سال نو و نوروز نو مبارک

عید آمد و ما خانه ی خود را نتکاندیم

گردی نستردیم و غباری نستاندیم

دیدیم که در کسوت بخت آمده نوروز
از بیدلی آن را زدر خانه براندیم

نوروز فرخنده  و جشن با شکوه سال نو را به تمام هموطنان و برگزارکنندکان این سنت باستانی تبریک می گوییم. سال خوب همراه با سلامتی و خوشی در پیشرو داشته باشید.

 

اخبار روز

29 سرطان 1403

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها