داکتر سید موسی صمیمی روشنفکر نامدار و پرکارترین اقتصاد دان و مولف کشور به جاودانگی پیوست

با اندوه  بی پایان به اطلاع می رسانیم که زنده یاد داکتر سید موسی صمیمی عضو موسس هیات تحریر «گفتمان دموکراسی برای افغانستان»، آمر اسبق برنامه های دری و پشتو دویچه وله رادیو، شخصیت روشنفکری نامدار کشور و پرکارترین اقتصاد دان و مولف آثار متعدد به زبان های فارسی و آلمانی، به دنبال بیماری که از دو سال به این سو عاید حال شان شده بود، چشم از جهان فروبسته است.

مرگ داکترصمیمی ضایعه جبران ناپذیری برای جامعه روشنفکری و علمی کشور است. او در دو سال اخیر زندگی اش که با بیماری  دست و پنجه نرم می نمود، دست از تالیف برنداشت  و اثر گران سنگ و ماندگارش «فرگشت جهان شدن» را به اتمام رسانده وتازه ترین اثر آلمانی اش را با عنوان « کشور حایل، در مورد فروشکستن مشروعیت حاکمیت سیاسی در افغانستان»‌ تالیف  ودر آخرین روزهای زندگی پربارش به دست نشر سپرد. شادروان داکترصمیمی اسوه تعهد، صداقت ، برده باری و سخت کوشی بود. در روزگار مختنق از ادبار و استیصال کنونی، نبود چنین فرزانه ای یک ضایعه ملی به شمار می رود.
هیات تحریر «گفتمان دموکراسی برای افغانستان» این مصیبت وارده را به بانوی گرامی ذکیه صمیمی همسر، آقای وحید صمیمی فرزند، خانواده محترم و نیک نام صمیمی و جامعه روشنفکری و علمی افغانستان تسلیت گفته، برای داکتر صمیمی زنده یاد آرامش ابدی آرزو می نماید.
هیات تحریر «گفتمان دموکراسی برای افغانستان»

اخبار روز

24 جوزا 1403

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها