مجموع مقاله های انسان و خرافات در روند تاریخ

بعد از تمام شدن مقاله های آلبر کامو تصمیم گرفتم تا مقاله های دیگر  آقای نعیمی را نیز به صورت کتاب در آورم۰ این بار مقاله های خرافات را زیر دست گرفتم و به شکل کتاب و pdf در آوردم . این مقاله ها به شکلی خیلی روشن و روان نوشته شده اند ؛ اما برای فهم بهتر آنها به اندیشیدن و تأمل  ضرورت دارند و باید دقت و حوصله مندی به

خرج داد تا محتوا را دریافت ۰کتاب های که باورهای ذهنی انسان‌ها را مورد چالش قرار می دهند ‌و پرسشهای تازهٔ را مطرح می کنند و انسان را به اندیشیدن وا میدارند را می بایست به گونهٔ جدی مورد مطالعه قرار گیرند؛ بدون تردید این متن که اکنون به صورت کتاب و pdf در اختیار شما دوستان ورجاوند قرار می گیرند از آن دسته از کتابها می باشند۰. بعضی کتاب ها هستند که با یک بار خواندن شاید چیزی چندانی دستگیر آدم نشود و باید چند بار خوانده شوند تا ذهن بتواند محتوا را بهتر بفهمد. 
تا زمانی که باور های غلط و خرافاتی وجود دارند برای اندیشه ها و افکار نو و جدید جایی وجود نخواهند داشت ؛بنابر این برای مبارزهٔ فرهنگی و کار روشنگری ما سخت به چنین متن های نیازمند می باشیم۰امید دارم که این کتاب یک گام مؤثر و مفید جهت آگاهی دهی و روشنگری برای ازبین بردن خرافات در کشور عزیز ما افغانستان باشد و بتواند ذهنیت جوانان را نسبت به بسیاری از مسائل تغییر مثبت بدهند؛ زیرا نوجوانان و جوانان بیشتر از دیگر گروه ها و اقشار اجتماعی در معرض مغز شویی و سؤاستفاده  قرار دارند. 
به امید یک افغانستان آزاد و آباد و  به دور از هر گونه تعصبات و تنگ نظری ها و تبعیض های  مذهبی ؛ جنسیتی ؛زبانی و تباری ۰ همچنین جهان سپاس از نویسندهٔ این مقاله ها آقای رفیع نعیمی و نیز یک دنیا سپاس از سایت وزین گفتمان و مسئول آن جناب انجنیر اسد الم که این شرایط را فراهم نموده تا پژوهشگران و نویسندگان کشورمان بتوانند آثارشان را از این طریق در اختیار هم میهنان عزیز بگذارند۰  « ر - م - رامزا »
برای بدست آوردن این مقاله ها این جا را کلیک کنید

اخبار روز

04 سرطان 1403

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها