارو بنا بر مقررات فاصله اجتماعی بگونهٔ حضوری برگزار شده نتواند و تجلیل از ۲۰ سالگی فارو به سال آینده موکول شود. و اما کنفرانس سال ۲۰۲۰ بشکل غیر حضوری (آنلاین) برگزار میگردد و بنا به حکم انکشافات اوضاع در افغانستان موضوع این کنفرانس "مروری بر تحولات اخیر، ضرورت اتحاد وهمبستگی افغانهای مقیم اروپا" است. 
در بیست و مین کنفرانس سالانه فارو نیز دانشمندان وشخصیتهای متجرب افغان ازافغانستان واروپا و نمایندگان انجمنهای عضو فارو و شخصیتهای مستقل ملی اشتراک میکنند. معلومات در مورد این سخنرانان را از طریق لینک ویدیوی معلوماتی مندرج در ذیل این صفحه دریافت کرده میتوانید. همچنان زمینه بحث و سوالات سایر اشتراک کنندگان نیز فراهم شده است. اشتراک کنندگان می توانند با شریک ساختن افکار خود، زمینه را برای ارائۀ راه های برون رفت از بحران و معضلات  فرا روی کشور، راه های اتحاد بیشتر افغنهای مقیم اروپا و وظایف آنها در قبال وضع جاری افغانستان را در اوضاع پیشرو فراهم سازند.   
فدراسیون سازمانهای پناهندگان 
افغان در اروپا (فارو)
یاداوری : لطفاً برای شرکت در کنفرانس انلاین از طریق لینک ذیل ثنت نام بفرمائید. لینک اشتراک در کنفرانس و شمارهٔ  Helpdesk  بعداً خدمت هموطنی که ثبت نام کند فرستاده میشود.

 

  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScE-YJC4FY8v2xYKMBiefBariTq2C8z6qFx_i8QMJnlLk4wgA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0                                                 
لینک ویدیوی معلوماتی در مورد سنخرانان: 
 https://youtu.be/ZGFTm1lMPmc


شنبه۷ نومبر  ۲۰۲۰         
    از ساعت ۱۳:۰۰بعد از ظهر الی ۱۷:۰۰ عصر  

اخبار روز

30 سرطان 1403

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها