۸ مارچ روز جهانی زن

ای بانوی مبارز افغانستان،
 ای زن در زنجیر و زندان، 
ای زن اسیر در چار دیوار گورستان ، روزت مبارک. 

یکصد و پانزده سال قبل در ۸ مارچ ۱۹۰۸ اعتصاب حق طلبانه اتحادیه جهانی زنان کارگر صنایع پوشاک در نیویورک، با قربانی دادن  ۱۲۹ زن کارگر در میان شعله های آتش سوزان که قصداً کارخانه به آتش کشیده شده بود، خاموش ساخته شد.

تا اینکه مجمع عمومی سازمان ملل روز(۸) مارچ را ، در سال ۱۹۷۷ به عنوان روز  بین المللی حقوق زنان و صلح جهانی اعلام  کرد. چهل و شش سال است که مشعل مبارزات دادخواهی زنان با تجلیل از« روز جهانی زن»، در جهان می درخشد.
هدف این روز دفاع از هویت اجتماعی، برابری، بی عدالتی جنسیتی، و حق رای ، کار، تحصیل، مالکیت، دستمزد برابر، شرکت در ارتش، سرپرستی و امور ازدواج  و حق مشارکت در قرار داد های قانونی، زنان است.
هویت اجتماعی زنان ،بیشتر بر اشتغال و تحصیلات مربوط می شوند که زنان به منابع فرهنگی دسترسی پیدا کرده و با تامین منابع مادی به مشکلات اقتصادی خود و خانواده رسیدگی می نمایند. با فراگیری دانش است که زنان در مقابل تاریک اندیشی و زن ستیزی به مقاومت بر می خیزند. تامین حقوق مدنی ، هویت و ارزش ها و نگرش ها ، و سبک زندگی  زنان بیشتر آنها را در جامعه متبارز ساخته و سبب پیشرفت و صعود شان در مراحل از پله های ترقی در جامعه می گردد.
هدف از گرامی داشت از این روز، ارزش و نقش زنان در تاریخ جوامع شان است که خواستار تغییر اند. شجاعت و عزت نفس زنان در ایجاد و تحول جامعه ، دستیابی به برابری جنسیتی و توانمندی شان در آموزش و فراگیری دانش، باعث از بین بردن تمام انواع خشونت علیه زنان و دختران، قاچاق و سؤ استفاده جنسی، ازدواج های اجباری، و تعصبات جنسیتی میگردد.  روز جهانی زن ، یاد آور و قدردانی از نقاط قوت و مبارزات یک زن است. تاکید بر مبارزه شان با خشونت و تبعیض آنها را توانمند می سازد.
 یک زن نظر به سیال بودن عواطف خود، قدرت ایجاد پرورش را دارد ، صدایش قاطعیت  و شانه های او  با وجود ظریف بودن توانمندی بردباری را دارند تا بار خانواده و کار را به راحتی حمل کنند.  قدرت  و توانایی های یک زن را دست کم نگیرید او در زندگی فراز و نشیب های زیادی را دیده است.  زنان نماد قدرت هستند، بهترین، زیبا ترین مخلوق در جهان،  زن است که بدون او هیچ آفرینش ممکن نیست. زن قوی و دلسوز، با الهام بخشیدن به اطرافیان خود نیرو  میدهد. تمایل به گوش دادن، صبر برای درک، قدرت حمایت ، قلبی برای مراقبت ، ایمان قوی، امید به آینده ، با جرات و بی هراس رزمیدن ، از زیبایی های یک زن است.
زنان افغانستان فقط با رهایی از زنجیر شریعت اسلامی تاریک اندیشان ...و با آزادی از سلطه ای نظام زن ستیز طالبان، به دنیای بهتر، جهان متعادل تر، آینده روشن تر و از حقوق انسانی و کامل تر برخوردار شده و از مزایای آن لذت خواهند برد. شیر زنان افغانستان قدرت آن را دارند که با مشکلات دست و پنجه نرم کنند، با تلاش بیدریغ، با  قدرت و توانایی سرشار از امید، بر بلند ترین قله موفقیت صعود خواهند کرد و بر رویا های بزرگ که در سر دارند خواهند  رسید. ای بانوی با شکوه افغانستان، شما با مبارزات خویش حرکت و نگرش را شخصیت می دهید. در سر زمین که جباران سیاه دل تاریخ ، این متحجران  تاریک اندیش قرون وسطی، این دیو های مست دود تریاک و خمار حوران بهشتی، انتحاری و انفجاری، افتخار شان است. کشتن، بینی بریدن، سنگسار کردن، شلاق زدن، زندان و شکنجه دادن ...زنان را تطبیق شریعت اسلامی و قانون آسمانی به شمار می آورند. برعکس شما، با جرات، جان بازی، حرکت، اعتراض و مبارزه زنجیر شکن تان علیه این وحشیان بی معرفت، طی این دو سال مبارزه، جنبش زنان افغانستان را وسعت بیشتر بخشیده اید. با تاسف نه تنها بسیاری از مردان زن ستیز با ترس و هراس از طالب، شریعت و عنعنه مروج، در مبارزه و اعتراض بر حق تان شرکت نکردند، بلکه در مسیر راه اعتراض و مبارزه شما به بهانه های گوناگون سنگ اندازی نیز نمودند که به روشنگری نیاز دارند .
  ۸ مارچ امسال (۲۰۲۳)  روز جهانی زن ، را در دفاع از مبارزه  زنان با شهامت افغانستان که بخاطر  نان، کار و آزادی به پا خواسته اند و در خانه زندانی اند، دروازه های دانشگاه و دانشکده بر روی شان بسته است، اجازه رفتن به دفاتر و کارخانه را ندارند، و حجاب اجباری روح و روان شان را در حصار گرفته است، بیشترین تلاش را باید بخرج داد تا خواست و صدا زنان افغانستان در سر خط همه اخبار ، مقالات و صحبت های سخنران محافل تجلیل از روز زن در خارج و داخل کشور بازتاب یابد.
همانگونه که زنان جهان روزی را با مبارزات شان بنام « روز بین المللی زن » ثبت تاریخ جهان رقم زدند. شما شیر زنان افغانستان با حرکت اعتراضی و نمادین در دفاع از حقوق زنان از طریق تظاهرات خیابانی، مبارزه  زیر سقف خانه ها، در فضای آزاد پارک ها، درس خوانی عقب دیوار دانشگاه ها ، شعار نویسی روی دیوارها، ، ارسال روایت های تصویری مبارزات زنان و دختران دانشکده و دانشگاهها به رسانه های بیرون مرزی و شبکه های اجتماعی، با صحبت های تصویری و غیر تصویری در تلویزیون و رادیو ها، توانستید در شرایط بسیار دشوار و پر از اختناق رژیم طالبان، خواست زنان افغانستان را در اجندا و جلسات سازمان های حقوق بشر جهان، پارلمان های کشور ها اروپا، سازمان ملل متحد، شورای امنیت ملل متحد و جلسات وز رای خارجه جهان شامل ساختید. این نخستین دست آورد پیروزی مبارزه حق طلبانه مبارک تان باد.
خواهران و برادران تان نیز بلند گو و حنجره ای شما زنان مبارز افغانستان در خارج کشور شدند. در هر گوشه و کنار جهان برای دفاع از حقوق شما دست به تظاهرات و گردهمایی زدند. در مقابل دفاتر سازمان های دفاع از حقوق بشر با صدور قطع نامه ها، مسؤولین این سازمان ها را متوجه حقوق پایمال شده زنان افغانستان توسط گروه زن ستیز طالبان ساختند.
روز جهانی زن امسال با بر افراشتن درفش « زن، نان و آزادی»، « زن، زندگی، آزادی»،« از خانه تا خیابان، تا نابودی طالبان» در همه ای شهر های جهان توسط زنان افغانستان، ایران، و همه ای گرو پ ها و هواداران حقوق زن تجلیل  میگردد. اگر در کنار زنان مبارز، مردان برای اعاده حقوق زنان، و حقوق همه ای اتباع افغانستان برای مبارزه برای آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی دست اتحاد و همبستگی بهم دهند. روزی خواهد رسید که جنبش زنان، سیلاب  انقلاب زنان افغانستان شده، طالبان و هر زن ستیز تاریک اندیش را از سرزمین مادر وطن ما جاروب کرده و ایشان را در پهلوی حوران بهشت، جنت گزین سازد. آن روز دور نخواهد بود که مردم  افغانستان بدون تبعیض جنسیتی، قومی، زبانی، مذهبی، دینی، محلی...  دارای استقلال و آزادی بوده و بطور مستقل با اتکا به اقتصاد و سرمایه های ملی، عرادّه چرخ زندگی شان را خود چرخاند.  
 در سر زمین افغانستان دیگر عشق نمیرد، تفکیک جنسیتی از کودکی در خانواده ها صورت نگیرد، دختران پسران را گرگ، و پسران دختران را طعمه تصور نکنند. مردان تنوع طلب، و زنان مرد ستیز نگردند. لب ها خندان و آفتاب درخشان باشد. آسمان نیگلون و مهتاب شب شهر ها را روشن و ستارگان برق هر دخمه تاریک گردد. زنان آزاده خندان و مزین با تاج رنگین گل سرخ لاله زینت هر خانه و خانواده باشند. به امید آن روز : 
« اگر بهار بیاید ترانه ها خواهم خواند.        ترانه های خوش عاشقانه خواهم » ( حافظ)
  محمد طاهر
امریکا،  ۸ مارچ ۲۰۲۳


        
  


     

  


.

اخبار روز

04 سرطان 1403

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها