یاد داکتر آصف وفا را گرامی می داریم

با کمال تاثر و تاسف رفیق همرزم و انقلابی ما آصف وفا به تاریخ ۲۳. ۰۲.۲۰۲۱ به اثر مریضی کرونا که از حدود چهار هفته پیش بدان مبتلا شده بود به عمر ۶۳ سالگی درگذشت.
 

اخبار روز

30 سرطان 1403

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها