مجموع مقاله ها در مورد آلبر کامو

این پنج مقالهٔ آلبرکامو دارایی ارزش فکری و معنوی زیادی می باشند. اگر این مقاله ها با دقت خوانده شوند می توانند مسیر زندگی خواننده را دگرگون کند و برایش یک جهان فکری جدیدی ببخشد. به ویژه در این شرایط بحرانی که افغانستان مرکز تحجر ؛ تعصب ؛ تنگ نظری می باشد۰ آلبر کامو یک اندیشمند بزرگی است که من بسیار از

اندیشه هایش آموخته ام و خیلی دوستش دارم ۰با خواندن این مقاله ها  توانستم درک بهتر و ژرف تر از خودم و کتاب های کامو داشته باشم و به همین دلیل تصمیم گرفتم این مقاله ها را به شکل کتاب دربیاورم تا دیگران هم از مطالب ارزشمند این مقاله ها مستفید و برخوردار  شوند.از نویسندهٔ این مقاله ها سپاسمند استم که این مقاله ها را در دسترس من قرار داده و برایم اجازه داد تا این مقاله ها را به شکل کتاب دربیاورم تا همهٔ دوست داران اندیشه های کامو بتوانند از این مطالب ارزشمند بهره مند شوند. مطالب که درین مقاله ها آمده می تواند درک وسیع از جهان فکری کامو و کتاب هایش برای خواننده ارائه کند. جهان سپاس از سایت گفتمان و آقای رفیع نعیمی

لینک مقاله ها

« ر - م — رامزا »

اخبار روز

04 سرطان 1403

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها