معرفی یک اثر ارزنده

به تاریخ 20 مارچ 2023 آقای داکتر داود رفیق پور یک اثر علمی بی مانند در زبان فارسی را تحت عنوان "فیزیک – اساسات میخانیک" در سایت ریسرچ گیت خود منتشر ساخت (لینک بالا را کلیک کنید). نویسندۀ این اثر آقای پروفیسور سید محمد حسینی یکی از استادان سابقه‌دار فاکولتۀ ساینس پوهنتون کابل است. که با تاسف زیاد درست در همین روز آقای پروفیسور حسینی  پدرود حیات گفت و با تاثر زیاد خبر خوش نشر کتابش به گوشش نرسید.

 


HUSSEINI, SM. In: RAFIQPOOR, MD (ed) (2023): Physics – The Basics of Mechanics. فیزیک – اساسات میخانیک. 174 pp.

https://www.researchgate.net/profile/M-Daud-Rafiqpoor

 


پوهاند سید محمد حسینی به جاودانه‌گی پیوست، اما یک اثر جاودانه از خود بجا گذاشت.
با تاسف که  پروفیسور حسینی استاد برازندۀ رشتۀ فزیک و رئیس اسبق فاکولتۀ ساینس پوهنتون کابل سر به دامن خاک گذاشت و جامعۀ علمی افغانستان یکی از شخصیتهای برجستۀ علمی خود را از دست داد.
پروفیسور حسینی در طول حیات علمی خود به حیث استاد فزیک، هزاران شاگرد را به جامعۀ افغانی تقدیم کرد. وی منحیث یک شخصیت دانا، استاد ورزیده و فردی با خصایل خوب انسانی مورد احترام تمام شاگردان وکسانی بود که وی را از نزدیک می شناختند. من افتخار شاگردی او را نداشتم اما از سالهای متمادی با ایشان آشنائی داشته و گرویدۀ شخصیت علمی و انسانی شان بودم. شاگردانش در فاکولتۀ ساینس که با میتود و شیوۀ تدریس و برخوردش منحیث یک استاد برازنده از نزدیک آشنا بودند، از او به عنوان مربی بی بدیل در رشته فزیک با طبع ظریف و قوۀ افادۀ روان تعریف و تمجید می کنند. پروفیسور حسینی در افهام موضوعات پیچیدۀ فزیک به شاگردان از مهارتهای خارق‌العاده ای برخوردار بود. به گفتۀ برخی شاگردانش، او توانمندی آنرا داشت که توجۀ بازیگوشترین شاگرد را برای شنیدن درس جلب نماید. داکتر عبدالحنان روستائی یکی از شاگردانش در فاکولته سیانس پوهنتون کابل در مورد شیوۀ تدریس آقای پروفیسور حسینی در پسگفتاری که به این کتاب نوشته، چنین بیان می کند:"پوهاند سید محمد حسینی که همۀ عمر خود را در پای آموزش و آموختن سپری کرده، در این باب در موقف و جایگاه خاصی قرارداشت. او در توضیح مسایل فزیک ، بیان معانی قانونمندیهای آن سرآمد روزگار بود. توانائی علمی پوهاند حسینی و قدرت انتقال آن به محصلان و محصلین بینظیر بود. او به دلیل اینکه خودش قضایای فزیک را بدرستی فهمیده بود، اندوخته‌های خود را با شیوه سلیس و روان و با سادگی زایدالوصفی به دانش آموزان انتقال می داد. او مسائل پیچیده فزیک را به زبان ساده چنان توضیح می کرد که هر شاگرد به درکش میرسید. ... استاد حسینی دارای اخلاق حمیده و سیرت پسندیده است (بود)، طبع ظریف، انرژی و شیوه سخن دلپذیر این استاد بی مانند بر روح و روان شاگرد اثر میگذاشت".
پوهاند حسینی نویسنده آثار زیاد علمی به زبانهای فارسی و المانی است. اما در محراق توجه او همیشه دانش آموزان کشورش افغانستان قرار داشت. او در سالهائی که آرامش نسبی در افغانستان برقرار بود، همه ساله با علاقه‌مندی خاصی برای تدریس در فاکولتۀ ساینس کابل به کشورش سفر می کرد. وی در آخرین ماههای حیاتش بخشی از دستنویسهای تدریسی خود را در بخش « فزیک میخانیک» تنظیم وتدوین کرده و جهت ویرایش به یک کتاب درسی به ید توانای آقای داکتر داود رفیق پور سپرد تا آنرا به دانش آموزان و جامعۀ علمی افغانستان تقدیم نماید. 
داکتر داود رفیق پور که یکی از شاگردان پروفیسور حسینی بود، ترتیب و ویرایش دستنویسهای شان را به عهده گرفته، با زحمات معتنابهی آنها را به یک کتاب مدرن فیزیک مبدل نموده و به صورت دیجیتال به فورمات PDF در آدرس ریسرچ گیت خود جهت داونلود آزاد در اختیار دانش آموزان و استادان فیزیک در فاکولته های ساینس پوهنتونهای افغانستان گذاشته شده است.
این کتاب در 174 صفحه با فهرست مطالب و پیشگفتار ویراستارآغاز می گردد. فصلهای اساسی آن فزیک عمومی، کمیات فزیکی، علم‌الحرکات، علم‌القوه، قوانین کپلر، قانون جاذبه حرکات احتزازی، اصطکاک و قوه اصطکاک، کار قدرت، انرژی، انرژی میخانیکی، حالت سه گانۀ اجسام ، مایعات ساکن،‌ میخانیک گازات، نظریۀ حرکی گازات، معرفی نویسنده و ویراستار و یک پسگفتار از آقای داکتر عبدالحنان روستایی را احتوا می کند. 
پوهاند حسینی با این جهان وداع کرد اما با این اثر و آثار دیگرش نامش در جمع دانشمندان افغانستان جاودانه گردیده است. روح شان شاد و یاد شان گرامی!!!
قابل یادآوریست که علاقمندان می توانند از طریق آدرس ریسرچ گیت آقای داکتر رفیق پور یک سری از کتابها و مقالات علمی پیرامون جغرافیه، اقلیم، اکولوژی، هایدرولوژی و تنوع زیستی در افغانستان را  رابهزبانهای فارسی و انگلیسی داونلود و مطالعنمایند:

https://www.researchgate.net/profile/M-Daud-Rafiqpoor


 

اخبار روز

04 سرطان 1403

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها