سیاست خارجی روسیه در آسیا

گزینشی از سفر نامه یوجین سکایلر درقوقند؛ بخارا . کولجنه
برگردان پروفیسور لعل زاد
یوجین سکایلر پژوهشگر؛ نویسنده و کارمند سیاسی در سده نزدهم یکی از سه آمریکایی است که مدرک دوکتورا را از دانشگاه آمریکا گرفت .

 

اخبار روز

04 سرطان 1403

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها