آیا دَ‌ندورۀ مذاکرات صلح موعود؛ مؤفقانه پایان خواهد یافت ؟

بیان حوادث گذشته بر اساس ارائه سند و مدرک  به دلیلی حائز اهمیت میباشد که ملت های بیدار از پیامد هایش  درس عبرت می گیرند، بناءً نویسندۀ دردمندِ ناظر ِ غیر جانبدار و غیر وابسته به حلقات حاکم ساخته شدۀ حوادث ۴۲ سال خونبار، مؤجز به ذهن خواننده تداعی مینماید که :

ملت ِ ایثارگر و به پاخاسته، با تحمل و تقبل بیش از یک ونیم ملیون قربانی در تقابل دو پیمان نظامی " وارسا_ ناتو" و کشور های حامی شان در منطقه، اشغالگر را به اعتراف ِ شکست وادار نموده، زمینه مذاکرات و خروج قطعاتِ نظامی شوروی را از ژینو مساعد ساخت.
اما به نسبت عدم درایت و تدبیر لازم سیاسی، عدم آشنایی و تجربه  به فنی مذاکره، بیگانگی با علم سیاست، عدم درک واحد از تعریف منافع علیاء کشور و اختلافات ذات البینی مقاومت گران جهادی با دولت شکست خورده و متفرق وقت؛ و عدم شناخت از صداقت بازیگران عقب پرده منحیث دوست !؟ و میانجی ؟! با تأسف؛ نه تنها  نتوانستند زمینه تفاهم و انتقال قدرت را پیروز مندانه مساعد سازند؛ بلکه بازنده مذاکرات گردیده، حتی به نیابت از رهبران و ملت ِ برنده جهاد، کشور طماع و حریصِ میزبان؛ به اجلاس ژینو منحیث طرف معامله اشتراک ورزید.
حال پس از بیست سال مقاومت مسلحانه، علیه حضور نظامی قوای ائتلاف ناتو به رهبری اضلاع متحده امریکا، اعترافِ عدمِ بُرد در جنگ؛ توسط نظامیان قوای ناتو و جنرال های امریکایی صورت گرفت؛ هيت خاصیِ مذاکره کننده دولت امریکا به رهبری داکتر زلمی خلیلزاد بیش از ده دَور مذاکرات طولانی و نفس گیر رو به رو نه تنها با طالبان؛ بلکه با سفر های متعدد اجماعی منطقه ای صورت داد که در آتیه به تاریخ ۲۸ فبروری سال ۲۰۲۰ در کشور قطر " دوحه" که تفصیل آن به دلیل طویل نساختن مطلب زاید "زیادی" میباشد؛ توافقنامۀ مشروط بین تحریک طالبان و دولت امریکا که خروج قوای ائتلاف  را مژده میدهد به امضاء رسید و اعلام گردید که خروج قوای ائتلافِ ناتو؛ اشغال افغانستان را مرحله وار الی جنوری سال ۲۰۲۱  به ۲۵۰۰ سرباز تقلیل داده و تا ماه می سال ۲۰۲۱ تعدادی سربازان به صفر تقرب خواهند نمود.
نسل سوخته، ملت دردمند بار جنگ ۴۲ ساله را به دوش کشیده که خوشبختانه امروز به این شعور و بلاغت سیاسی رسیده است که به دو طرف درگیر جنگ افغان بگوید که ملت میداند شما دو سر رهبری جنگ منحیث فرزندان این سر زمین تحت فشار منافع و خواست های مشروع و نامشروع کشور های حامی تداوم جنگ و صلح نیابتی، در افغانستان و منطقه قرار دارید؛ میدانیم خلاف خواست و توقع دوستان و حامیان شما بازی های چند جانبه و چند بُعدی را همزمان مطابق منافع کشورهای شان به پیش می برند؛ وقتی منافع ملی شان مطرح بحث قرار می گیرد، دیگر جمهوری خواه و دیموکرات، حزب محافظه کار و کارگر، پیپلز پارتی و مسلم لیک، مسلمان و غیر مسلمان مطرح بحث شان نمی باشد؛ منافع کشور های اسلامی نیز بگونه مثال کشور عربستان سعودی، با منافع امارات متحده عربی و سایر کشور های اسلامی؛ مع الوصف وجوحات و مشترکات دینی، مذهبی و برادری؛  همه بر معیار منافع و مصالح علیاء کشور های شان از هم متفاوت گردیده؛ موقف اختیار مینمایند !
سؤال خلق می گردد آیا شما « رهبری محترم دو سر جنگِ افغان علیه افغان» منافع مشرک ِ انسانی ،اسلامی و حُب الوطن "گران افغانستان" را در محاسبه دارید؟
اگر جواب بلی باشد؛ پس به لحاظ خدا زمینه مساعد ساخته شده را که به قیمت ریختن خون هزازان هزار هموطن افغان و مسلمان طی ۲۰ سال اخیر در دو طرف جبهه جنگِ تحمیلی و نیابتی بوجود آمده است؛ از دست ندهید.
تجارب تلخ سال های شکست و خروج قوای شوروی را تکرار نکنید!
هیچ بیگانۀ خاص به رضای خداوند متعال کمک نکرده و نمی کند!
به امید دریافت تعریف واحد از منافع علیاء کشور!
به امید وحدت آگاهانه ملی!
ژوندی دی وی گران افغانستان!
میرعنایت الله آشفته


a

اخبار روز

29 سرطان 1403

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها