نامۀ اشرف غنی به «سازمان گزارش دهی فساد و جرایم سازمان یافته» و جوابیۀ این سازمان (طنز)  محترما؛

مستحضرید که از مدت چهارماه بدینسو یوغ اسارت به گردن رعیت من سنگینی می کند. مردم از زیاده روی برادران تالب بی روزگارتر شده اند، نان ندارند، کار ندارند، امنیت ندارند، سرمای زمستان بیداد می کند، جوانان ما از تحصیل بازمانده اند، زنان از حقوق اولیۀ شان محروم ساخته شده و به بربریت قرون وسطی پرتاب شده اند.

فرهنگ، زبان و هویت انسانی و ملی رعیت من به تاراج رفته است. خلاصه این که همه در صف مرگ ایستاده اند که چه وقت نوبت شان می رسد. من و بانوی اول کشور که مادر ملت نیز است از این مصایب کنار نمانده و به شهر دوبی پرتاب شده ایم و در فلاکت و آواره گی بسر می بریم. می ترسم چند بیلیون دلاری که حاصل هفت سال زحمت کشی و عرق ریزی شبانه روزی من است، روزی به اتمام برسد. زیرا مصارف روزانۀ ما سرسام آور است و شاید در آینده  برایم مشکل آفرین شود. محب جان، مشاور امنیت ملی من، نیز ما را در این شهر رها کرد و به امریکا رفت. راستی که جوان ها بی تجربه هستند و خوب و بد خود را صحیح نمی فهمند؛ ورنه من چه کار هایی بود که برای این ناجوان انجام ندادم.
اخیراً مطلع گردیدم که آن سازمان محترم از رهگذر فساد و ناشایسته گی فاحش و خیره کنندۀ من، از میان هزاران نامزد، مرا مستحق درجه اول جایزه دانسته است. بنابرآن خواهشمندم هرچه زودتر این جایزه به صورت نقدی برایم پرداخت گردد تا چند روزی در این ایام سخت مهاجرت قُوت و لایموت من و بانوی اول کشور گردد. 
همچنان به اطلاع شما می رسانم که من این جایزه را با برادرم حامد کرزی، دبل عبدالله، صالح و محقق و چند برادر دیگر تقسیم می نمایم زیرا آن ها نیز در بوجود آوردن این اوضاع سهم برازنده یی داشته اند. بناءً آن ها  را نیز مستحق درجه اول می دانم. اما، اگر جوایز بیشتر در نظر داشتید لطفآ جهاد پیشه گان وطنفروش و خائن و تاجران و دکانداران دین، سیاسیون زر اندوز، و دیگر مستحقین را هم فراموش نکنید که هم دعاگوی شما باشند و هم نه تنها فساد پیشه گان ماهر بودند؛ بلکه در یک چنین اوضاع سخت و دشوار مردم و کشور را رها کردند و اکنون نیز دارای آرگاه و بارگاه هستند و همچنان به عیش و نوش ادامه می دهند.
با احترامات فائقه
جوابیۀ «سازمان گزارش دهی فساد و جرایم سازمان یافته»:
محترم رئیس جمهور مخلوع؛ 
نامۀ شما عنوانی این سازمان مواصلت ورزید. راستش وضع رقت آور شما، آن هم در گرمای شهر دوبی، دل هرکدام ما را کباب کرد و تا توانستیم به حال شما و رعیت شما گریستیم!
این سازمان مسرت دارد که توانسته از میان هزاران نامزد مفسد در جهان، مستحق ترین را که شما باشید تشخیص داده و جایزۀ اولین فرد فاسد دنیا را به شما اعطا نماید. اما به استحضاری شما رسانیده شود که یک جایزه به شخص دیگری نیز تعلق گرفته است. ما در جست و جوی آن شخص هستیم که به مجرد سراغی از او و اعطای جایزه برایش، پرداخت جایزه برای شما را هم در نظر داریم. 
چندسال قبل لقب دومین مغزمتفکر جهان به شما داده شده بود. ما در مورد صحت و سقم آن چیزی نگفتیم و هم ندانستیم که اگر شما دومین مغز متفکر بودید پس اولین مغز متفکر جهان کی بود؟ حالا اما معلوم شده است که شخص اعطا کنندۀ این لقب برای شما، اولین احمق درجهان بوده است! بنابرآن از روی همکاری لطف نموده و آن شخص را برای ما معرفی نمایید تا جایزۀ اولین احمق در جهان را به او اعطا نماییم تا در اسرع وقت نوبت تق دیم کردن جایزه به شما هم برسد!

 

اخبار روز

04 سرطان 1403

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها