به مناسبت روزجهانی حقوق بشر و روزملی قربانیان

امروزدهم دسمبر ۲۰۲۰ در شهر کابل گردهمائی ملی قربانیان برگزار گردید که عدهٔ از قربانیان از ۳۴ ولایت افغانستان در آن حضور داشتند. مسؤل کمیتهٔ حقوق بشر فارونیز به دعوت برگزار کنندگان از طریق آنلاین در این گردهمائی شرکت نموده پیام فارو را به شرح ذیل به شرکت کنندگان این گردهمائی ارائه نمود:    

په اروپا کی دمیـشـته افغانانو د تولنو فدراسـیون
  
   فدراسـیون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا
Federation of Afghan Refugee Organizations in Europe         
                                                      

فارو از شبکهٔ ملی قربانیان افغانستان حمایت کرد
دهم دسمبر۲۰۲۰
به مناسبت روزجهانی حقوق بشر و روزملی قربانیان

امروزدهم دسمبر ۲۰۲۰ در شهر کابل گردهمائی ملی قربانیان برگزار گردید که عدهٔ از قربانیان از ۳۴ ولایت افغانستان در آن حضور داشتند. مسؤل کمیتهٔ حقوق بشر فارونیز به دعوت برگزار کنندگان از طریق آنلاین در این گردهمائی شرکت نموده پیام فارو را به شرح ذیل به شرکت کنندگان این گردهمائی ارائه نمود:    
حضار گرامی، قربانیان، بازماندگان قربانیان و فعالین حقوق بشر،
اجازه بدهید  سلامها و تمنیات نیک هیأت اجرائیهٔ فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا (فارو) را به مناسبت روز جهانی حقوق بشرو روز ملی قربانیان به شما تقدیم کنم. فارو پلاتفرم مشترک و مرکز هماهنگی فعالیت های ده ها نهاد فرهنگی و اجتماعی افغانها در اروپا است. در قلمرو اتحادیهٔ اروپا تقریباً نیم میلیون هموطن شما زندگی میکنند. اکثریت آنها یا خود قربانی خشونت بوده اند و یا اعضا خانوادهٔ شان. همین درد مشترک، ما افغانهای دور از وطن را با قربانیان داخل کشور پیوند زده است.  فاصلهٔ فزیکی نمیتواند باعث سسستی این پیوند شود. سپاس از مؤسسهٔ حقوق بشر و دموکراسی افغانستان که با دعوت از فارو در این گردهمائی  زمینهٔ این صحبت مختصر با شمارا از طریق فضای مجازی  مساعد ساخت.
رویداد های سه روزاخیر در افغانستان یعنی افتتاح رسمی مرکز خاطره ها و گفتگو، اعلام موجودیت شبکهٔ ملی قربانیان و گردهمائی قربانیان که امروز برگزارشده است، برای قربانیان امیدوار کننده اند.  فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا از این ابتکارات که نتیجهٔ کار متداوم و عرق ریزی دست اندرکاران آن است، پشتیبانی و قدر دانی میکند.  
وقوع این  رویداد ها همزمان است با روز ملی قربانیان و آغاز مذاکرات محتوائی میان هیأت های دو طرف جنگ افغانستان برای حل سیاسی این منازعه. متأسفانه به قربانیان ملکی جنگ ۴۲ سالهٔ افغانستان هیچنوع نقشی در این مذاکرات داده نشده است و در نبود یک آتش بس دایمی و بدون قید وشرط، هر روز بر تعداد قربانیان افزوده میشود. این بی علاقگی حکام به قربانیان که ناشی ازتسلط  فرهنگ سیاه معافیت زورمندان در کشور است، همواره به بهانه های غیر مؤجه توجیه میگردد. تجربه نشان داده که دوستان خارجی دولت افغانستان نیزاقدام جدی برای ختم فرهنگ معافیت انجام نداده و ظاهراً با آن مشکلی ندارند. مثلاً  در توافقنامهٔ امریکا-طالبان کلمهٔ قربانی اصلاًاستعمال نشده است.  درچنین شرایطی، لازمست عدالتخواهان داعیهٔ قربانیان را با صدای هرچه رساترمطرح سازند.  فعالیتهائی که طی این سه روز شاهد آن هستیم، پاسخیست به این ضرورت. اما نباید به آن اکتفا کرد. 
شبکهٔ ملی قربانیان که دیروز رسماً اعلام موجودیت کرد، گام مهمی برای اتحاد قربانیان و وداعیهٔ عدالتخواهی آنها میباشد. فارو به کارنهاد های مدافع حقوق قربانیان که در داخل کشور فعال اند، ارج فراوان میگذارد. آینها با امکانات کم و تحت تهدید مظنونین،  کار شان را با قبول خطر و عرق ریزی با جدیت به پیش میبرند. جا دارد از نام قربانیان مقیم اروپا از این نهاد ها اظهار سپاس کنیم. خواست ما از این نهاد ها ایجاد همکاری میان آنها برمحور منافع قربانیان است. 
حضار محترم،
فدراسیون سازمانهای پناهنگان افغان در اروپا درچوکات محدودیت های خارج کشوری، به بلند کردن صدای قربانیان و داعیهٔ عدالتخواهی آنان توجه جدی داشته است. برگزاری دو کنفرانس در مورد عدالت انتقالی و چند سمینار در رابطه با عدالتخواهی  قربانیان، مثالهای این فعالیتها اند. اعتراض فارو و نهاد های عضو اش بر موجودیت مظنونین جنایات بین المللی در صفوف پناهندگان افغانستان توانسته نتایج ملموسی را بوجود آورد. بر اثر فشار عدالتخواهان امروز درچوکات پولیس ملی حد اقل ۶ کشور اروپائی شعبه ئی برای تعقیب جرایم بین المللی فعال گردیده و در هالند چند نفر محاکمه  و عده ئی محکوم شده اند. اما هنوز دربرابر همه مدافعین قربانیان وظایف سترگی قرار دارد. فارو خواهان همکاری با قربانیان داخل کشور بوده  وسعی خواهیم کرد صدای آنها را رسا تر از گذشته به گوش مردم و مقامات اروپا برسانیم. 
در خاتمه برای همایش امروز قربانیان استدعای موفقیت نموده امیدواریم روزی فرا رسد که آرزوی قربانیان برای تأمین عدالت به یک واقعیت مبدل گردد. 
تشکر از توجه تان
فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا (فارو)


 

اخبار روز

29 سرطان 1403

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها