متن فارسی اعلامیه مشترک ترویکای گسترش یافته در مورد صلح افغانستان 30 اپریل 2021

منبع: وبسایت وزارت خارجه ایالات متحد امریکا
مترجم: رسول رحیم
متن اعلامیه زیر توسط حکومت های ایالات متحد امریکا، فدراسیون روسیه، جمهوری خلق چین و جمهوری اسلامی پاکستان به مناسبت ترویکای گسترش یافته در مورد راه حل صلح آمیز افغانستان انتشار یافته است.

آغاز متن:
در 30 اپریل نمایندگان "ترویکا"ی گسترش یافته، متشکل از ایالات متحد امریکا، فدراسیون روسیه، جمهوری خلق چین و جمهوری اسلامی پاکستان، در دوحه، قطر، جهت مباحثه در مورد طرق حمایت از مذاکرات بین افغان ها و کمک به این جناح ها برای رسیدن به یک راه حل از طریق مذاکره و یک آتش بس دایمی و جامع ملاقات کردند. "ترویکا"ی گسترش یافته با تیم نمایندگان جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان و همچنان قطر، که به طور مهربانانه ای از شرکت کنندگان میزبانی نمود، ملاقات نمودند.
با توجه به روحیه این مباحثات ، همچنان مفاد اعلامیه های مشترک در مورد نتایج نشست های "ترویکا" قبلی و مباحثاتی که در 22 مارچ، 25 اپریل، 11 جولای و 25 اکتوبر 2019؛ 3 جون و 30 نوامبر 2020؛ و 18 مارچ 2021، چهار دولت شرکت کننده در این "ترویکا"ی گسترش یافته به شرح ذیل تصویب نموده اند:
1- ما تقاضای گسترده و صمیمانه مردم افغانستان را برای یک صلح پایدار و عادلانه و پایان جنگ تصدیق می نمائیم
2- ما مجدداً تاکید می نمائیم که هیچ راه حل نظامی در افغانستان وجود ندارد و یک راه حل از طریق مذاکرات سیاسی و توسط  پروسه ای به رهبری و مالکیت افغان ها ، یگانه راه به سوی صلح  و ثبات پایدار در افغانستان می باشد
3- ما توجه دقیق به اعلامیه 14 اپریل ایالات متحد امریکا و ناتو داریم که نیروهای ایالات متحد – ناتو، در اول می 2021 به یک بیرون رفتن مسئولانه از افغانستان آغاز می کنند و آن ( بیرون رفتن نیروها .م) در 11 سپتمبر 2021 پایان می یابد. ما مجدداً تاکید می نمائیم که این بیرون رفتن نیروهای خارجی باید یک انتقال با ثبات وضعیت در افغانستان را تضمین نماید. ما تاکید می نمائیم که در جریان این دوران بیرون رفتن ، پروسه صلح نباید برهم بخورد، هیچ جنگ و هرج و مرج ظهور در افغانستان ظهور نه نماید، و امنیت نیروهای بین المللی باید تامین گردد.
4- ما انتظار داریم که طالبان به تعهدات ضد تروریستی اش ، به شمول جلوگیری از گروه ها و افراد تروریست برای استفاده از خاک افغانستان جهت تهدید امنیت کدام کشور دیگر عمل نماید؛ میزبان این گروه ها نشود و از سربازگیری، آموزش دادن و جمع آوری پول توسط آن ها جلوگیری بکند. ما انتظار داریم که حکومت افغانستان به همکاری ضد تروریسم با جامعه بین المللی ادامه بدهد
5- ما به تقاضای مان از همه جوانب درحال منازعه در افغانستان مجدداً تاکید می نمائیم که سطح خشونت ها در این کشور  را کاهش بدهند  و از طالبان تقاضا می نمائیم که یک حمله بهاری را دنبال نکنند. ما به شدید ترین لحن هر حمله عمدی را تقبیح می کنیم که ملکی ها را در افغانستان آماج قرار می دهد و از همه جناح ها تقاضا می نمائیم که در همه حالات به مکلفیت های شان طبق قانون بشر دوستانه بین المللی، به شمول آنچه که مربوط به حفاظت از ملکی ها می باشد، احترام بگذارند .
6- ما مجدداً تاکید می نمائیم که پرسونل و ملکیت دیپلوماتیک باید از تعرض مصون باشد، و مرتکبان  یک حمله یا تهدید بر پرسونل خارجی دیپلوماتیک و ملکیت های دیپلوماتیک در کابل پاسخگو خواهند بود
7- ما از دولت جمهوری اسلامی و شورای عالی برای آشتی ملی تقاضا می نمائیم که در ارتباط با یک راه حل از طریق مذاکره با جانب مقابل طالبان علناً داخل تعامل گردند. ما در انطباق با اعلامیه مشترک ترویکای گسترش یافته در 18 مارچ ، از استقرار هیچ حکومتی در افغانستان حمایت نمی کنیم که با زور تحمیل شده باشد
8- ما چنانکه در فیصله نامه شماره 2513 (2020) شورای امنیت ملل متحد آمده است، از بازبینی موقعیت افراد و نهاد های طالبان حمایت می کنیم . تدابیر عملی برای کاهش خشونت و تلاش های مداوم برای پیشرفت مذاکرات بین افغان ها که توسط طالبان صورت می گیرد، تاثیر مثبتی براین پروسه بازبینی می داشته باشد
9- ما از آمادگی های ترکیه برای میزبانی  یک کنفرانس رهبران ارشد هردو جناح افغان به منظور تسریع مذاکرات بین افغان ها یادآوری می نمائیم و ما همچنان از نقش  قطر به مثابه دعوت کننده مشترک این گفت وگو استقبال می کنیم. ما از جناح های مذاکره کننده تقاضا می کنیم تا به سوی یک راه حل سیاسی فراگیر و آتش بس دایمی پیشرفت نمایند
10- ما از پیشتبانی دراز مدت دولت قطر برای تسهیل این پروسه صلح قدر دانی می نمائیم و ما ، از تداوم مباحثات بین تیم های مذاکره کننده دوجناح در دوحه حمایت می کنیم
11- ما از یک نقش گسترده ملل متحد در جهت کمک به پروسه صلح و آشتی در افغانستان، به شمول استفاده از تجارب قابل ملاحظه و کارشناسی اش در حمایت از سایر پروسه های صلح استقبال می نمائیم
12- ما  استوارانه از یک راه حل سیاسی پایدار و عادلانه دفاع  می کنیم  که منجر به تشکیل یک  افغانستان  مستقل، دارای حاکمیت، متحد، صلح آمیز، دموکراتیک، بیطرف  و خود کفا ،عاری از تروریسم و صنعت غیر قانونی مواد مخدر بوده  و به ایجاد یک محیط امن برای برگشت داوطلبانه، سریع و دایمی مهاجران افغان، از طریق یک برنامه دارای منابع کافی ، ثبات و امنیت جهانی کمک کند.
13- ما از همه افغان ها به شمول حکومت جمهوری اسلامی و طالبان تقاضا می نمائیم تا اطمینان بدهند که گروه ها و افراد تروریست از خاک افغانستان امنیت کدام کشور دیگر را تهدید نمی کند
14- ما مجدداً تاکید می نمائیم که هر موافقت نامه صلح باید شامل حفاظت از حقوق همه افغان ها، به شمول زنان، مردان، اطفال، قربانیان جنگ و اقلیت ها بوده و می بایست به آرزومندی شدید همه افغان ها برای انکشاف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به شمول حاکمیت قانون پاسخ گوید.
پایان متن

اخبار روز

30 سرطان 1403

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها