چهل و دومین سالگرد شهادت قهرمان ملی و مبارز آٰزادی و عدالت اجتماعی شهید مجید کلکانی

این نوشته به مناسبت چهل و دومین سالگرد شهادت قهرمان ملی و مبارز آزادی و عدالت اجتماعی شهید مجید کلکانی تهیه شده و به نشر میرسد. هجاما هر سال این روز را به نام روز شهدای ملی و انقلابی تجلیل می نماید. 

اخبار روز

30 سرطان 1403

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها