عربده جویی ایالات متحده امریکا و تلافی جویی چین 

اپریل در حالی که جهان تک قطبی تحت سیطره ایالات متحده امریکا به شکل اجتناب ناپذیر به سمت چند قطبی شدن سیر میکند، در سال های اخیر، رقابت تسلیحات بین ایالات متحده امریکا به  مثابه قدرت رو به فرود و جمهوری خلق چین به حیث یک قدرت رو به فراز تشدید گردیده است. در نتیجه تنش ها بین دو کشور رقیب افزایش یافته اند؛

 

 

اخبار روز

04 سرطان 1403

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها