روز جهانی پناهندگان بر پناهجویان شادمان باد 

بمناسبت روز جهانی پناهندگی 

لاهه –هالند  
چهل و نه سال بعد از تصویب کنواسیون 1951ژینو سازمان ملل متحد و پروتوکلهای الحاقی 1967، سازمان ملل متحد در روز چهارم دسمبر سال 2000 د ر نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه شماره 55/76 را به تصویب رساند که روز بیستم ماه جون را که مصادف با سیوم ماه جوزا  خورشیدی میباشد بنام روز همبستگی جهانی پناهندگان نامگذاری گردید.

 " کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد   (UNHCR)" و سازمانهای حقوق بشری و تشکلهای جامعه مدنی، اجتماعی و ضد جنگ افروزی در جهان در راستای همبستگی و حمایت از پناهندگان در جلب نظر افکار مردم و دول

عضو سازمان ملل برای حمایت از حالت ملیونها انسان بشمول کودکان و زنان پناهجو که به دلیل تعقیب، آزار و اذیت، شکنجه، منازعه، اعمال خشونت، جنگ و انواع تبعیضی که نسبت به آنها اعمال میگردد/ شوند. پناهجویان برای حفظ جان و یافتن محل زندگی امن و صلح آمیز مجبور به ترک سرزمینشان میگردند و بدین مناسبت روز بیستم جون بنام روز جهانی پناهندگان نامگذاری شد تا توجه جهانیان به داعیهٔ پناهندگان جلب گردد و برای اولین بار بمناسبت پنجاهمین سالگرد تصویب کنوانسیون 1951 ژنو، از سال 2001 به بعد از این روز جهانی در حمایت از پناهندگانی که جبراً  به سرزمینهای دگر مهاجر میگردند،  همه ساله تجلیل بعمل میاید.
شرایط نا گوار جهانی همراه با سیاست های جنگ افروزانه کشورهای سرمایداری در اقصی نقاط جهان بویژه در شرق میانه، شمال افریقا و سیاستهای تحریم و فشارهای حد اکثری در بخشهای از امریکای لاتین و سایر کشورها، توسعه طلبی ها و سیاستهای نژاد پرستانه در شرق میانه و جنوب اسیا که به بی ثباتی و گسترش جنگ، مهاجرت و پناهگزینی مردم در سالهای اخیر منجر گردیده امسال در فراروی بیستم جون رقم پناهندگان و بیجاه شدگان را تا پایان سال 2020 بطور بی سابقه به 82,4  ملیون انسان رسانیده اند، این آمار نشان دهنده افزایش 4 د رصدی نسبت به سال 2019 را که با 79,5  ملیون انسان بود را نشان میدهد.*1
مطابق امار کمیساریای سازمان ملل متحد از مجموع  82,4 ملیون پناهجویان  بیش از 48 ملیون نفر آن در کشور خود شان بخاطر جنگ براه انداخته شده بیجا گردیده اند که رقمی بیش از 3,7  ملیون نفر نسبت به آمار سال قبل رقم بیشتر را نشان میدهد.*2
راهکار های سیاست پناهجو ستیزی  کشور های غربی و درپیشاپیش آن سیاست ضد پناهجو پذیری کشور امریکا مخصوصا در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ و عدم تمکین او به مصوبات سازمان ملل متحد و کنوانسیونهای بین المللی شرایط و وضعیت پناهندگان را به بحرانی ترین حالت تاریخی آن مبدل ساخته و گذرگاهای مسیر حرکت پناهجویان را به قبرستان پناهجویان از جمله مسیر آبراه مدیترانه و دریای ایژه را تبدیل گردانیده اند.
فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان مقیم هالند ( فافون) سیاست پناهجو ستیزی کشورهای که از تعهدات خود در قبال کنوانسیون 1951 ژینوا و پروتوکل های الحاقی 1967 و سایر مصوبه های حقوق پناهجوئی تخلف میکنند، با شدید ترین الفاظ محکوم میکند. در رابطه با افغانستان فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان مقیم هالند تصویب و صدور بیانیهٔ تمدید قرارداد ۲۰۱۶غیرمؤجه ۲۰۱۶ مبنی یر برگرداندن پناهجویان افغان به کشور شان را که بتاریخ 13 جنوری 2021 بنام  " بیانیه مشترک در مورد همکاری مهاجرت بین افغانستان و اتحادیه اروپا " ، به شدت محکوم میکند. در شرایطی که افغانستان نا امن ترین کشور جهان برای مردم شان میباشد، تصویب و صدور بیانیهٔ مشترک 13 جنوری 2021 را  غیر واقعبیانه، غیر عادلانه و بدور از عدالت و حقوق پناجوئی و حقوق بشر  میپندارد.
انتشار جدول نامهای قربانیان ثبت شده در آبراه مدیترانه که توسط سازمان ( (UNITED  از پناهجویان کشورهای مختلف که از سال 1993 تا یکم جون 2021 شناسایی و ثبت گردیده به رقمی به بیش از  44.764  نفر قربانیانی که در مسیر راه  به مرگ آنها منجر گردیده خبر بسی تکانده است، و احتمال زیاد میرود که تعداد جان باختگان خیلی بیشتر از رقم ثبت شده باشد.  این حالت باعث نگرانی شدید مردم صلحدوست جهان گردیده است*3.
 
گرامیداشت از پناهجویانی قربانی و جانباخته که در مسیر مدیترانه و راه برای یافتن مکان امن ، بخاطر سیاستهای باز دارنده اتادیه اروپا و سیاست پناهجو ستیزی گردیده اند، هر  قطعه چوب بیاد  یک انسان پناهجو از 44764لست  پناهجوی با نام و یا بی نام ایست که در سواحل مدیترانه و نقاط دیگر جان باختند و امروز در سواحل شهر لاهه مراسم یاد بودشان برگزار گردید.
فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان در هالند ( فافون) از همه افغانهای مقیم هالند و انجمن های عضو فافون دعوت بعمل میاورد تا در مقابل سیاستهای غیر واقعی، غیر عادلانه و پناهجو ستیزانه کشور هالند و اتحادیه اروپا دست در دست هم داده صدای اعتراض متحدانه خود را بلند تر و رسا تر سازیم. با توجه به کمتر شدن قیود ناشی از کرونا، این اعتراضات میتواند شکل خیابانی هم داشته باشد. در شرایط کنونی ما نیاز به اتحاد بیشتر برای بلند کردن صدای هموطنان خویش داریم در ضمن فردا در شهر لاهه به ادرس زیر مراسم اعتراض به سیاست اتحادیه اروپا یاد بودی از  44.764 پناهجو جانباخته در مسیرمدیترانه برگزار میگردد و ما نیز از ان حمایت میکنیم لطفا دوستان نیز شرکت نمایند. 
VAN 14:00 UTC+02 - 18:00 UTC+02
44.000 NAMEN - Scheveningen
Scheveningen - Zwarte Pad 1
هئیت اجرائیه فدراسیون سازمانهای
پناهندگان افغان در هالند (فافون) 
*1 : https://www.unhcr.org/nl/2021/06/8-feiten-over-vluchtelingen/
*2 : https://www.unhcr.org/nl/2021/06/8-feiten-over-vluchtelingen/
*3 : http://unitedagainstrefugeedeaths.eu/wp-content/uploads/2014/06/ListofDeathsActual.pdf

اخبار روز

30 سرطان 1403

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها