مصاحبه با ضمیر کابلوف نماینده خاص پوتین برای افغانستان در مورد به رسمیت شناختن طالبان

منبع : نشریه « د هندو» اول جنوری ۲۰۲۳ 
مصاحبه کننده: کالول بها تاچرجی
مترجم: رسول رحیم
ضمیر کابلوف : روسیه و هند می توانند به گفت وگو میان افغان ها کمک کنند
ضنیر کابلوف به پرسش های نشریه «دهندو» در مورد وجوه مختلف افغانستان زیر حاکمیت طالبان پاسخ گفت
ضمیر کابلوف نماینده ویژه رییس جمهور روسیه برای افغانستان یکی از متشخص ترین دیپلومات های کرملین با تجارب هنگفت در امور افغانستان، از سال های ۱۹۸۰ تا امروز است.

او بین سال های ۲۰۰۴ – ۲۰۰۹ به حیث سفیر روسیه در افغانستان کار کرده است و نیروی محرک در عقب فارمت مشورت های مسکو در مورد افغانستان می باشد. او به سوال های نشریه « د هندو» در مورد وجوه مختلف افغانستان تحت حاکمیت طالبان پاسخ گفت.
سوال/  آیا شما فکر می کنید طالبان جدی باشند هنگامی که می گویند آن ها به گروه های تروریستی اجازه نمی دهند کشورهای همسایه را آماج حمله قرار دهند؟
جواب/ خطر گسترش تروریسم از افغانستان به کشور های همسایه بدون تردید در محراق توجه ما باقی می ماند. روسیه و همجنان دیگر کشورهای منطقوی آماده کمک به جانب افغانی برای مقابله با این مساله می باشند. ما می بینیم که نیروهای طالبان کار جدی جنگ علیه داعش و سایر گروه های تروریستی در این کشور را انجام می دهند، با آن که متاسفانه هنوز در کل به دور از حل این معضل می باشند و اخیرا چندین اقدام تروریستی به شمول حمله تروریستی به سفارت روسیه در کابل در ماه سپتمبر صورت گرفته است.
سوال/  آیا جامعه بین المللی و یا حتی اعضای فارمت مشورت های مسکو در مورد افغانستان می توانند اعتماد بکنند که طالبان شریک مسوولی برای مهار زدن به تروریسم بین المللی است؟
جواب/  من می خواهم توجه شما را به این حقیقت جلب نمایم که در جریان چهارمین نشست فارمت مشورت های مسکو در مورد افغانستان( منعقده مسکو ۱۶ نومبر)، شرکت کنندگان روی اهمیت خاص مقابله با خطر تروریستی تاکید نمودند که از قلمرو افغانستان نشات می کند. در اعلامیه مشترک فارمت مسکو قویا به افغانستان سفارش می شود که « تعهدات اش را برای امحای تروریسم و انتقال مواد مخدر به عمل در آورد  که از افغانستان نشات می کند، اقدمات مشهود علیه همه سازمان های تروریستی به عمل آورد و به طور استواری علیه آن ها بجنگد، آن ها را برچیند و نابود کند، تا بدین ترتیب اطمینان حاصل گردد که افغانستان هرگز دوباره به مثابه مهد پرورش ، پناه گاه محفوظ و منبع تکثر تروریسم نمی گردد.»
بار دیگر، شایسته است تا از اقدامات ضد تروریستی ستایش شود که توسط حکومت طالبان صورت گرفته است، اما ما معتقد ایم که کافی نیستند. ما در تماس های مان با کابل روی این موضوع تاکید می نماییم.
سوال/ آیا طالبان می خواهند در مورد آن مکلفیت های امنیتی مذاکره کنند که در فارمت مسکو بدان اشارت شده است؟
جواب/ قبل از همه می خواهم خاطر نشان نمایم که طالبان از نتایج نشست فارمت مسکو استقبال نموده و از اظهارات شرکت کنندگان در ارتباط با تسهیل انکشاف صلح آمیز پسا منازعه ، غیر قابل قبول بودن استفاده از قلمرو افغانستان  برای تهدید علیه یک کشور دیگر و ایجاد زیر ساخت نظامی توسط هر کشور ثالث دیگر حمایت نموده اند. این موضوع اخیر یک خواست مشروع هر دولت است که مبتنی بر اصول عدم مداخله در امورد اخلی می باشد. 
به طور  مثال در این ارتباط ، روسیه به ویژه نگران آن تلاش ها است که هنوز توسط ایالات متحد امریکا صورت می گیرد تا به هر صورت قابلیت های کنترول و نفوذ بر پروسه های را دو باره به دست آورد که در افغانستان در حال جریان اند، این به شمول وسایل تاسیس زیر ساخت های اش در کشورهای همسایه می باشد.
با این حال ، باید صادقانه بگویم هرگاه واشنگتن دارایی های مالی افغانستان را که برای مقامات طالبان دارای اهمیت اند و ازجمله برای تقویت قابلیت ضد تروریستی شان ،‌ مسدود نمی ساخت، می توانست کمک معنا دار تری بنماید.
سوال/ آیا شما فکر می کنید که طالبان کنترول همه افغانستان را در دست دارند؟
جواب/ واقعیت عینی این است که طالبان کنترول تقریبا همه قلمرو افغانستان را در دست دارند. یک حکومت موقت تشکیل گردیده است و این حکومت عمل می کند. نیروهای بدیل اپوزسیون رقیب طالبان نیستند. گروه های تروریستی ( مانند داعش، جنبش ترکستان شرقی، جنبش اسلامی ازبکستان و جماعت انصار الله ) هنوز در شمال، در شرق و سایر بخش های کشور فعال اند. این واقعیت دارد که نمایندگان اقلیت های قومی و مذهبی غالبا قربانی حملات تروریستی و در گام نخست حملات داعش  می گردند. انفجارات در مناطق شیعه نشین و نزدیک به گوردواره سیک ها صورت می گیرند.
سوال/ موضع روسیه در قبال تلاش طالبان برای کسب شناسایی بین المللی چیست؟
جواب/  ما می بینیم که چنین چیزی در واقع در حال وقوع است. نمایندگان حکومت طالبان در نشست های چند جانبه منطقوی و کنفرانس های بین المللی  مانند سومین نشست فارمت مشورت های مسکو( مورخ ۲۰ اکتوبر ۲۰۲۱) ، ابتکار کشورهای همسایه افغانستان در تونکسی (۳۱ مارچ ۲۰۲۲) و کنفرانس بین المللی تاشکنت( ۲۵-۲۶ جولای ۲۰۲۲ ) شرکت می کنند و از افغانستان نمایندگی می نمایند.
تا جایی که مربوط به ملل متحد است این نامناسب است که آقای فایق شارژ دافیر جمهوری اسلامی افغانستان بیش تر از این موقف نماینده دایمی افغانستان را در اشغال داشته باشد، زیرا وی نه نمایندگی از علایق مقامات موجود افغانستان می نماید و نه از رژیم سابق، به ویژه در ۲ مارچ ۲۰۲۲ به نمایندگی از افغانستان او به فیصله نامه ضد روسی مجمع عمومی ملل متحد ( « تجاوز علیه اوکرایین ») پیوست. در حالی که یک گروه از سفرای رژیم سابق گفته است که او مواضع خود را با آن ها هم آهنگ نساخته است و این درحالی است که او اصول عنعنوی سیاست خارجی افغانی را نیز نادیده گرفته است.
در حقیقت ما خاطر نشان کردیم که طالبان به مثابه یک سازمان ، از نگاه ملل متحد یک گروه تروریستی انگاشته نمی شوند. تحریم های ملل متحد تنها در مورد فعالان منفرد طالبان به اجرا در می آید.
تاجایی که مربوط به چشم انداز شناسایی بین المللی رژیم  طالبان می شود، این وابسته به آن است که آیا کابل شرایط ذیل را به اجرا در می آورد: 
- تکمیل پروسه آشتی بین الافغانی،
-  تشکیل یک ساختار قدرت واقعا فراگیر که بازتاب دهنده منافع گروه های قومی- سیاسی کلیدی کشور باشد، 
- تلاش های موثر برای امحای خطرات تروریستی و مواد مخدر و احترام به اصول اساسی حقوق بشر. 
سوال/ به اساس تجارب گذشته بین اعضای فارمت مسکو در مورد طالبان اختلافات و بی اعتمادی عمیقی وجود دارد- به طور مثال بین هند و پاکستان- آیا فارمت مسکو به مثابه یک هیات منسجم می تواند برای تعامل با افغانستان و طالبان کار کند؟
جواب / ما معتقدیم که فارمت مسکو به طور کامل وظیفه هم آهنگ کردن مواضع و تلاش های همه کشورهای شرکت کننده را درمورد موضوعات اصلی دستور کار در افغانستان بر آورده می سازد.چنان که کار مشترک ما اخیرا در چهارچوب چهارمین نشست فارمت مسکو نشان می دهد، این پلاتفورم یا منشور تقریبا به همه کشورهای منطقه اجازه می دهد که در عین میز مذاکره بنشینند و موضوعات حیاتی را قطع نظر از مشکلاتی که در روابط دوجانبه آن ها وجود دارد، مورد بحث قرار دهند، چه این کشورها هند و پاکستان باشند و یا قرغزستان و تاجکستان و غیره. 
سوال/ آیا شما فکر می کنید که ضرورتی برای برگزاری یک نشست همه اقوام و گروه های مذهبی ، به شمول طالبان برای یک آغاز پروسه گفت وگو های بین الافغانی وجود دارد  و هند چه نقشی در برگزاری این نشست می تواند بازی کند؟
جواب/ از نگاه ما فقدان همه شمول بودن در رهبری کنونی افغانستان عامل بازدارنده عمده برای به رسمیت شاختن بین المللی حکومت طالبان می باشد. در حقیقت به قدرت رسیدن طالبان از طریق مذاکره صورت نگرفت، اما این غلط خواهد بود هرگاه گفته شود که طالبان به نحوی در گفت و گوهای بین الافغانی شرکت نداشته اند. چنان که قبلا اشارت شد، فارمت مسکو در ماه نومبر ۲۰۱۸، نخستین نشست در سطح بین المللی بود که این فرصت را به طالبان داد تا تعهد شان را به گفت وگوهای صلح در برابر نقش پردازان منطقوی و بین المللی  بیان دارند.
در آن وقت تیم جمهوریت خواه  اشرف غنی رییس جمهور پیشین بر سر قدرت بود و نمی خواست از درخواست های مداوم برای راه اندازی یک پروسه سیاسی پر ثمر پیروی نماید که قرار بود طالبان را به ساختار های حکومتی ادغام کند.  ما همه می دانیم که این همه چه گونه برای اشرف غنی پایان یافت. اکنون در واقع همه جناح های افغانی مواضع شان را تغییر داده اند و موضوع راه حل بین الافغانی هنوز مطرح می باشد. این که چه گونه راه حلی پیدا نمود- از طریق مشورت های بین الافغانی گسترده که جنبه تمثیلی دارند، یک لویه جرگه و یا کدام چیز دیگرـ این متعلق به خود افغان ها است که تصمیم بگیرند. در صورتی که علامتی در این ارتباط از جانب کابل بیاید، روسیه آماده است  کمک لازم را فراهم سازد. ما معتقد هستیم که به نقش هند نیز نیاز خواهد بود.

اخبار روز

30 سرطان 1403

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها