طرح صلح انجمن صلح و دوستي

شرایط اسفبار کشور ما از فرد فزد جامعه ما انتظار دارد تا درپابان بخشیدن به جنگ و حرکت به سوی صلح و ثبات تلاش کنند طرح صلح انجمن صلح و دوستي که ار سال ۲۰۰۹ در آلمان فعالیت دارد..
 

اخبار روز

03 میزان 1402

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها