مسلط بودن قانون جنگل در مادر وطن ما

هموطنان نهایت عزیز و درد دیده افغانم با درود و سلامهای اگنده از محبت بحضور شما خوبان عرض میدارم که با دیدن ویدیو و شنیدن سخنان یک مقام عالی رتبه امریکایی در باره جنگ در یوکراین که در اخیر این نوشته است من را بخاطره عین سخنان آقای برزسنکی مشاور امنیتی امریکا در زمان اشغال افغانستان توسط قشون روسیه انداخت

و آن اینست که این آقای که انشاالله تا اخیر به ویدیو ای آن گوش خواهید داد آنچه را برزسنکی گفته بود که الی اخرین فرد افغان در مقابل اتحاد جماهیر شوروی میجنگیم این آقا نیز می‌گوید امریکا تا آخرین فرد یوکراین در مقابل روسیه میجنگند یعنی برای امریکا در زمان اشغال روسیه به حیات تمامی ملت افغان احترام نداشت و برای شکست روسیه الی محوه آخرین فرد افغان میجنگیدند و حال نیز برای رسیدن اهداف شان الی آخرین فرد ملت یوکراین در مقابل روسیه امروزی میجنگند یعنی امریکا که گلو از حقوق بشر پاره می‌کرد و میکند برای رسیدن اهداف اقتصادی ، جو ستراتجکی و جوپلوتیکی شان در هر کشوری بخواهند حقوق بشر را کنار زده به زور و زر خود برای شکست رقیب خود پا های خود را بگلوی الی آخرین فرد کشور مورد نظر خود میگذارند یعنی انسانیت ،حقوق بشر, و دیموکراسی برای شان اهمیت ندارد

همچنان در زمان اشغال اتحاد جماهیر شوروی از افغانستان اگر اتحاد شوروی به بهران اقتصادی و انزوای سیاسی رو برو نمی شد به یقین که آنها نیز الی کشتن آخرین فرد افغان تلاش می‌کردند تا نظام کمونستی را در افغانستان برقرار و خود را به آبهای گرم برسانند. و نیز حال اگر بتواند الی آخرین فرد یوکراین به جنگ خود دوام خواهد داد، باید متذکر شد که تفاوت بین سیاستهای اتحاد جماهیر شوروی وقت و اضلاع متحد امریکا این بود که اتحاد جماهیر شوروی وقت برای تطبیق اهداف کمونستی خود در افغانستان و یا کشورهای دیگر عقب مانده به تنویر جوامع ضرورت داشتند تا ملتهای اشغال شده خود را به ایدیالوجی سوسیالیستی و کمونستی از طریق سواد و دانش آشنا و پلانهای خود را تطبیق نمایند..

اما امریکا و بریتانیا چون دزدان که موفقیت خود را در تاریکی شب می بینند موفقیت خود را به تاریک نگهداشتن جوامع مورد نظر خود میبنند یعنی با ایجاد جنگ‌ها قشر تعلیم یافته و منور را وادار نمودن به فرار از زادگاه شان و یا به تروروطندوستان در داخل، کشور های شان را به تاریکی مطلق سوق میدهند یعنی برای رسیدن منافع جوپولتکی، جو ستراجیکی ،جو ایکونومیکی و حتی دفاعی خود کشورها را از دانشمندان و روشنفکران تخیلیه مینمایند ، تاریخ ملت ما نشان می‌دهد هر و قتی کشور ما برای مدتی در فضای صلح و ارامش قدمهای نسبی و یا سریع بطرف ترقی و تعالی برداشته و یک قشر تعلیم یافته و منور وطندوست که ارزوهای نیک برای پیشرفت کشور خود داشته اند با ایجاد جنگهای داخلی و یا جنگهای تحمیل شده خارجی وادار به فرار نموده اند و مملکت را به پشتیبانی زر و زور خود به یک تعداد

نوکران ‌غلام خود سپرده اند ما تحولات ۴۳ سال اخیر را مخصوصا دوره به اصطلاح جهادیها ، دوره اول طالبان و اخیرا از ۱۵ اگست ۲۰۲۱م که طالبان را بار دوم وارد مادروطنما نموده اند شاهد میباشیم که چون جنگل گه حیوان زورمند حاکم خود مختار میباشد و هرچه بخواهد انرا عملی مینماید در مادروطن امروزی ما که شاهد نبودن قانون اساسی یا وثیقه ملی که بر مبنای مقتضیات شرایط و قت و زمان امروزی و طرف قبول اکثریت قاطع ملت افغان باشد میباشیم و قانون جنگل را با اوردن نوکران خریده شده خود بالای ملت شریف افغان حاکم و دانشمندان و طبقه تعلیم یافته و چیز فهم را تشویق به فرار از کشور نموده و با مسدود کردن دروازه های مدارس بروی طبقه نسوان و مانع شدن زنان از کار و صدها جنایات غیر اسلامی و بشری را در کشور خود شاهد میباشیم.

هموطنان عزیز این پلان جدید امریکا و بریتانیا نیست که توسط نوکران خود در افغانستان تطبیق مینمایند بلکه بنابر موقعیت جیو ستراتجکی و جیوپلوتیکی افغانستان بعد از انقلاب کمونستی آکتوبر ۱۹۱۷م در روسیه وقت امریکا ، بریتانیا و متحد ین شان طبل ضد کمونستی Communismophobia را نواختند تا به خون ملت مسلمان افغان ‌و مسلمانان جهان  کمونست راشکست دادند بعد از آن مسلمانان و دین اسلام را دشمن خود دانسته و تجاوزات خود را به کشورهای اسلامی آغاز و به معرفی اسلام خود ساخته شان که برای بدنام نمودن اسلام واقعی میباشد ایجاد و به قدرت رسانیدن عمال تربیه شده خود چون القاعده ،طالبان،داعش و ده ها گروپ تروریستی دیگر به نامهای مختلف و کردار خشن غیر اسلامی و غیر مدنی شان اسلام را در جهان بدنام و ضد یت را در مقابل دین مقدس اسلام (  Islamophobia  ) را ایجاد نمایند و امروز متاسفانه با وارد نمودن طالبان و ا عمال زشت غیر انسانی ،غیر اسلامی و غیر بشری شان نه تنها در کشورهای غیر اسلامی بلکه در کشورهای اسلامی تعداد بیدانشان مسلمان به دین مقدس اسلام کم عقیده شده اند و میخواهند به مرور زمان دین اسلام را بدترین دین درجهان معرفی نمایند.

خواهران و برادران عزیز هموطنم لطفا متحد شوید بخاطر حفظ مادروطن و دین مقدس اسلام با مظاهرات و اعتصابات عمومی در کشور و در خارج از کشور بر ضد قدرت حاکمه فعلی طالبان و بادارانشان که برای بدنام نمودن اسلام و منافع دیگر شان در افغانستان و منطقه آورده شده اند و با دادن شعارها بر ضد بادارانشان به حاکمیت قانون جنگل در مادروطن خود خاتمه دهید و مادروطن آبا و اجداد خود را که از نیکان به میرا ث برده ا یم آزاد و بطرف خوشبختی در فضای ازادی از شر شیاطین نجات دهید.

لطفآ به لینک ذیل توجه فرماید.

 

https://youtube.com/shorts/F8u3x_grS3Q?feature=share


                      با عرض حرمت

                      افغان خادم أفغان

اخبار روز

23 سرطان 1403

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها