فرخنده باد نوروز!

فرا رسیدن سال نو٫ بهار نو و جشن نوروز این سنت باستانی نیاکان مان را به تمام برگزارکنندکان این سنت کهن، به ویژه  به هموطنان رنج دیده و بلا کشیده  خود تبریک گفته و آرزو می نماییم که صلح و صفا و آرامش، همراه

با عدالت و برادری و برابری در کشور ما هر چه زودتر برقرار گردد.

هیئت تحریر سایت گفتمان دموکراسی برای افغانستان

بهار آمد ، بهار من نیامد

گل آمد گُلعذار من نیامد

برآوردند سر از شاخ ، گل ‏ها

گلی بر شاخسار من نیامد

چراغ لاله روشن شد به صحرا

چراغ شام تار من نیامد

جهان در انتظار آمد به پایان

به پایان انتظار من نیامد

 

شعر از مشفق کاشانی

اخبار روز

31 سرطان 1403

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها