افغانستان در بند تضاد های خودش؟

محتوای این اثر که در سال ۱۹۹۳ بزبان آلمانی نوشته شده و از طرف "انستیتوت پژوهشی افغانستان" در آلمان  چاپ و نشر گردیده است، از این قرار است: 
۱. افغانستان: عوامل تعیین کننده شکل گیری تاریخی آن
۲. ابعاد مختلف مقاومت در افغانستان

۳.استراتیژی اتحاد جماهیر شوروی در مورد وابسته ساختن افغانستان به امپراتوری آن کشور  
۴. مواضع مختلف روشنفکران افغانستان در جمهوری فدرال آلمان
۵. مواضع چپی های آلمان در مورد اوضاع افغانستان
۶.توافقات ژنیو در مورد افغانستان
۷. تصورات نظام تادیات در روند بازسازی افغانستان 
۸.استراتیژی انکشاف  استوار بر نیازمندی های اولیه در روند  بازسازی اقتصادی-سیاسی افغانستان
۹. کشمکش افغانستان  -انکشاف و چشم انداز یک پدیده مزمن

برای دانلود بخش نخست کتاب این جاه را کلیک کنید

برای دانلود بخش دوم کتاب این جاه را کلیک کنید
 

اخبار روز

04 سرطان 1403

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها