گزارش مظاهرات افغانها ضد دولت پاکستان در برلین به تاریخ 14 اگست 2021

به تاریخ 14 اگست 2021 مظاهرات با شکوهی ضد دولت پاکستان در برلین صورت گرفت. این مظاهرات بنا بر دعوت نهاد کلتوری افغان ویک اپ (wake up) و هواخواهان حزب همبستگی افغانستان فراخوانده شده بود که  سازمانهای ضد جنگ و طرفداران صلح، سازمانهای دفاع از حقوق بشر، خانۀ فرهنگ افغان در برلین،  

اخبار روز

07 جوزا 1403

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها