قوماندان اسبق زندان پلچرخی کابل به ۱۲ سال حبس محکوم شد

قوماندان اسبق زندان پلچرخی به اتهام جنایات جنگی، خشونت و بد رفتاری در برابر زندانیان طی سالهای ۱۳۶۱ الی ۱۳۶۷هجری شمسی که در ماه نوامبر ۲۰۱۹م در کشور هالند دستگیر شده بود، بعد از دوسال تحقیق و شهادت ده ها زندانی سابق بالایش، در فبروری ۲۰۲۲م درمحکمهٔ  شهر هاگ هالند مورد محاکمه قرار گرفت.

محکمه در یک پروسهٔ شفاف با موجودیت وکلای مدافع متهم شش روز مسلسل ادامه داشت.

قربانیان جنایات رژیم خلق و پرچم علاقمندی زیاد برای حضوردرجلسات محکمه در ماه فبروری ۲۰۲۲م و محاکمه قوماندان اسبق زندان پلچرخی داشتند. ظاهراً به دلیل جلوگیری از سرایت ویروس کرونا اشتراک در محکمه آزاد نبود، اما تعداد اندکی از قربانیان توانستند در محکمه حضور یابند وعدهٔ دیگری هم بصورت آنلاین جریان محکمه را استماع نمودند.

در حدود ۲۰ تن از شاهدان با دیدگاه های مختلف سیاسی و اجتماعی در محکمه حاضر بودند و شهادت دادند، که حد اقل دو نفرآنها مربوط به شاخه منحله حزب خلق و یک تن وابسته به شاخه منحله حزب پرچم بودند. ایشان در مورد موقف، صلاحیت ها و تخطی های متهم از قوانین جنگی و حقوق بشری شهادت دادند. 

اقامه دعوای څارنوال حدود ۱۵۰ صفحه و دفاعیهٔ وکلای مدافع متهم در حدود ۱۷۰ صفحه را در بر میگرفت. محکمه برای اصدار حکم به وقت زیاد ضرورت داشت و به همین ملحوظ روز ۱۴ اپریل ۲۰۲۲م را برای اعلام حکم محکمه تعیین کرده بود.

با وصف آنکه وکلای مدافع متهم از هیأت قضایی برای مؤکل شان برائت تقاضا نموده و اصرار میورزیدند تا در تصمیم گیری مسئله سن و معاذیر صحی متهم در نظر گرفته شود، اما محکمه بعد از تأیید اکثریت موارد اتهامات مندرجه در اقامه دعوای څارنوال، اعلام نمود که کبر سن و معاذیر صحی متهم را بحیث دلایل مخففه نمی پذیرد، زیرا در هالند کمک های صحی در زندان های این کشور از کیفیت خوب برخوردار میباشند. هیأت قضایی ادعای متهم را مبنی بر اینکه وی عبدالرفیف و نه عبدالرزاق عریف میباشد، نظر به اسناد و شواهد مستدل رد نموده و مدارک ارائه شده از جانب متهم را جعلی تثبیت نمود. در پایان هیأت قضایی عبدالرزاق عریف، قوماندان اسبق و آمر سیاسی زندان پلچرخی را به ۱۲ سال حبس تنفیذی محکوم نمود. وکلای مدافع عریف از آمادگی شان به مراجعه به محکمه تمیز خبر دادند.

حکم محکمه حد اقل حاوی چند پیام به اجتماع بلا دیده افغانستان در عموم و برای جامعه قربانیان کشور بطور اخص بود:
•    به صدای حد اقل ۲۰ تن از قربانیان به نمایندگی از ده ها هزار قربانی دیگر بعد از تقریباً ۴۰ سال گوش داده شد!
•    گذشت زمان و کبر سن نمیتواند دلیلی برای برائت جنایتکاران جنگی باشد!
•    جنایتکاران ولو بکوشند با هویت جعلی از عدالت فرار کنند، مشت شان باز و در هر کجای دنیا به پای میز محاکمه کشانیده شده و مجازات میشوند. 
•    این محکمه زنگ خطر برای آنهایی است که مرتکب جنایات جنگی و نقض حقوق بشر شده وهنوز هم حاضر به اعتراف به غیرقانونی بودن دستگیری ها، شکنجه ها، دوسیه سازی ها و محاکمه های نمایشی دوران سیاه حاکمیت شان نیستند!
•    تثبیت هویت اصلی و محکومیت عبدالرزاق عریف در واقعیت امر به معنی محکومیت رژیمی است که حین حاکمیت اش زندان پلچرخی را به شکنجه گاه و کشتارگاه ملت تبدیل کرده بود. 
•     این محکمه هوشداری است به حاکمین حاضر در کشور تا از ارتکاب جنایت جنگی اباء ورزیده و از سلب حقوق حقه مردم خودداری نمایند!
•    این محکمه نسل جوان را که از وقایع تاریخی آگاهی لازم ندارند از جنایات حکام آن دور آگاه میسازد!
•    این محکمه به قربانیان و ورثه شهداء که اکثریت ملت را تشکیل میدهند یک پیام روشن دارد: اگر تلاش ورزید و اقدام نمایید، قطعاً توانایی محاکمه جنایتکاران جنگی و ناقضین حقوق بشر را در هر زمان و در هر کجای دنیا بطور شفاف، عادلانه و بیطرفانه دارید!
 

اخبار روز

23 سرطان 1403

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها