قصه افغانستان اشغال شده من کشورهای فقیردرصف عاری بیروکراتهای حزبی شوروی و امریکا- ۷ -

خلقهای جهان بعد از جنگ جهانی دوم، واپس در چنبره کشمکش قدرت های بزرگ سرمایه داری به رهبری امریکا، « نظامیان و بیروکراتهای حزبی» شوروی درآمدند. این قدرت ها برای تسخیر بازار های تجارتی جهان محروم، به فعالیت های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی درآن کشور ها شروع نمودند.

دراین پروسه استعمار نوین هیچ کشور فقییری از شر دخالت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی  قدرت های استعماری غرب و شوروی سابق مصئون نماند.
در۱۹۷۰ شرکت های امریکایی تولیدات میوه و سبزیجات  United Fruit Company)) درامریکایی جنوبی درخشید. طولی نکشید که دو شرکت دیگری امریکایی ( Dole & Chiquita) دل و چیکیتا با شرکت یونیتتد فورت یکجا شدند. این الیگارشی سه شرکت تولیدات میوه و سبزیجات ایالات متحده، امریکا جنوبی را غیره مستقیم از نگاه سیاسی و اقتصادی در کنترول خود درآوردند. بین  دهه ۷۰ و۸۰ در یازده کشور امریکایی جنوبی حکومات نظامی را سر پا کردند. 
 نقطه اوج رمان صد سال تنهایی نوشته گابریل گارسیا مارکز، برنده جایزه نوبل نیز برپایه اتفاقاتی نوشته شده است که تمام بدبختی ‌هایی که درشهرهای دورافتاده به وجود ‌آوردند، توسط خارجی ها بود.
در این ایام دولت افغانستان نیز بفکر رشد اقتصادی افتاد. در نخستین مرحله در سال های ۱۹۴۵ و۴۶ شرکت های نادسن و موریسون ( Morrison & Knudson) امریکائی از ایالات کالیفرنیا قرارداد بند داله بالای دریای هلمند را با دولت افغانستان امضاء کردند. بعد از قرارداد فوق امریکا برای نخستین بار بصورت عامل مهمی در حیات اقتصادی افغانستان درآمد.
این پروژه یک سلسله کشمکش های بین دولت ایران و افغانستان بوجود آورد.علت ناراحتی حکومت ایران به نسبت خشک شدن آب در مناطق سیستان و زابل بود. جالب است که جلال آل احمد از جمله ی روشنفکران مذهبی ایران حساب می شد ، با روحیه ناسیونالیستی ایرانی بخاطر قرار داد بند داله برخورد خشمانه با مردم افغانستان نموده بود. این کشمکش ها وسیله ی شد که نماینده ی امریکا از ایالات میشگان George Meader «جورج میدر» بعد از هشت سال تعمیرازچگونگی بند داله گذارشی بشرح زیر تقدیم مقامات امریکا بنماید.
برای ساختن بند داله تا فعلآ سی و نه ملیون و پانصد هزار دالر خرج کرده ایم. ولی تا کنون که هشت سال از ساختنش می گذرد، هنوز نه از نیروی بند برق استفاده شده است و نه هم ازآب این بند برای مناطق بی آب. ولی حالا معلوم شده است که خاک آن منطقه آمادگی برای  گشت و زرع ندارد.
لویز دوپره (L. Dupree) در گزادرشی که راجع به جنبش ویش زلمیان آورده، می نگارد که در مجلس شورای ملی افغانستان اولین خصومت با امریکا در رابطه ی بحث پیرامون طرح توسعه ی هلمند آشکارشد. 
در این ایام امریکا بعد از تسلط درامریکایی جنوبی بفکر حوزه شرق میانه افتاد. از آنجایکه اسلام و سرمایه داری هردو برپایه دزدی و خون ریزی رشد نموده اند. امریکا اتلاف با اسلام را بهترین گزینه ی برای تسلط اقتصادی خود در شرق میانه پیشکش کرد . چون دین وسیله سیاست سرکوبگری و سیاست استعماری ازصد ها سال قبل توسط انگلستان عملی شده بود. امریکا نخست به یهودیان درسرزمین های آبایی شان هویت سیاسی جهانی داد، در کوتاترین مدت دولت اسرایل درجهان به رسمیت شناخته شد. بعدآ بخاطرمنافع اقتصادی و سیاسی خود به خواهش همکاری نزدیک رهبران مذهبی سنی و شیعه لبیک گفت و آنها را زیربال سیاسی خود گرفت. از این تاریخ به بعد حاکمان امریکا رهبران احزاب اسلامی برادران مجاهد افغانستان را توسط ای اس ای پولیس مخفی پاکستان تحت تربیه خود گرفتند.   ادامه دارد
 
 

اخبار روز

30 سرطان 1403

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها