موسسۀ ملل متحد نباید "شریک دزد و رفیق قافله" گردد

انگیزه اصلی ایجاد سازمان ملل متحد بعد از جنگ جهانی دوم برای حفظ امنیت و صلح جهانی، گسترش روابط دوستانه میان کشورها و رسیدن به همکاری و هماهنگی در عملکرد ملت‌ها  به نفع تمامی جوامع انسانی بود. دلیل اصلی دیگر ایجاد سازمان ملل، پیگیری مسائل حقوق بشری بود که تمام اعضای سازمان ملل را ملزم به احترام و رعایت حقوق بشر می سازد.

اما جای بسیار تأسف است که اکثراً دیده شده که این سازمان و افراد مسلط بر آن، گاه گاهی دلایل خام و میان تهی را ارائه کرده و از منافع کشورهای استعماری بزرگ و توطئه های آنها برعلیه ملت های جهان جانبداری می کنند. موضعگیری در ظاهر بیطرفانه ولی در حقیقت، سیاسی و مغرضانه کارکنان سازمان ملل متحد، جای هیچ شک و تردیدی را باقی نمی گذارد مبنی بر اینکه رویکرد کارشناسان این نهاد، بسیار سیاست زده و جانبدارانه است و برای توجیه دلایل سخیف خود، تصویر دروغین را ارائه می دهند. 
درین راستا، "آمینه جین محمد معاون سرمنشی ملل متحد به تاریخ ۱۷ اپریل ۲۰۲۳، مطابق ۲۸ حمل ۱۴۰۲، در سمیناری که ریاست عامه و امور بین‌الملل دانشگاه پرینستون ترتیب داده بود، با تاکید بر لزوم تعامل با طالبان گفت، که این سازمان در حال بررسی برگزاری کنفرانسی در روزهای آینده برای گفتگو در مورد به رسمیت شناختن طالبان است. او گفت که در این نشست موضوع شناسایی رسمی طالبان مطرح خواهد شد". خانم جین محمد افزوده، که "تعامل با طالبان کمک می کند که این گروه پاسخگوی عملکرد شان باشد". قرار اظهارات خانم محمد قرار است، که مؤسسۀ ملل متحد در ماه می سال ۲۰۲۳ در دوحه، پایتخت قطر، کنفرانسی را با اشتراک عده ای از کشورها و گروه تروریستی طالبان، تحت نظر آقای گوتیرش، سر منشی این مؤسسه برگزار نماید. 
اما سوال اساسی این است که، خانم آمینه جین محمد پس از اولین دیدارش با طالبان گفته بود که " این گروه افغانستان را به قرن هفتم می‌برد"، اکنون چه معجزه ای اتفاق افتاده که این گروه تروریستی به قرن ۲۱ صعود کرده است ؟ 
این اظهارات تنفرآمیز خانم جین محمد از دیریست که به استشارۀ حلقات جهنمی خاص برای گروه تروریستی طالبان لابیگری می کند. این عمل نابخردانه مؤسسه ملل متحد برای شناسایی گروه متحجر و واپسگرا، در حقیقت تیاتر مضحک و منزجرکننده ای است که عکس العملهای خشمگین افغانها، منجمله زنان، فعالان مدنی، سازمانها، جبهات مقاومت و اقشار مختلف جامعه را در قبال داشته است. این سخنان ناسنجیده و ناسختۀ خانم محمد و این برنامۀ ارتجاعی مؤسسۀ ملل متحد است که در تقابل صریح با منشور و لوایح این مؤسسه و کنوانسیونهای آن قرار دارد و اهانت بزرگی به مردم افغانستان بوده و پشتیبانی از یک گروه تروریستی متحجر بنام طالبان محسوب می شود. در حقیقت این حرکت مهندسی شده بیروکراتهای سازمان ملل به ضرب المثل معروف خاور زمین که "شریک دزد و رفیق قافله" را می ماند، که کسی در ظاهر با قومی یا ملتی همدلی نشان دهد، اما در واقعیت با دشمنان آنها همکاری می کند. 
در ذیل به چند تناقض کاریهای این مؤسسه به عنوان "مشت نمودی از خروار" اشاره شده و از پایمال کردن اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، که به تاریخ ۱۰ دسامبر ۱٩٤۸ در مجمع عمومی مؤسسۀ ملل متحد به تصویب رسیده، آورده می شود :
•    مادۀ پنجم اعلامیۀ جهانی حقوق بشر: "هیچ کس نباید مورد شکنجه یا بی رحمی و آزار، یا تحت مجازات غیر انسانی و یا رفتاری قرار گیرد که منجر به تنزل مقام انسانی وی گردد". اما گروه تروریستی طالبان قبل از تسلیم گیری قدرت و بعد از آن با حملات انتحاری موجب قتل ده ها هزار شهروند بیگناه افغانستان شدند. صدها پل و پلچک و زیرساختهای اقتصادی و رهایشی را تخریب کردند. بعد از تسلیم گیری قدرت به جان مردم افتیده، هزاران نظامی سابق و مردم بی دفاع افغانستان را با بی رحمی زاید الوصفی شکنجه و آزار داده و به شهادت رسانیدند. تلاشی خانه به خانه پرداخته و زنان معترض و هزاران انسان بی گناه دیگر را به شهادت رسانیدند. آیا این اعمال طالبان در مغایرت تام با مصوبۀ فوق اعلامیۀ جهانی حقوق بشر قرار ندارد؟
•    مادۀ نهم اعلامیۀ جهانی حقوق بشر: "احدی نمی تواند خود سرانه توقیف، حبس یا تبعید گردد". اما طالبان بعد از تسلیم گیری قدرت هزاران تروریست، قاتل و جنایتکارحرفوی را که در زندانهای کشور محبوس بودند، رها نموده و زندانها را از مخالفان خود که همانا مردم بیگناه افغانستان هستند، پر کردند. این افراد بدون حکم کدام محکمۀ با صلاحیت توقیف و زندانی و تیرباران شده و ده ها هزار تن دیگر از ترس تروریستان طالب به تبعید رفته اند. آیا این عمل آنها با مصوبۀ مؤسسۀ ملل متحد مغایرت ندارد، پس حقیقت چیست؟
•    در بند اول مادۀ ۲٦ اعلامیۀ جهانی حقوق بشر: "هر کس حق دارد که از آموزش و پرورش بهره مند شود ..... آموزش عالی باید با شرایط کامل به روی همه باز باشد تا همه بنا بر استعداد خود بتوانند از آن بهره مند گردند." اما طالبان بیشتر از ٥۰۰ روز است، که دروازۀ مکاتب را بروی دخترانی که بالاتر از ۱۲ سال عمر دارند، بستند و دختران را از تحصیل و کار، حتی در مجامع بین المللی، منجمله در دفاتر مؤسسۀ ملل متحد، محروم کردند و با این تفکر گندیده شان، نیمی از پیکر جامعه را از زندگی حذف نمودند. آیا این عمل طالبان یک جنایت آشکار نیست ؟  
آیا مذاکره با جنایتکاران و تروریستان حرفوی خیانت در حق انسانیت محسوب نمی شود؟
و اینک چند تناقض از عملکرد این مؤسسه که در واقع حیثیت دفتر قلم مخصوص امریکا را تمثیل می کند:
•    گروه تروریستی طالبان به جرم قتل بیگناهان و اعمال تروریستی هنوز هم در لیست سیاه شورای امنیت این مؤسسه درج است. اگر این گروه تروریستی نیست، پس چرا در لیست سیاه مؤسسه ملل متحد درج است؟ آیا بر اساس کدام منطق با یک گروه تروریستی حرفوی مذاکره صورت گیرد و آنهم در مورد سرنوشت ۳٥ میلیون انسان که ٩٧ در صد آن زیر خط فقر و در گرسنگی به سر می برند ؟
•    رهبران طالبان بخاطر جنایات گسترده ای که مرتکب شده اند، تحت تعزیرات مؤسسۀ ملل متحد قرار دارند. به طور مثال، همین یکی دو ماه قبل ممنوعیت سفر رهبران طالبان به خارج از افغانستان از جانب شورای امنیت این مؤسسه، حد اقل برای یک سال دیگر تمدید شد. بر اساس کدام منطق و استدلال با مرتکبین جنایت ضد بشری، که خود این مؤسسه آنها را تأجیز کرده، مذاکره صورت گیرد؟
•    طالبان بخاطر اعمال زور، استبداد، اختناق، خشونت، قتل و پایمال کردن حقوق انسان، هیچ نوع مشروعیت داخلی نداشته و هیچ کشوری آنها را به رسمیت نمی شناسد. حتی کرسی افغانستان در مؤسسۀ ملل متحد به این گروه واگذار نشده است. پس روی کدام دلیل و قرار است که مؤسسۀ ملل متحد می خواهد با چنین یک گروه تروریستی متحجر مذاکره کند؟ 
•    شورای امنیت مؤسسۀ ملل متحد بر معاهدۀ منحوس دوحه که در غیاب مردم افغانستان و زیر نظر ایالات متحدۀ امریکا صورت گرفته و هیچ نوع مشروعیت عقلی ندارد، صحه گذاشت و آنرا پذیرفت؟ با وجود اینکه طالبان آنرا نقض کرده و مفاد آنرا رعایت نکردند، چطور شد که مؤسسۀ ملل متحد با این گروه تروریستی در مذاکره را می گشاید؟  
کاملاً واضح است که تقلای مؤسسۀ ملل متحد با مشورۀ استعمارگران خشن عصرحاضر و لابیگری زلمی خلیلزاد صورت می گیرد و تلاش شبانه روزی برای زمینۀ تعامل و سر انجام امکانات به رسمیت شناختن گروه تروریستی طالبان را فراهم سازد. خانم جین محمد ظاهراً دلیل می آورد که اگر با طالبان تعامل صورت نگیرد، مؤسسۀ ملل متحد نمی تواند به گرسنگان افغانستان کمک برساند. اما تعجب بر این است که بر اساس گزارش یونیسف صندوق کودکان سازمان ملل از ۱۲  دسمبر ۲۰۲۲ "بیش از سه میلیون کودک یمنی دچار سوءتغذیه هستند و هر روز بیش از ۳۰۰ کودک بر اثر سوءتغذیه جان می‌دهند". در حالیکه در جریان جنگ هشت ساله یمن صدها هزار کودک و زن و مرد دچار سوءتغذیه هستند و زیر بمباران منظم ائتلاف جان میدادند، سازمان ملل متحد در پی به رسمیت شناختن گروه انصارالله (حوثی ها) کمر نه بست و هرگز ضرورت به رسمیت شناختن آنها نبود، چون سازمان ملل متحد میتوانست به نقاط مورد علاقه اش کمک برساند و مشکلی نداشت. و این در حالیست که این مؤسسه اگر خواسته باشد، از هر طریق ممکن می تواند به مردم افغانستان نیز کمک کند و در این خصوص طالبان را تحت فشار قرار دهد. همان طوریکه یکی از ولی نعمت های طالبان بطور منظم هفته ٤۰ میلیون دالر را بسیار سخاوتمندانه برای گروه تروریستی طالبان میرساند و هیج مشکلی نیست. لاکن به قول مردم تحقیر شده و اسیر گرفته شده افغانستان، مؤسسۀ ملل متحد در این خصوص "شریک دزد و رفیق قافله" است. از یک جانب از کمک به مردم افغانستان گلو پاره میکند که صرف یک تظاهر است، اما در حقیقت برای به رسمیت شناختن گروه تروریستی طالبان تقلا دارد که هدف اصلی و نهائی مجریان این مؤسسه می باشد. 
مجمع دانشمندان و متخصصان افغانستان (مجمع) را اعتقاد بر اینست که این فقر گسترده و این مصیبت بی پایان ناشی از موجودیت طالبان و کشورهای حمایت کنندۀ آنهاست که در افغانستان یک جنگ نیابتی را به راه انداخته و مردم را به این روز رسانیده اند. مجمع ضمن اینکه از کمک رسانی به مردم افغانستان حمایت میکند، هوشدار میدهد که مؤسسات کمک دهنده نباید در پی به رسمیت شناختن باند تروریستی طالبان باشند. مخصوصاً که مقاومت مردم در برابر این گروه تروریستی و ویرانگر روز تا روز  بسیجتر و بیشتر میگردد و سر انجام این گروه رجعت گرا و از گور برخواستگان تاریخ را به جایگاه اصلی اش که همان زباله دان تاریخ باشد خواهند سپرد. 
         مجمع دانشمندان و متخصصان افغانستان 


1.    https://www.ohchr.org/en/press-releases/2021/09/afghanistan-womens-full-participation-public-and-political-life-crucial#:~:text=GENEVA%20(15%20September%202021)%20%2D,%2C%20UN%20experts*%20said%20today
2.    https://www.ohchr.org/en/statements/2021/09/statement-united-nations-human-rights-experts?LangID=E&NewsID=27466
3.    https://www.ohchr.org/en/press-releases/2023/04/afghanistan-taliban-must-stop-targeting-afghan-women
4.    https://www.ohchr.org/en/2021/09/76th-session-united-nations-general-assembly-side-event-safeguarding-achievements-20-years
5.    https://www.amnesty.org/en/location/asia-and-the-pacific/south-asia/afghanistan/report-afghanistan
6.    https://www.un.org
7.    https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights
8.    https://www.un.org/en/about-us/udhr/foundation-of-international-human-rights-law
9.    https://www.un.org/en/about-us/un-charter/full-text
10.    https://www.icj-cij.org/charter-of-the-united-nations
11.    https://www.icj-cij.org/statute 
12.    https://www.icj-cij.org/practice-directions
13.    https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/Publications/Elements-of-Crimes.pdf
14.    https://www.amnesty.org.uk/press-releases/afghanistan-public-execution-taliban-cruel-inhuman-and-degrading
15.    https://www.unicef.org/press-releases/more-11000-children-killed-or-injured-yemen

 

امضاء نماینده های پنج عضو دائم شورای امنیت در اولین سند حقوقی سازمان ملل در 26.06.1945 سانسفرانسیسکو، امریکا 


      

     
 


 

اخبار روز

04 سرطان 1403

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها