سال نو و بهار نو بر همگان مبارک باد

نوروز، پيام آور زندگی و زایندگی، و بشارت دهنده شکوفائیها و شادیهای بزرگ انسانی این عيد زندگی و نشانه ماندگاری، این جشن بزرگ ملی و سنت باستانی نیاکان ما را به همه برگزارکنندکان آن و بویژه هم ميهنان عزیز شادباش و مبارك باد میگوئيم و برای همگان، سالی سرشار از اميد به عزّت و آزادی و همراه با صلح و صفا آرزو میکنيم 

هيئت تحریریه سایت گفتمان دموکراسی برای افغانستان

اخبار روز

04 سرطان 1403

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها