اراده معطوف به قدرت و فلسفه ای اخلاق

بعد از تمام شدن کتاب آلبر کامو در آیینهٔ آثارش و همچنین کتاب انسان و خرافات در روند تاریخ که به شکل pdf در اختیار علاقه مندان قرار گرفتند؛ اینبار خواستم مقاله های نیچه را جمع آوری نمایم و به شکل کتاب خدمت دوست داران اندیشه و خرد قرار بدهم. نیچه برای من هم اندیشه و هم عشق است، طعم این عشق را زمانی چشیدم که ذهنم را با افکار نیچه مشغول نمودم و با تمام وجود تلاش کردم تا به عمق و ژرفایی افکارش پی ببرم. نیچه رفیق روز های ناخوشآیند و بحرانیم بوده است و تردیدی ندارم که اگر  شما خوانندگان

ارجمند نیز با دقت آثار او را بخوانید به همین نتیجه که من رسیده ام خواهید رسید.همانگونه که خود نیچه در بارهٔ کتاب چنین گفت زرتشت خودش گفته است « چنین گفت زرتشت کتابی برای همه کس و هیچ کس » به باور من این سخن در بارهٔ تمام نوشته هایش صدق می کند۰، بدون شک درک افکار نیچه و هر متفکر و اندیشمندی دیگری نیاز به حوصله مندی ؛ هوشمندی ؛ دقت و تأمل مضاعف دارد۰کتابهای نیچه برای یکبار خواندن نیست باید بارها خواند و ماحصل و جان سخن اش را دریافت۰اندیشهٔ نیچه مانند شراب ناب ذهن و جان انسان را تسخیر می کند و در دریایی مواج و متلاطم اندیشه هایش افکار خواننده را با چالش مواجه می سازد و صدها پرسش در ذهنش ایجاد می نماید. نیچه به دوستی می ماند که شریک تمام حالت های شما است ؛ افکار نیچه شما را به خودتان بیشتر آشنا می سازد۰اندیشه های نیچه در خواننده عطش و تشنگی می آفریند و در عین حال شما را به سوی چشمه ها و آبشار های زلال و شفاف راهنمای می کند. جهان سپاس از آقای رفیع  نعیمی بابت نوشتن چنین مقاله ها و تحلیل های ژرف و آموزنده و روشنگر و  زیبا که می تواند خواننده را با افکار نیچه خوب تر و بهتر آشنا نماید؛ و  نیز سپاس از مسئول تارنمایی گفتمان محترم مهندس اسد الم‌۰ با درود به دوست داران اندیشه و فرهنگ —  « ر ۰ م ۰ رامزا» ( این کتاب نیچه را برای آغاز بیستمین بهار و زادروز بانو « ر ۰ م - رامزا » که یک تن از معدود انسان‌های می باشد که با این سن کم اهل مطالعه ؛ اندیشه ورزی ؛ نقد و پرسشگری جدی است تقدیم می نمایم۰بانو رامزا با آنکه در داخل کشور زندگی می کند؛ اما تسلیم خودکامگان و خرافاتیان و امارت جهل و جور و جنایت نشده؛ و بسیار آگاهانه و شجاعانه برای آزادی ؛ رهایی و نجات کشور و به ویژه بانوان تلاش شبانه روزی می نماید۰بدون کمک بانو رامزا این جستارها به این زودی هرگز به شکل کتاب و pdf در نمی آمد و در اختیار شما گرامیان قرار نمی گرفت۰برای ایشان نخست تندرستی و در وهلهٔ دوم  صمیمانه موفقیت روز افزون در تمام عرصه های زندگی آرزو می نمایم۰ « رفیع  نعیمی »  )

اراده معطوف به قدرت و فلسفه ای اخلاق

 

اخبار روز

04 سرطان 1403

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها