معرفی یک اثر علمی راجع به اقلیم افغانستان

دوست و همکار من آقای داکتر داود رفیق پور از سالهای متمادی مصروف تحقیقات پیرامون تنوع زیستی و اکولوژی در افغانستان بوده و یک سری کتابهائی را در همکاری با متخصصان اروپائی در این مورد نوشته اند. عده ای ازین کتابها در وبسایت افغان – جرمن آنلاین نیز به علاقه‌مندان معرفی گردیده.
 

اخبار روز

03 میزان 1402

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها