۸ مارچ روز بین المللی زن. بخاطر بزرگداشت از روز زن.

عروس طالبان (سراج الدین حقانی) بعد از هفت ماه پرده از روی برداشت.  باد درود وسلامهای ګرم حضور همه زنان شریف و نجیب هم میهن عزیزم خاصتآ مادران، خواهران و دختران که در مادروطن زیر سلط طالبان نابکار جنایتکار از تمام حقوق حقه انسانی، اسلامی، افغانی و مدنی،محروم و در فقر و تنگدستی علرغم اعمال غیر انسانی

 

اخبار روز

23 سرطان 1403

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها