باز هم افغانستان فرزانه فرزند وخدمتگارصدیقی را از دست داد

داکتر موسی صمیمی جاودانه شد!

هالند، ۱۶ جولای ۲۰۲۳

با تأثرفراوان اطلاع یافتیم که داکتر سید موسی صمیمی رئیس اسبق برنامه های افغانستان بعد از بیماری روز یکشنبه گذشته در شفاخانه ای در آلمان با جهان فانی وداع کرد. روح اش شاد و یادش گرامی باد. وفات مرحوم داکترصمیمی را به خانواده و همه دوستان اش تسلیت میگوئیم.  

مرحوم صمیمی متولد ولایت قندهار بوده  تعلیمات ابتدایی و ثانوی خود را در همانجا به اتمام رسانید. صمیمی با تلاش های بی وقفه و متداوم به کسب دانش پرداخت و در عین حال از ۱۷ سالگی تأمین زندگی خانواده را نیز بدوش داشت.


داکتر صمیمی بعد از تحصیلات در افغانستان در سال ۱۹۶۸ به آلمان آمد و تحصیلات عالی خود را در رشته اقتصاد آغازو در سال ۱۹۷۷ مدرک دوکتورای خود را از پوهنتون "فریدریش ویلهلم" در شهر بُن به دست آورد و دوباره به وطن بازگشت و در فاکولتهٔ اقتصاد پوهنتون کابل به حیث استاد به کار آغاز نمود. اما شرایط سیاسی بعد ازکودتای هفت ثور عرصه را بر او و عدهٔ زیادی از استادان تنگ ساخت ودر جولای ۱۹۷۹ ناگزیر به ترک مجدد کشور شد. صمیمی در اواخر دهه ۱۹۸۰ کارش را در بخش افغانستان دویچه وله آغاز کرد و سپس رئیس این بخش شده وکارش را تا تقاعد در سال ۲۰۰۹  با صداقت، متانت و حس مسؤلیت به پیش برد. 
داکترصمیمی همواره در پهلوی کار رسمی اش به نویسندگی وتحقیق علمی در قبال مسایل افغانستان پرداخت.  باوصف آنکه داکترسید موسی صمیمی  در دو سال اخیر زندگی اش مشکلات جدی صحی  داشت، به تحقیقات علمی وتألیف کتب ادامه داد. دو اثر ماندگارش «فرگشت جهان  شدن» و کتاب آلمانی اش « کشور حایل، در مورد فروشکستن مشروعیت حاکمیت سیاسی در افغانستان»‌ را در همین دوره تالیف و به دست نشر سپرد. قبل براین داکتر صمیمی آثار علمی و تحلیلی زیادی به زبان های آلمانی و دری به نشر رسانده بود د و از نخستین اعضای هیأت  تحریر سایت وزین گفتمان افغانستان بود. 
داکتر سید موسی صمیمی دوست و همکار همیشگی فارو بود. از تأسیس فارو در اکتوبر ۲۰۰۰ الی سال ۲۰۱۸ درکنفرانس های فارو اشتراک فعال داشت. در کنفرانس ۲۰۱۵ (در مورد داعش) و کنفرانس ۲۰۱۸ فارو (درمورد جهانی شدن) داکتر صمیمی سخنران اصلی این کنفرانسهای فارو بود. مسؤلین فارو در مسایل مهم از مشوره های نیک داکتر موسی صمیمی برخوردار بودند. وفات این دانشمند، که در تألیفات اش همیشه زنده خواهد ماند، برای فدراسیون سازمانهای افغانهای مقیم اروپا (فارو) نیز خلای بزرگ و ضایعهٔ جبران ناپذیر میباشد. 
هیأت مدیرهٔ فدراسیون سازمانهای افغانهای مقیم اروپا (فارو)
.

اخبار روز

04 سرطان 1403

BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان BBC ‮فارسی - صفحه افغانستان

کتاب ها