کاميابی ماسترپلان انگليس ها و رسيدن نادرخان به قدرت (از لابلای اسناد آرشيف انگلستان)

اگر به پلان هاى پياده شدۀ انگليس ها در افغانستان، هندوستان و کشورهاى عربى بنگريم، ديده ميشود که هدف فعاليت هاى شان  بر توطئه و دسيسه، سبوتاژ، نفوذ در محافل حاکمه ، نصب اميران و پادشاهان دست نشانده و تبديل جغرافياى طبيعى کشور ها متمرکز بوده است .  آنها با مهارت و هوشيارى خاص دربين  دربار، متنفذين قومى و حلقات روحانى کشور ها راه يافته …و از طريق آنها به اغتشاشات دامن ميزدند، تبليغات منفى ميکردند،

 

اخبار روز

30 سرطان 1403

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها