شبح سوریه در افغانستان آشکار می شود

نویسنده: بهادرا کومار
منبع : اندین پنچ لاین ۷ اگست ۲۰۲۱
مترجم: رسول رحیم
یادداشت مترجم:  برگردان دو سطر آخرین پاراگراف عمدا از قلم انداخته شده است.
شبح سوریه در افغانستان آشکار می شود
نویسنده: بهادرا کومار
منبع : اندین پنچ لاین ۷ اگست ۲۰۲۱
مترجم: رسول رحیم
روزنامه «فیدوموستی» که در مسکو انتشار می یابد و با دستگاه قدرت ارتباط دارد، گزارش داده است که در صورت حمله از افغانستان ، روسیه «حمایت نظامی محدود» از ازبیکستان و تاجیکستان می کند که این شامل ارسال

اسلحه ، حمایت هوایی و توظیف نیروهای ویژه می باشد، اما « برنامه ای برای توظیف نیروهای زمینی بزرگ» در منطقه وجود ندارد.
این روزنامه از منابع نزدیک به وزارت دفاع نقل قول نموده است که واحد های ویژه « درصورت افزایش تنش ها نقش کلیدی اجرا خواهند نمود». گزارش این روز نامه با روایت کارشناسان نتیجه گیری می نماید که هرگاه سناریوی امنیتی به طور بسیار جدی خراب گردد، یک عملیات روسیه « مشابه به آنچه در سوریه صورت گرفت، یعنی شامل حملات هوایی، ماموریت نیروهای ویژه به اجرا درخواهد آمد و مانند سوریه این نوع عملیات شامل استعمال محدود مهمات غیر رهبری شده خواهد بود که بنابر سرشت خصومت های ممکن موثر خواهد بود.»
در حقیقت آهنگ آمادگی های نظامی روسیه اخیراْ تغییر کرده است. حدود ۲۵۰۰ تن از سربازان روسیه، تاجیکستان و ازبیکستان رزمایش (تطبیقات نظامی) گسترده ای را در «حرب میدان» واقع در۲۰ کیلومتری مرز افغانستان از ۵ تا ۱۰ اگست راه اندازی نموده اند. در این رزمایش ۲۵۰۰ نفری، ۱۸۰۰ تن آن پرسونل روسی می باشند که اکثر آن ها از پایگاه نظامی بیست ویکم روسیه در تاجیکستان می باشند.
برید جنرال یوگینی  پوپلاوسکی معاون فرمانده منطقه نظامی مرکزی روسیه به رسانه ها گفت که « تهدیدهای نظامی در عمل دیده  می شوند و اوضاع به صورت فزاینده ای کسب شدت نموده و غیر قابل پیش بینی می گردد. این رزمایش یا تمرین های نظامی ما را قادر می گرداند تا تجارب رزمی انباشته شده را مورد بازبینی قرار دهیم، اشکال بهینه توظیف نیروها را آزمایش کنیم و راهیافت های مشترک در محاربه را به وجود آوریم.»
در عین زمان، موازی به این، درهفته گذشته «تمرین های تاکتیکی» روسیه و ازبیکستان در ارتباط با رخداد های در افغانستان صورت گرفت، که به روز جمعه نزدیک به شهر ترمز ازبیکستان در کنار رود آمو اتفاق افتاد.
در این تمرین های عملیات ویژه که توسط قطعات نظامی روسی و ازبیک صورت گرفت، مقالبه با آن گروه های مسلح شبیه سازی شد که بخواهند از افغانستان از طریق رود آمو از مرز بگذرند.
جالب آن است که میخاییل تیپلینسکی فرمانده منطقه نظامی مرکزی روسیه به رسانه ها گفته است که « این سناریوی تمرین های نظامی مطابق به تجاربی است که از عملیات علیه گروه های نظامی غیر قانونی در سوریه به دست آمده است.»
در این تمرین ها ۱۵۰۰ پرسونل از هردو کشور شرکت نموده بودند که با آن عراده جات وهواپیماهای ویژه مجهز بودند که کشف هوایی می نمودند و از عبور گروه های مسلح بزرگ جلوگیری می کردند. نکته مهم آن که جنرال والری گراسیموف لوی درسیتز یا رییس ستاد ارتش روسیه برای مشاهده این تمرین ها از ترمز دیدار نمود.
ازبیکستان ۱۴۴ کیلو متر مرز با افغانستان دارد که از سه راهی ترکمنستان تا سه راهی تاجیکستان در امتداد رود آمو ادامه دارد. در مقایسه با آن تاجیکستان ۱۳۵۷ کیلومتر مرز با افغانستان دارد که از سه راهه ازبیکستان در غرب تا سه راهه چین در شرق ادامه دارد و تقریبا همه آن در امتداد رود آمو ، رودخانه پنج  و رود خانه های پامیرتا دهلیز واخان قرار دارد.
مرز افغانستان و تاجیکستان در مناطق صعب العبور کوهستانی قرار دارد که محافظت از آن دشوار است. این تمرین های نظامی روسیه ، ازبیکستان و تاجیکستان ،ایجاد گروه های خاصی را پیش بینی می کرد که می توانند به تنهایی یا با نیروهای رزمی پیاده و کشاف ، زرهی ، توپخانه و سایر واحدها ، با استفاده از عمله جنگی رادیو الکترونیکی و دافع هوایی ، هواپیماهای بی سرنشین، مخابره و واحدهای محافظتی عمل کنند. 
این تمرین های نظامی عملیات شبیه سازی شده را در قلمرو دشمن انجام داد و واحد های میدانی از مراکز فرماندهی سیار در قسمت  شناسایی دشمن و استفاده از سلاح های هوشمند ، هواپیماهای بی سرنشین تهاجمی و غیره از حفاظت رادیو الکترونیکی و راهنمایی از مراکز فرماندهی سیار برخوردار شدند.
طبق ارزیابی روسیه،اداره بایدن در حال مانور است تا یک حضور نظامی بی پایان را در افغانستان برایش تامین نماید و مانند سوریه یک جنگ ترکیبی (هایبراید وار) را راه اندازی نماید. در مسکو در قبال نیات جیوپولیتیکی ایالات متحد امریکا سو ظن عمیقی وجود دارد.
سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه اخیراْ به ایالات متحد امریکا تاخته و گفت:« من در اینجا فقط یک چیز را گفته می توانم و آنهم منطقی است: شما چرا بیرون می روید در حالی که اساسا عقب دیوار استاده اید و از طریق سوراخ ها می نگرید که در آن جا چه می گذرد؟ پس چرا بیرون رفتید؟ درواقع در مرز باقی ماندن است؟ پاسخ مطلقا روشن است: این تلاشی است برای ریشه گرفتن در آسیای مرکزی...»
«تصویر بزرگ» از چه قرار است؟ یک جنگ داخلی در افغانستان منجر به ایجاد حوزه های نفوذ می گردد. البته این تکانه با خون ریزی زیاد و بی جا شدن داخلی گسترده ملکی های بی پناه همراه خواهد بود.
روزنامه الشرق الاوسط که مربوط به دستگاه قدرت عربستان سعودی است ، اخیراْ از منازعه سوریه چنین تحلیل ارایه نموده است:« در حال حاضر دیدگاه نظامیان روسیه بر این است که نیروهای سوریه یی به دلیل فقدان نیروی انسانی، بحران اقتصادی و مداخله اردو های خارجی قادر نیست همه بخش های کشور را کنترول کند. بنابراین، «راه حل موقتی» در آن است که ساحات نفوذ به وجود آید. رسیدن به توافقی با ترکیه در مورد شمال غرب، توافق با ایالات متحد امریکا در شمال شرق، توافق با جنگجویان سابق اردوی آزاد سوریه در جنوب غرب و توافق با نیروهای حکومت که روسیه و ایران در مورد مناطق مرکزی غربی به عمل آورده اند.»
هرگاه این نقش پردازان در سوریه را دگرگون نماییم، تصویری که در کالیدوسکوپ به نظر می رسد ، ساختار موزاییک افغانستان را در آینده نزدیک نشان می دهد. حوزه کنترول حکومت افغانستان کوچک شده و به پایتخت و مناطق گرد و نواح آن محدود می شود. دریغا کشور هایی مانند افغانستان و سوریه، ارچند فرهنگ های باستانی دارند، دارای منشا متاخری می باشند.
جای شگفتی نیست که پاکستان در برابر فشارهای آمریکا برای بازکردن مرزهای خود و ورود مهاجران افغان مقاومت می کند. به نظر من ، طالبان در حقیقت با آغاز بسته شدن گذرگاه مرزی جنوب شرقی چمن-اسپین بولدک که ماه گذشته از نیروهای دولتی افغانستان تصرف کرد ند، سود بزرگی به پاکستان می رسانند.
پاکستان ایجاد حصار مرزی ۲۶۱۱ کیلومتری اش در امتداد خط دیورند  را ۹۰ در صد تمام نموده است. قرار گزارش این دیوار مرزی متشکل از دو مجموعه سیم های خاردار به فاصله دمتری می باشد. در بین آن گلوله های درهم پیجیده شده سیمی قرار دارد. این دیوارهای مضاعف یا دوگانه ۴ متر ارتفاع دارند. اردوی پاکستان در آن دوربین های ترصد نصب نموده است که هرنوع حرکت در امتداد مرز را کنترول نماید.
....
روسیه هشدار داده است که  احتمال خطر افزایش مخاصمت ها و یک جنگ داخلی طولانی « به یک واقعیت تلخ» تبدیل شده است، و هرگاه شرایط جنگ داخلی تشدید گردد، خطر بالکانی شدن  (بالکانایزایشین ) یا پارچه پارچه شدن افغانستان وجود دارد.

اخبار روز

04 سرطان 1403

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها