عید مبارک،اما!   من عید را چه کنم که!

هموطنان فقیروناتوان اسیرم، دآیم الصوم اند وعید ندارند.

هموطنان عزیزم شما بهتر آگاه میباشید که از اگست ۲۰۲۱م اکثریت قاطع خواهران وبرادران هموطنما بنا بر فقر وبیچارگی که عامل اصلی ان بقدرت رسانیدن یک گروه

تاریک قرن حجر که نه از اسلامیت، نه از انسانیت، نه از علم، نه از فرهنگ، نه از سیاست ونه از دولت ودولتداری آگاهی دارند ونه از منشور سازمان ملل متحد وجهان متمدن ومترقی. هر عمل خود را بدون تعریف از شرعیت واقعی که عبارت از هدایات قرآنی واحادیث موأثق نبوی میباشد با جعل وفریبکاری به آن ارتباط میدهند یعنی به بهانه شرعیت خود ساخته شان جهان را فریب و دروازه های پوهنتونها و لیسه ها را بروی طبقه نسوان بسته ومانع کار طبقه نسوان در مواسسات داخلی و خارجی که نان آوری فامیلهای خود بودند بسته اند.
کسبه کارآن و حمالان از بیکاری، دوکانداران از نداشتن مشتری و مشتری نسبت بیکاری و بی پولی فغان شان برآمده، همچنان افراد قهرمان قوای نظامی و امنیتی که برای حاکمیت ارضی و امنیت ملی تربیه و قهرمانه به جان و مال خود از آن دفاع می نمودند در خفا و بی سرنوشتی در تنگد ستی و خوف زندگی میکنند، جوانان برومند و دلیری که آرمان و چشم امید والدین و مادروطن شان بودند در داخل از همه مزایایی زندگی و خدمت به مادر وطن محروم و به فرار از آغوش مادر گردیده و در آورگی و بی سرنوشی در داخل و یا خارج از کشور در یأس و نا امیدی سپری می نمایند، متقاعدین که سالها عمر عزیز خود را وقف خدمت و آبادانی مادروطن نموده اند فعلا با متوقف نمودن حقوق شان بشمول نه پرداختن حقوق نابینان، معیوبان و بیوه زنان شهدا همه را در فقر و بیچاره گی قرار داده دست به دربار الهی زندگی میکنند، ژورنالستان که برای دفاع از حقوق بشر و دیموکراسی تربیه و برملا نمودن حقایق تلخ و شرین وظیفه شان بود حال در داخل تحقیر و توهین در منازلشان زندانی و یا در خارج در آوارگی و بی سرنوشتی زیست و به درد مادروطن میسوزند و میسازند وحتی عده ای از هموطنان بنابر جبر زمان نورچشمان و گرده های خود را برای امرار حیات خود و فامیل میفروشند.
 اما طالبان بی رحم و ظالم علیرغم تداوم جرایم غیر انسانی و بشری چون دوره زدن، زندانی کردن ، کشتن، تحقیر و توهین کردنهای که مغایر کرامت انسانی اند عمل می کنند، نه به علمای کشور های اسلامی گوش میدهند نه به صدای سازمان ملل متحد و مدافعین حقوق بشر عمل میکنند،حتی ملاصاحبان حقگوی افغان از طالبان بی علم روز خوش ندارند.من یقین دارم  اگر زور تفنگ نباشد ۹۵٪ ملت افغان حکومت استبدادی غیر مشروع طالبان را نمی شناسند، اما ادعا میدارند که طالبان همه شرایط  به رسمیت شناختن را براورده ساخته اند باید از طرف جهان به رسمیت شناخته شوند، این گروه وارد شده اغیار که از هیچ قومی شریف افغان نمایندگی کرده نمیتوانند نه از اسلامیت آگاه اند و نه از افغانیت به زور میله تفنگ بر گرده های ملت مظلوم  بیدفاع  و با عزت افغان زانو زده اند وکشور را از شرق الی غرب و جنوب الی شمال نه تنها زندان ساخته اند بلکه با پامال نمودن افتخارات ملی و فرهنگی  ما و همچنان اخراج دانشمندان کشور، مادروطن را به سیاه چاه تبدیل نموده اند و هرچه از طرف بادارانشان برای شان د ستور داده میشود عمل میکنند.
خواهران وبرادران عزیز هموطن که در قید این گروه بیرحم که حتی با خواهرانما که با عشق سرشار بحیث قاضیان ووکیلان مدافع برای تفکیک حق از باطل تربیه ومجدآنه در اورگانهای دولتی فعالیت میکردند سر دشمنی گرفته، در منازلشان زندانی و یا مجبور به فرار از آغوش مادرگردیده اند. که در نتیجه همه بیعدالتی های غیر بشری و انسانی طالبان، ملت مظلوم چنان به فقر و بیچارگی دست و پنجه نرم میکنند که جبرآ دآیم الصوم بوده اند و بدون داشتن لقمه نان خشک و قتقی برای  افطار و صحر روز شب را به امید خداوند متعال و نجات مادروطن از شر این گروه  ظالم خصلت سپری می نمایند و منتظر روزی اند که به خوشی در فضای دوستی،برابری در کشور آزاد و دولت مستقل که همه افغان‌ها بدون هیچ نوع تبعیضات قومی، زبانی، سمتی و مذهبی خود را در آن مساوی ببینند و از روزه و اعیاد به گرمی استقبال و جشن بگیرند میباشند، بناأ در این فرصت که جهان اسلام که عنقریب ماه مبارک را به پایان میرسانند و عید را به خوشی تجلیل می نمایند من خود را در درد و غم هموطنان مظلومم شریک دانسته. صبر، شکیبای ومبارزات قهرمانه شان را که برای احقاق حقوق مشروع خود در ۲۰ ماه قبل انجام داده اند تبریک عرض واز صمیم قلب موافقیتهای بیشتر شان را از دربار ایذد متعال خواهانم.
خواهران و برادران نهایت عزیزهموطنم مجددآ حضور شما عرضمیدارم که حق داده نمی شود بلکه گرفته میشود، در مقابل چنین گروه سیاه  وارده شده پاکستان که نه عزت و نه آبرو برای ملت شریف و نجیب ما باقی مانده اند و تمام آزادیهای انسانی و بشری ملت را غصب و حتی با شعر وادب، موسیقی و سپورت نیز سر دشمنی را گرفته اند و اکثریت  قاطع هموطنان مظلوم و ستمدیده هموطنما در ۲۰ماه گزشته باچشمان گریان در غم و الم در کنج منازلشان زندانی اند و اگر زنان صاحب علم برای گدایی و بوت رنگی هم برآمده اند  تحقیر و توهین و زندگی بالای شان دوزخ گردانیده شده. لهذا در شرایط کنونی من عید را چه کنم که! "هموطنان فقیر وناتوان اسیرم، دأیم الصوم اند وعید ندارند". من در شرایط کنونی به کلمات فریبنده دولتها و سازمانهای بیرونی فریب نمی خورم و نیخواهم منتظر معجزه ای از خارج کشورعزیزم باشم بلکه برای نجات مادر وطن از این گروه ظالم و خدا ناترس که نه به علم عقیده دارند، نه به احکام الهی و محمدی و نه به صدای مظلومانه ملت با عزت افغان و نه به جهان اسلام و سازمان ملل متحد گوش میدهتد پیشنهاد مینمایم که ملت غیور افغان باید برپا برخاسته متحد و یک پارچه عمل نمایند. خواهران و برادران عزیز هموطنم بدانید که پاکستان توسط نوکران خود میخواهند افتخارات ملی و تاریخی کشور و ملت ما را بکلی محوه و نابود نمایند، هموطنان رنجدیده و مظلومم آنچه در فوق از مظالم و بیعدالتی ها که حضور شما بعرض رسانیده شد قطره ای از دریا بود، قلب شکسته و عمر ۸۵ سالگی من توان بیان بیشتر آنرا ندارد، لهذا بار دیگر با خضوع حضور شما ناجیان افتخارات مادروطن عزیز عرضمیدارم، در حالیکه ملت اختیار و صلاحیت اصلاح سر،مو و ریش خود را نداشته باشد چه باید کرد؟ آیا برای نجات مادروطن از شر پاکستان ملعون به جز از قیام ملی چیزی دیگری را سراغ می بینید؟ نخیر من یگانه را ه نجات را"قیام ملی عدم خشونت برای نجات وطن پیشنهاد و حتمی می دانم."
با استفاده از این فرصت برای آگاهی طالبان افغان عرضمیدارم که در ۱۹۹۶م توسط امریکا و انگلیس با تبانی پاکستان برای هدف خاصی چون (امضای موافقه یونیکال امریکایی) به کابل آورده شدید و سپس در ۲۰۰۱م بنام تروریست از مادروطن تان رانده شدید، و وقتیکه ملا برادر بعد از خروج شما در آگست ۲۰۰۱م از قول آقای زلمی خلیلزاد به نمایندگی شما طالبان افغان"طی نامه ای عنوانی حامد کرزی از تابیعت طالبان اطلاع داد و در رادیوی قندهار نیزخوانده شد فوری رأيس جمهور آقای بوش به آقای زلمی خلیلزاد و پاکستان هدایت داد که ملابرادر را زندانی و طالبان نباید تسلیم ویا تابعت به دولت دست نشانده شان کند" و سپس برای مذاکرات دوحه ملابرادر به وساطت آقای زلملی خلیلزاد رها و مذاکرات دوحه به رهبری ملابرادرکه نسبی شخص معتدل بود و به احتمال قوی میتوانست تعهدات خود را به جهان عملی نماید مذاکرات آغاز گردید، چون او در مذاکرات مغایر خواست و پلان پاکستان موافقه را امضا نموده بود و وزیر دفاع دانلد ترمپ غافل از آنکه پاکستان پلان محیلانه خود را برای اشغال افغانستان دارد،  به نمایندگی دولت خود نا آگاهانه از د سیسه پاکستان کمر ملابرادر را بالای چپن زری شاهی دوره عثمانی ها را بسته و اطمینان رهبری افغانستان برایش داده شد.اما پاکستان که هدف ویرانی افغانستان و نفوذ عام و تام خود را در تمام امور بالای نوکران خود داشته باشد قبل از ورود ملابرادر وهمکارانش به کابل گروپ حقانی را که از اخلاف ملای لنگ که با پلانهای مدنی و اجتماعی شاه امان الله غازی که محصل ازادی و استقلال افغانستان از انگلیسها بود وارد کابل نموده و در قندهار شخص مجهولالهویه را که پاکستانی باشد به قیافیه ملاهبت الله آخند وارد و به تعقیب آن رأيس آی، اس، آی پاکستان وارد کابل و با نقش نمودن موافقه دوحه بر آب،حکومت غیر مشروع طالبان را مطابق پلان خود به حقانی ها که چون ملای لنگ  نهایت تاریک و غلامان حلقه بگوش مولانا فضل الرحمن پاکستانی اند بقدرت رسانیدند و ملابرادر و دوستانش را که در دوحه موافقه را که با آقای زلمی خلیلزاد ترتیب و امضاه نموده بودند در مقامهای غیر فعال بحیث شخصیتهای بی صلاحیت مقرر نمودند،یعنی پاکستان محیل و شیطان هم به میخ زد وهم به نعل، یعنی بادار خود امریکا را هم فریب داد و گروپ به رهبری ملا برادر را نیز دست بسته در غلامی حاقانی ها قرار داد..
طالبان افغان حال که ۲۰ ماه قبل دوباره به ارکه قدرت رسانده شده اید، با عرایض مختصر فوق آیا دسیسه ای دیگری پاکستان، امریکا و انگلیس در کار نبوده و نیست؟ لهذا شما بی خبر از واقعیتها میباشید،آیا گمان نمیکنید که  تحت رهبری ملا هبت الله اخند با اغلب گمان که وجود ندارد بازی دیگری انگلیس و امریکا باشد؟ و میخواهند که افغانستان را به مرکز تربیه داعش و ارسال آنها به کشورهای منطقه تبدیل نمایند؟ و برای عملی نمودن آن  یک پاکستانی را چون لارنس عربی وارد صحنه نموده و با ساختن ماسکی مشابه به روی ملا هبت الله آخند و کشاندن آن بروی یک پاکستانی نخواهد بود؟ که اکثر هیآت رهبری طالبان و پاينتر از شما را که از واقعیت بی خبر اید گروگان گرفته اند و او را برای شما در حالی بحیث امیرالمومنین جهان اسلام معرفی میکنند که موجودیت اش در شک و تردید است وهیچ یک از کشورهای اسلامی در ۲۰ ماه گذشته نه ملا هبت الله اخند را بحیث امیر خود و نه حکومت غیر مشروع طالبان را به رسمیت شناخته اند ونه شما و نه ملت شریف افغان رویش را دیده اید. اما بعضی از شما طالبان بی خبر که مغزشویی گردیده اید، نا آگاهانه ملت مظلوم و بیچاره افغان را در چنگال شما قرار داده اند  و آنچه پاکستانی ها و نوکران شان میخواهند بالای شما عملی می نمایند.
 لهذا از شما طالبان افغان که بی خبر از واقعیتهای تلخ تاریخی و دسایس دشمنان مادروطنما میباشید عرضمیدارم که لطفآ بیدار شوید خود را از طالبان پاکستانی جدا و در مقابل پاکستان و دسایس آنها قدعلم و با ملت شریف و مظلوم افغان خود بپیوندید و مادروطن به میراث مانده نیاکان خود را که با قربانی های سر و جان و مال شان به میراث برده اید نجات داده و نگذارید دشمنان به محوه استقلال، آزادی و افتخارات ملی ما موأفق گردند، اگر هنوز هم معتقد به موجودیت ملا هبت الله اخند میباشید لطفآ از ملا هبت الله آخند جدی خواهش و سوال نماید که اگر او واقعآ امیرالمومنین است چرا کشورهای اسلامی او را برسمیت نمی شناسند و چرا خود را در حضور متخصصین چهره شناس در محضر عام حاضر و ثابت نمی سازند که او ملا هبت الله و افغان است نه پاکستانی با ماسک. 
همچنان از استادان گرانقدر پوهنتونها و دوره های ثانوی افغانستان چه در داخل اند و یا در خارج مادروطن خواهشمندم که قبول زحمت فرموده با فهم اینکه در  مادروطنما مشکلات برق و انترنتی است هر روزه در وقت معین در هفته پنج روز یک ساعت درسی خود را مطابق پروگرام سالانه شان وقف تدریس شاگردان صنوف خود فرموده و از طریق زوم مجانی تدریس نمایند که اگر خداوند بخواهد که مادروطن آزاد شود شاگردان پسمان از پروگرامهای تعلمی  سالانه خود نشده باشند. 

برای تسریع آزادی مادروطن از چنگال ظالمان خداناترس مستبد نیز پیشنهاد مینمایم که در تلویزیونهای بین المللی افغانی خارج مرز پروگرام یک سعاته که به وقت ساعات ۸- ۹شب افغانستان باشد برای بیان اشعارانقلابی، شعارهای انقلابی ، آهنگهای انقلابی مضامین انقلابی و  فلمهای مستند ازمظاهرات و قیامهایی ملی آزادی خواهان هند بریتانوی و افریقا در مقابل استبداد انگلیسها و فرانسویها و صحنه های دیگری از انقلابها و مظاهرات که هر روزه در نقاط مختلف جهان در مقابل قدرتهای حاکمه مستبد و ظالم  برای آزادی سیاسی و اجتماعی شان به راه انداخته می شود تحت نظر چند نفر شخصیتهای مستعد به شکل دوامدار الی آزادی افغانستان به راه انداخته شود. در اخیر توجه شما را به صدای گیرای 
مرحوم عبدالله مقری که در باره عید سروده اند به لینک ذیل جلب می نمایم. ومن الله توفیق. 
 

اخبار روز

04 سرطان 1403

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها