گزیده ای از کتاب جنگ ها در افغانستان جان ویلیام کی

برگردان پروفیسور دکتور لعل زاد

این اثر که در سال ۱۸۵۱ زیر عنوان تاریخ جنگ در افغانستان در دو جلد نشر شد بار دوم در ۱۸۵۷ و بار سوم در ۱۸۷۴ در سه  جلد چاپ گردید. این اثر حوادث سال های ۱۸۰۰ تا ۱۸۴۳ را دربر می گیرد
 

اخبار روز

04 سرطان 1403

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها